Arkiv för mars, 2013

Informationsbortfall

söndag, mars 31st, 2013

HÄSSELBY påskdagen 2013

I senaste numret av tidskriften Neo, citeras justitierådet Martin Borgeke:

”– Det gäller för domaren och domstolen att få ner allt av betydelse på papper, så att den som sedan läser kan förstå hur det var. Men det är ganska svårt att bara läsa en dom och få alla nyanser. Du måste ha klart för dig att här finns det ett informationsbortfall.”

Det är ett underligt uttalande, i och med att han mer eller mindre underkänner sitt eget arbete. Ändå skall han vara en av Sveriges bästa jurister.

Det hör till, att en dom inte bara skall innehålla ett domslut utan också domskäl. Av domskälen skall man kunna förstå, varför domstolen har dömt som den har gjort. Om det föreligger ett informationsbortfall i en dom, som leder till att den som läser domen inte kan förstå vad som hände och varför domen blev som den blev, så har inte domstolen gjort ett tillräckligt bra jobb.

Domstolen måste kunna förklara varför den dömer som den gör. Det är grundläggande i en rättsstat.

I natt mäter klockan inte tiden

söndag, mars 31st, 2013

HÄSSELBY påskdagen 2013

Vetenskapliga storheter och enheter brukar anses böra vara fixa och oföränderliga. Man bestämmer hur lång en meter skall vara, och hur mycket ett kilogram skall väga, och sedan gäller det alltid och överallt. Det underlättar.

När det kommer till tiden, har dock vissa politiker fått för sig att mixtra med enheterna. Detta för att de tror att medborgarna kommer att göra ett bättre jobb till samhällets fromma, om de gör så. Under natten till idag ställer vi således fram alla klockor en timme. En timme försvinner alltså. Dygnet blir en timme kortare.

Egentligen blir inte dygnet kortare. Ett dygn är alltid (nästan precis) 24 timmar långt. Sommartid innebär dock att man förskjuter mätningen av tiden, och således söker man tvinga folk till en annan dygnsrytm än de annars skulle göra. Jag ser det som värsta sorterns paternalism och klåfingrighet.

Att ställa om alla klockor kostar pengar och tar tid. De resurserna borde man kunna lägga på annat. Varje år finns det också folk som glömmer bort sig och kommer vid fel tid – det innebär också kostnader för samhället.

Sommartiden borde avskaffas. Klockan skall mäta tiden, inte användas till att styra medborgarna.

Moderaterna och euron

lördag, mars 30th, 2013

HÄSSELBY påskafton 2013

Mitt parti är inte lika glatt i den gemensamma europeiska valutan som det var för tio år sedan, då det var dags för folkomröstning om saken.

Journalisten Göran Eriksson skriver idag i en ”analys” i Svenska Dagbladet, att detta mest sannolikt beror på att det då var de ”gamla moderaterna” som utgjorde Moderata samlingspartiet, medan partiets nu visade omsvängning skulle bero på att vi numera är de nya moderaterna. Så är det förstås inte, utom möjligen till en liten del.

Det är inte bara moderaterna som har förändrats sedan 2003. Även världen har förändrats. Förutsättningarna för valutasamarbetet har förändrats.

Inför folkomröstningen trodde vi – naivt kanske – att alla länder skulle hålla sig till de konvergenskriterier som alla länder kom överens om. De regler för statsfinanser som sattes upp gemensamt, förutsatte man skulle gälla. Sedan har det visat sig, att de inte har följts. Avtalsbrotten har bara blivit fler och större, nästan alla länder som ingår i valutaunionen har begått dem, och det har självklart inte underlättat att större delen av EU har befunnit sig i en lång och djup lågkonjunktur.

Med facit i hand, var det alltså bra att Sverige tackade nej till euron. Men det kunde vi faktiskt inte veta då.

Om den abstrakta lagprövningsrätten

måndag, mars 11th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 11 mars 2013

Jasenko Selomovic (fp) skriver på svt.se idag att Sverige borde ha en författningsdomstol. Det finns förstås skäl som talar för att inrätta en författningsdomstol.

