Arkiv för januari, 2013

Staten är inget särintresse

onsdag, januari 30th, 2013

HÄSSELBY onsdagen den 30 januari 2013

Försvaret är inte ett särintresse. Man kan diskutera vilka intressen som skall anses vara särintressen, men försvaret hör inte dit.

Försvaret är en av statens kärnverksamheter och skall försvara hela Sveriges territorium och alla rikets invånare mot fientliga militära angrepp. Om man hävdar att försvaret är ett särintresse, så menar man att staten är ett särintresse. Det är staten inte.

(Mer om detta i media: Expr., NSK, SDS, SvD, SvD)

Varför inte alla får RUT- och ROT-avdrag

måndag, januari 28th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Bostadsdebatten fortsätter i Stockholms stads kommunfullmäktige i kväll…

Borgarrådet Tomas Rudin (s) tycker att det är orättvist att folk som bor i egnahem eller bostadsrätter kan använda sig av RUT- och ROT-avdrag, medan de som bor i hyresrätt inte får göra det.

Sanningen är att ROT-avdrag finns för egnahemsägares och bostadsrättsinnehavares möjlighet till avdrag i någon mån skall likställas med hyresrätter. Hyresrätter är nämligen mer gynnade i detta avseende. En hyresvärd är ju näringsidkare (så vida det inte bara handlar om enstaka uthyrda bostäder) och en näringsidkare kan ju alltid göra avdrag i deklarationen för kostnader i verksamheten, inklusive alla sådana kostnader som de som äger sin bostad genom ROT-avdragen endast i viss mån kan få göra avdrag för.

RUT-avdrag kan alla få.

Mer jämlika faktureringsvillkor

måndag, januari 28th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Genom de nya lagreglerna för fakturering blir förhållandena lättare för småföretag. Nu skall inte längre en starkare part kunna få fördelar genom att dröja med betalning för fakturor som i sig inte är stridiga. Det viktigaste är att det offentliga inte längre kommer att kunna ägna sig åt sådana förfaranden. Mellan privata näringsidkare kommer det fortfarande vara möjligt att förhandla om villkoren.

Kris för hyresrätterna, tycker Vänsterpartiet

måndag, januari 28th, 2013

HÄSSELBY måndagen den 28 januari 2013

Det borgerliga styret i Stockholms stad jobbar hårt för att det skall byggas tillräckligt mycket bostäder i Stockholm, mycket mer än i andra kommuner och mer än under tidigare socialistiska styren i staden. Den borgerliga regeringen driver igenom ny lagstiftning som kan möjliggöra för fler att hyra bostäder.

Vänsterpartiet i stadens kommunfullmäktige hänger upp sig på att det relativt sett blir färre hyresrätter i staden, i stället för att tycka att det är bra att det blir fler bostäder.

Av alla människor som står i bostadskö i Stockholm, är det en minoritet som faktiskt saknar bostad. Det gör statistiken skev. Eftersom det kan ta lång tid att få en bostad genom bostadskön, ställer sig många i kön för att de kanske, någon gång i framtiden, kommer att vilja ha en bostad genom kön.

Att lösa bostadsfrågan för hela staden är ingen lätt sak, men det viktiga är att det blir fler bostäder, eftersom det hela tiden flyttar fler människor till Stockholm. Vänsterpartiet identifierar uppenbara problem, men vill närmast lösa den genom att gå tillbaka till en äldre situation, där allmännyttans bostäder förföll med anledning av bruksvärdessystemet. Detta trots att samhället förändras och utvecklingen måste gå framåt.

Vänsterpartiets motion om att skapa en kriskommitté för hyresrätten handlar om att skapa en ny grupp med politiker, trots att det redan finns politisk styrning av exploatering, av bygglov, av kommunala bostadsbolag och på riksnivå av den bostadsanknutna lagstiftningen.

Har ideologierna en plats i Sverige?

söndag, januari 20th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 20 januari 2013

Många väljare man möter när man är ute och pratar politik med folk, tycker att Sverige saknar en politisk debatt som har med ideologi att göra. Det är mest bara ekonomi och statistik, tycker de, saker som politikerna visar för att tydliggöra vad som i realpolitiken fungerar bäst.

Det finns en sanning i ovanstående påstående. Samtidigt får ju landet den politik som väljarna efterfrågar.

Centerpartiet har fått uppmärksamhet för förslaget till nytt idéprogram, trots att det inte är fastställt ännu och många delar av det kan tänkas omprövas innan det är klart. Förlaget innehåller många tydligt liberala drag. Idag visar SIFO rekorddåligt opinionsstöd för Centerpartiet.

