Kris för hyresrätterna, tycker Vänsterpartiet

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Det borgerliga styret i Stockholms stad jobbar hårt för att det skall byggas tillräckligt mycket bostäder i Stockholm, mycket mer än i andra kommuner och mer än under tidigare socialistiska styren i staden. Den borgerliga regeringen driver igenom ny lagstiftning som kan möjliggöra för fler att hyra bostäder.

Vänsterpartiet i stadens kommunfullmäktige hänger upp sig på att det relativt sett blir färre hyresrätter i staden, i stället för att tycka att det är bra att det blir fler bostäder.

Av alla människor som står i bostadskö i Stockholm, är det en minoritet som faktiskt saknar bostad. Det gör statistiken skev. Eftersom det kan ta lång tid att få en bostad genom bostadskön, ställer sig många i kön för att de kanske, någon gång i framtiden, kommer att vilja ha en bostad genom kön.

Att lösa bostadsfrågan för hela staden är ingen lätt sak, men det viktiga är att det blir fler bostäder, eftersom det hela tiden flyttar fler människor till Stockholm. Vänsterpartiet identifierar uppenbara problem, men vill närmast lösa den genom att gå tillbaka till en äldre situation, där allmännyttans bostäder förföll med anledning av bruksvärdessystemet. Detta trots att samhället förändras och utvecklingen måste gå framåt.

Vänsterpartiets motion om att skapa en kriskommitté för hyresrätten handlar om att skapa en ny grupp med politiker, trots att det redan finns politisk styrning av exploatering, av bygglov, av kommunala bostadsbolag och på riksnivå av den bostadsanknutna lagstiftningen.

Ett svar till “Kris för hyresrätterna, tycker Vänsterpartiet”

  1. Robert skriver:

    ”Av alla människor som står i bostadskö i Stockholm,
    är det en minoritet som faktiskt saknar bostad.”

    Hur många är det som står i kö och saknar egen bostad då?

Kommentera