I Sverige har varje domstol en möjlighet att ta ställning till om en lag eller annan regel verkligen står i överensstämmelse med grundlagen eller i övrigt med en författning med högre dignitet än regeln själv. Denna så kallade lagprövningsrätt är fastställd i regeringsformen. Det är dock bara vad som kallas en konkret lagprövningsrätt. Det innebär att frågan bara kan prövas, om den kommer upp i ett befintligt rättsligt ärende.

Skillnaden med en författningsdomstol, som den som finns i Tyskland, är att man där har en abstrakt lagprövningsrätt. Den tyska författningsdomstolen har alltså en möjlighet att ta ställning till huruvida en regel står i överensstämmelse med grundlagen, även om frågan inte väcks i ett särskilt mål i domstol.

Vilken medborgare som helst kan också vända sig till författningsdomstolen och be den att pröva ett hypotetiskt mål. Det innebär att man inte behöver vänta på att ett konkret ärende dyker upp, för att man skall kunna få frågan prövad.

En författningsdomstol kan tänkas vara ett bra skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna. Frågan om en svensk författningsdomstol är helt klart värd att diskutera. Jag skrev om saken på den här bloggen även i september 2011.

Omvald

måndag, mars 11th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 11 mars 2013

Ikväll hade vi årsmöte i min lokala moderata förening i Hässelby. Jag blev omvald till ordförande för föreningen, så jag tackade medlemmarna för förtroendet. Vi har också fått in några nya aktiva medlemmar i föreningen. Det är alltid kul. Det kan nog bli ett bra år för föreningen. Det är viktigt att förbereda sig för nästa års val.

På väg mot inkvisition?

onsdag, mars 6th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 6 mars 2013

När man jobbar som juridiskt ombud, som jag gör, får man ofta frågan hur man kan jobba som försvarare åt någon som har begått hemska brott. Hur kan man försvara gärningen?

Det är nu inte gärningen som ett ombud försvarar i domstolen, utan det är den misstänkte personen. Ombudet har också en viktig roll i rättsväsendet, genom att för den misstänktes räkning se till så att allt går rätt till. Även den hemskaste människa har rätt till ett försvar i ett civiliserat samhället. Vi skall inte ha någon lynchjustis.

Det är en vanlig uppfattning, att samhället bör göra så mycket samhället kan för att motarbeta brottslighet. Det är något som Moderaterna förespråkar. Samtidigt är det lätt att förfalla till populism och bara ge resurser till den ena sidan i rättsväsendet – den som utreder brott å samhällets vägnar.

Åklagaren i ett kontradiktoriskt rättssystem som det svenska skall vara objektiv, men har samtidigt en partsroll. Det ligger något av en inbyggd motsättning i detta. Får åklagarsidan större resurser, samtidigt som försvarets resurser minskar, kan en bristande objektivitet hos åklagaren leda till en process som snarare blir inkvisitorisk, det vill säga att åklagaren får ett sådan övertag att domstolen – som verkligen skall vara objektiv – bara har åklagarens utredning att luta sig på när domen skall avkunnas. En försvarare utan resurser har ju ingen möjlighet att företa egna utredningar.

Stefan Wahlberg skriver tänkvärt och bra om saken i Dagens Juridik i dag, mot bakgrund av den senaste rättspolitiska utvecklingen.

Wahlberg tar bland annat upp det faktum att många antar att offentliga försvarare ofta lägger på extra pengar på sina kostnadsräkningar till domstolen. Det är ett antagande som ofta saknar grund. Wahlberg hade faktiskt kunnat påpekan en sak till: att många offentligt betalda ombud ger in kostnadsräkningar som de självmant har pressat priserna på jämfört med det arbete de faktiskt har lagt ner. Det görs för att man vill vara säker på att få betalt enligt yrkandet.

I ett kontradiktoriskt rättssystem så måste det finnas möjlighet för försvararen att få betalt för sitt arbete av det allmänna. Annars blir det bara rika personer som har råd att försvara sig, och så vill vi väl inte ha det?