På väg mot inkvisition?

HÄSSELBY onsdagen den 6 mars 2013

När man jobbar som juridiskt ombud, som jag gör, får man ofta frågan hur man kan jobba som försvarare åt någon som har begått hemska brott. Hur kan man försvara gärningen?

Det är nu inte gärningen som ett ombud försvarar i domstolen, utan det är den misstänkte personen. Ombudet har också en viktig roll i rättsväsendet, genom att för den misstänktes räkning se till så att allt går rätt till. Även den hemskaste människa har rätt till ett försvar i ett civiliserat samhället. Vi skall inte ha någon lynchjustis.

Det är en vanlig uppfattning, att samhället bör göra så mycket samhället kan för att motarbeta brottslighet. Det är något som Moderaterna förespråkar. Samtidigt är det lätt att förfalla till populism och bara ge resurser till den ena sidan i rättsväsendet – den som utreder brott å samhällets vägnar.

Åklagaren i ett kontradiktoriskt rättssystem som det svenska skall vara objektiv, men har samtidigt en partsroll. Det ligger något av en inbyggd motsättning i detta. Får åklagarsidan större resurser, samtidigt som försvarets resurser minskar, kan en bristande objektivitet hos åklagaren leda till en process som snarare blir inkvisitorisk, det vill säga att åklagaren får ett sådan övertag att domstolen – som verkligen skall vara objektiv – bara har åklagarens utredning att luta sig på när domen skall avkunnas. En försvarare utan resurser har ju ingen möjlighet att företa egna utredningar.

Stefan Wahlberg skriver tänkvärt och bra om saken i Dagens Juridik i dag, mot bakgrund av den senaste rättspolitiska utvecklingen.

Wahlberg tar bland annat upp det faktum att många antar att offentliga försvarare ofta lägger på extra pengar på sina kostnadsräkningar till domstolen. Det är ett antagande som ofta saknar grund. Wahlberg hade faktiskt kunnat påpekan en sak till: att många offentligt betalda ombud ger in kostnadsräkningar som de självmant har pressat priserna på jämfört med det arbete de faktiskt har lagt ner. Det görs för att man vill vara säker på att få betalt enligt yrkandet.

I ett kontradiktoriskt rättssystem så måste det finnas möjlighet för försvararen att få betalt för sitt arbete av det allmänna. Annars blir det bara rika personer som har råd att försvara sig, och så vill vi väl inte ha det?

Kommentera