Om den abstrakta lagprövningsrätten

HÄSSELBY måndagen den 11 mars 2013

Jasenko Selomovic (fp) skriver på svt.se idag att Sverige borde ha en författningsdomstol. Det finns förstås skäl som talar för att inrätta en författningsdomstol.

I Sverige har varje domstol en möjlighet att ta ställning till om en lag eller annan regel verkligen står i överensstämmelse med grundlagen eller i övrigt med en författning med högre dignitet än regeln själv. Denna så kallade lagprövningsrätt är fastställd i regeringsformen. Det är dock bara vad som kallas en konkret lagprövningsrätt. Det innebär att frågan bara kan prövas, om den kommer upp i ett befintligt rättsligt ärende.

Skillnaden med en författningsdomstol, som den som finns i Tyskland, är att man där har en abstrakt lagprövningsrätt. Den tyska författningsdomstolen har alltså en möjlighet att ta ställning till huruvida en regel står i överensstämmelse med grundlagen, även om frågan inte väcks i ett särskilt mål i domstol.

Vilken medborgare som helst kan också vända sig till författningsdomstolen och be den att pröva ett hypotetiskt mål. Det innebär att man inte behöver vänta på att ett konkret ärende dyker upp, för att man skall kunna få frågan prövad.

En författningsdomstol kan tänkas vara ett bra skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna. Frågan om en svensk författningsdomstol är helt klart värd att diskutera. Jag skrev om saken på den här bloggen även i september 2011.

Kommentera