Moderaterna och euron

HÄSSELBY påskafton 2013

Mitt parti är inte lika glatt i den gemensamma europeiska valutan som det var för tio år sedan, då det var dags för folkomröstning om saken.

Journalisten Göran Eriksson skriver idag i en ”analys” i Svenska Dagbladet, att detta mest sannolikt beror på att det då var de ”gamla moderaterna” som utgjorde Moderata samlingspartiet, medan partiets nu visade omsvängning skulle bero på att vi numera är de nya moderaterna. Så är det förstås inte, utom möjligen till en liten del.

Det är inte bara moderaterna som har förändrats sedan 2003. Även världen har förändrats. Förutsättningarna för valutasamarbetet har förändrats.

Inför folkomröstningen trodde vi – naivt kanske – att alla länder skulle hålla sig till de konvergenskriterier som alla länder kom överens om. De regler för statsfinanser som sattes upp gemensamt, förutsatte man skulle gälla. Sedan har det visat sig, att de inte har följts. Avtalsbrotten har bara blivit fler och större, nästan alla länder som ingår i valutaunionen har begått dem, och det har självklart inte underlättat att större delen av EU har befunnit sig i en lång och djup lågkonjunktur.

Med facit i hand, var det alltså bra att Sverige tackade nej till euron. Men det kunde vi faktiskt inte veta då.

Kommentera