Mer jämlika faktureringsvillkor

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Genom de nya lagreglerna för fakturering blir förhållandena lättare för småföretag. Nu skall inte längre en starkare part kunna få fördelar genom att dröja med betalning för fakturor som i sig inte är stridiga. Det viktigaste är att det offentliga inte längre kommer att kunna ägna sig åt sådana förfaranden. Mellan privata näringsidkare kommer det fortfarande vara möjligt att förhandla om villkoren.

Kommentera