Har ideologierna en plats i Sverige?

HÄSSELBY söndagen den 20 januari 2013

Många väljare man möter när man är ute och pratar politik med folk, tycker att Sverige saknar en politisk debatt som har med ideologi att göra. Det är mest bara ekonomi och statistik, tycker de, saker som politikerna visar för att tydliggöra vad som i realpolitiken fungerar bäst.

Det finns en sanning i ovanstående påstående. Samtidigt får ju landet den politik som väljarna efterfrågar.

Centerpartiet har fått uppmärksamhet för förslaget till nytt idéprogram, trots att det inte är fastställt ännu och många delar av det kan tänkas omprövas innan det är klart. Förlaget innehåller många tydligt liberala drag. Idag visar SIFO rekorddåligt opinionsstöd för Centerpartiet.

Moderaterna antog varumärket Nya moderaterna och omformulerade sin politik så att den är mer praktiskt inriktad och mindre ideologiskt färgad, något som ”gamla” moderater av både konservativ och liberal ideologisk inriktning har haft negativa synpunkter på men som har belönats av väljarna i två val i rad.

Socialdemokraterna förlorade det senaste valet bland annat för att Mona Sahlin var ideologiskt färgad och förlorade ännu mer i opinionsmätningarna med den ännu mer uttalat ideologiske politikern Håkan Juholt. Det kan inte bara ha varit hans grodor som fick partiet i fritt fall i opinionen. Partiet har återhämtat sig något under Stefan Löfven, som inte säger särskilt mycket.

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen när de till synes hade slängt nazismen över bord och mest bara kritiserar praktiska problem som har med invandringen att göra. Vänsterpartiet var som störst under Gudrun Schyman, som med fog kan sägas ha varit den av partiets ledare som har varit minst uttalat kommunistisk.

Så, hur blir det med den ideologiska debatten i Sverige? Svenskar säger att de vill ha den, men de röstar inte på den.

Kommentera