Att undvika att överanvända sedelpressarna…

HÄSSELBY fredagen den 11 januari 2013

I USA funderar man på att prägla ett mynt som skall ha en jättevalör. Detta för att komma till rätta med statens budgetproblem.

När en stat försöker komma till rätta med ekonomiska problem genom att trycka mer pengar, så finns det normalt strukturella problem i ekonomin. Så var det i Tyskland på 1920-talet och i Argentina på 1980-talet. Man kommer inte undan genom att prägla mynt i stället för att trycka sedlar.

I stället borde man sätta sig ner tillsammans, från båda partier, och gå igenom vilka statliga utgifter som faktiskt inte behövs.

Kommentera