Vad kan man bli mobbad för?

HÄSSELBY söndagen den 13 januari 2013

Idag skriver Marika Formgren en intressant kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon jämför mobbning i skolan med vår svenska diskrimineringslagstiftning. Det är intressant.

Pernilla Alexandersson kommenterar kolumnen på http://jamstalldhetsexperten.se/ och påpekar, att diskrimineringslagen är riktad åt ”båda håll”. Det är inte alls bara den som tillhör en historiskt förtryckt grupp som kan bli diskriminerad. Det är riktigt. Även den som tillhör motsatt grupp kan förstås diskrimineras och har då lagens skydd mot detta.

Alexandersson har förstås rätt, men missar något väsentligt. Man kan ju nämligen bli mobbad för mycket mer än för de grupptillhörigheter som diskrimineringslagen uttryckligen hänvisar till.

När jag gick i skolan, vet jag att folk kunde bli mobbade för att de hade fel kläder, för att de höll på ”fel” fotbollslag, för att de var för duktiga i skolan, för att de var för dåliga i skolan (det sistnämnda gällde framförallt om man var för dålig i idrott, det enda skolämne där det tycktes vara okej att läraren förde statistik (alltså betyg) över hur bra eleverna var) och mycket annat.

Bloggarna Stefan Karlsson och Susanna Varis håller huvudsakligen med Formgren och tycker att många genusvetare är fastlåsta i sina bilder av hur diskriminering ser ut. Det tycker jag också.

Man löser inte diskriminering och mobbning genom att upplösa normerna. Tvärtom. Man löser diskriminering och mobbning genom att fastställa normer.

Det handlar om normer om vanlig hygglighet och anständighet och att se varje människa för vad hon är, inte för att hon tillhör någon grupp eller ser ut på ett visst sätt, och att hon själv har ett värde. Grundtanken bör vara den gyllene regeln: var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig. Skall vi inte kunna lära våra barn det?

Kommentera