Varför inte alla får RUT- och ROT-avdrag

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Bostadsdebatten fortsätter i Stockholms stads kommunfullmäktige i kväll…

Borgarrådet Tomas Rudin (s) tycker att det är orättvist att folk som bor i egnahem eller bostadsrätter kan använda sig av RUT- och ROT-avdrag, medan de som bor i hyresrätt inte får göra det.

Sanningen är att ROT-avdrag finns för egnahemsägares och bostadsrättsinnehavares möjlighet till avdrag i någon mån skall likställas med hyresrätter. Hyresrätter är nämligen mer gynnade i detta avseende. En hyresvärd är ju näringsidkare (så vida det inte bara handlar om enstaka uthyrda bostäder) och en näringsidkare kan ju alltid göra avdrag i deklarationen för kostnader i verksamheten, inklusive alla sådana kostnader som de som äger sin bostad genom ROT-avdragen endast i viss mån kan få göra avdrag för.

RUT-avdrag kan alla få.

7 svar till “Varför inte alla får RUT- och ROT-avdrag”

 1. Robert skriver:

  Jag har en HR som jag vill ha ommålad på egen bekostnad.
  (Värden betalar det först om 5 år enligt plan).
  Kontakta flera målare som säger sig ha tid att göra det
  När de sen får reda på att jag inte har ROT så vill ingen
  plötsligt ta uppdraget. Det måste vara nåt fuffens som
  pågår…

 2. Björn skriver:

  Resonemanget om att ROT-avdraget ger större likhet mellan villaägare och hyresgäster, håller inte.

  Hyresvärden får inte avdrag om en hyresgäst på egen bekostnad anlitar någon för att måla om i sin hyreslägenhet.

  Att hyresvärden får avdrag i deklarationen för en kostnad för skattepliktiga intäkters förvärvande i en näringsverksamhet (uthyrning av bostäder till andra människor) är ju knappast heller likvärdigt med att få en skattesubvention för en rent privat kostnad i sin egen bostad.

  Generellt sett är skattereglerna oförmånligare för hyresrätter än för bostadsrätter och villor. Lyssna på Anders Borg:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U_lD-uW3OZ4

  Den egentliga anledningen till att RUT- och ROT-avdragen infördes, är för att minska svartjobb och höja den allmänna laglydnaden på skatteområdet. Så långt fungerar RUT och ROT mycket bra, och det är oerhört mycket värt. En utvidning av ROT till hyresgästers egna underhållsarbeten i sina lägenheter skulle ligga helt i linje med detta syfte.

 3. Elias Granqvist skriver:

  Björn, jag har inte sagt att ROT-avdraget skulle ge större likhet mellan villaägare och hyresgäster. Du gör en falsk jämförelse. Likheten är mellan villaägare och hyreshusägare, alltså mellan olika ägandeformer, inte mellan olika boendeformer.

 4. Björn skriver:

  Tack för förtydligandet, Elias. Det framgick inte av ditt ursprungliga blogginlägg att du jämförde ägandeformer och inte boendeformer.

  Men att likställa villaägares rätt att få skattesubvention för ROT-arbeten med hyreshusägarens avdragsrätt i näringsverksamheten, är ett flagrant avsteg från den grundläggande principen i skattesystemet att avdragsrätt förutsätter matchande skattepliktiga intäkter och att privat konsumtion inte är skattemässigt avdragsgill. För hyreshusägaren är ju renovering av uthyrda lägenheter inte fråga om privat konsumtion, vilket däremot villaägarens renovering av sin egen bostad är.

  Då kanske du och Tomas Rudin (s) är helt överens om att ROT-avdraget gynnar vissa boendeformer?

 5. Elias Granqvist skriver:

  Visst är det ett avsteg från principen att man inte skall få göra avdrag för privata kostnader, men ROT-avdraget ger inte fullt avdrag för alla kostnader, så det är bara en delvis kompensation för de regler som i detta fall gynnar hyresrätten.

  Rudin menar ju däremot att hyresrätten är missgynnad i detta avseende, vilket inte är riktigt eftersom hyresvärden kan göra fullt avdrag för de kostnader som egnahemsägaren och bostadsrättsinnehavaren genom ROT bara kan göra avdrag för en del av.

  Om hyresvärden inte vill göra avdrag för alla renoveringskostnader i sitt hus (alltså t.ex. sådana som en hyresgäst initialt bekostar själv och alltså rimligen bör få kostnadsersättning för av sin hyresvärd enligt vad de kommer överens om) så är det hans val, även om jag personligen tycker att det är konstigt att avstå från ett skatteavdrag som man har rätt att göra.

 6. Björn skriver:

  Om man rycker ut en detalj ur helheten och jämför med ett tillräckligt snävt perspektiv med stora skygglappar för sammanhanget, kan man bevisa vad som helst. Här rycker du ut avdragsrätten för kostnader ur sitt sammanhang och bortser från att skattereglerna för intäktssidan är helt olika. Ett avdrag i en skattepliktig näringsverksamhet är något helt annat än ett avdrag för en privat kostnad utan någon matchande skattepliktig intäkt.
  Bland seriösa bedömare, inklusive Anders Borg, råder konsensus om att hyresrätter generellt sett är skattemässigt missgynnade jämfört med villor och bostadsrätter. ROT-avdraget bidrar till denna skevhet.

  Och som sagt var syftet med att införa ROT-avdraget rent pragmatiskt, att minska svartjobben. Att avsikten med ROT-avdraget skulle vara att kompensera villaägare för någon påstådd fördel för hyresrätter, har i vart fall inte lyfts fram officiellt. Men kanske känner du genom din position i partiet till tankegångar bakom kulisserna som jag inte vet något om. De tankegångarna tycks i så fall vara präglade av ideologin att det ska vara fördelaktigt att äga sin bostad.

 7. Elias Granqvist skriver:

  Det är nu inte jag som har ryckt ut ROT-avdraget ur helheten, men skall man jämföra ROT-avdraget hos egnahem och bostadsrätter med hur det ser ut hos hyresrätter, så har de senare full avdragsrätt.

  Olika boendeformer har olika villkor, och så skall det vara. Alla kan inte ha lika villkor, just för att de till sin karaktär inte är lika. Ser man till helheten, kan hyresrätter vara en missgynnad boendeform ur skattesynpunkt.

  Men om man påstår att det är att missgynna hyresrätterna när de inte får göra ROT-avdrag, så glömmer man att man för hyresrätter faktiskt kan göra avdrag till samma belopp och mer därtill. Sedan är det som du säger, förstås inte jämförbart i helheten eftersom det andra är näringsverksamhet medan det ena inte är det, men då skall man heller inte göra en sådan fånig jämförelse som att plocka ut den detaljen och påstå att hyresrätter är missgynnade för att de inte får göra ett mindre avdrag när de i stället får göra ett större.

Kommentera