Moderaterna antog varumärket Nya moderaterna och omformulerade sin politik så att den är mer praktiskt inriktad och mindre ideologiskt färgad, något som ”gamla” moderater av både konservativ och liberal ideologisk inriktning har haft negativa synpunkter på men som har belönats av väljarna i två val i rad.

Socialdemokraterna förlorade det senaste valet bland annat för att Mona Sahlin var ideologiskt färgad och förlorade ännu mer i opinionsmätningarna med den ännu mer uttalat ideologiske politikern Håkan Juholt. Det kan inte bara ha varit hans grodor som fick partiet i fritt fall i opinionen. Partiet har återhämtat sig något under Stefan Löfven, som inte säger särskilt mycket.

Sverigedemokraterna kom in i riksdagen när de till synes hade slängt nazismen över bord och mest bara kritiserar praktiska problem som har med invandringen att göra. Vänsterpartiet var som störst under Gudrun Schyman, som med fog kan sägas ha varit den av partiets ledare som har varit minst uttalat kommunistisk.

Så, hur blir det med den ideologiska debatten i Sverige? Svenskar säger att de vill ha den, men de röstar inte på den.

Vad kan man bli mobbad för?

söndag, januari 13th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 13 januari 2013

Idag skriver Marika Formgren en intressant kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida. Hon jämför mobbning i skolan med vår svenska diskrimineringslagstiftning. Det är intressant.

Pernilla Alexandersson kommenterar kolumnen på http://jamstalldhetsexperten.se/ och påpekar, att diskrimineringslagen är riktad åt ”båda håll”. Det är inte alls bara den som tillhör en historiskt förtryckt grupp som kan bli diskriminerad. Det är riktigt. Även den som tillhör motsatt grupp kan förstås diskrimineras och har då lagens skydd mot detta.

Alexandersson har förstås rätt, men missar något väsentligt. Man kan ju nämligen bli mobbad för mycket mer än för de grupptillhörigheter som diskrimineringslagen uttryckligen hänvisar till.

När jag gick i skolan, vet jag att folk kunde bli mobbade för att de hade fel kläder, för att de höll på ”fel” fotbollslag, för att de var för duktiga i skolan, för att de var för dåliga i skolan (det sistnämnda gällde framförallt om man var för dålig i idrott, det enda skolämne där det tycktes vara okej att läraren förde statistik (alltså betyg) över hur bra eleverna var) och mycket annat.

Bloggarna Stefan Karlsson och Susanna Varis håller huvudsakligen med Formgren och tycker att många genusvetare är fastlåsta i sina bilder av hur diskriminering ser ut. Det tycker jag också.

Man löser inte diskriminering och mobbning genom att upplösa normerna. Tvärtom. Man löser diskriminering och mobbning genom att fastställa normer.

Det handlar om normer om vanlig hygglighet och anständighet och att se varje människa för vad hon är, inte för att hon tillhör någon grupp eller ser ut på ett visst sätt, och att hon själv har ett värde. Grundtanken bör vara den gyllene regeln: var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig. Skall vi inte kunna lära våra barn det?

Sverige med i NATO

söndag, januari 13th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 13 januari 2013

Idag uppmärksammas det i tidningen att många inom NATO börjar ifrågasätta samarbetet med Sverige. Varför skall Sverige få samarbeta och plocka russinen ur kakan, men ändå inte vara medlem i alliansen?

Det kan man fråga sig.

Lösningen är förstås enkel. Sverige borde gå med i NATO. Det skulle vara till fördel för vårt lands försvarsförmåga och det skulle nog också vara till fördel för NATO.

Att undvika att överanvända sedelpressarna…

fredag, januari 11th, 2013

HÄSSELBY fredagen den 11 januari 2013

I USA funderar man på att prägla ett mynt som skall ha en jättevalör. Detta för att komma till rätta med statens budgetproblem.

När en stat försöker komma till rätta med ekonomiska problem genom att trycka mer pengar, så finns det normalt strukturella problem i ekonomin. Så var det i Tyskland på 1920-talet och i Argentina på 1980-talet. Man kommer inte undan genom att prägla mynt i stället för att trycka sedlar.

I stället borde man sätta sig ner tillsammans, från båda partier, och gå igenom vilka statliga utgifter som faktiskt inte behövs.

Depardieu blir ryss

måndag, januari 7th, 2013

HÄSSELBY söndagen den 6 januari 2013

Den franske skådespelaren Gérard Depardieu lämnade nyligen Frankrike. Det framstod som om han gjorde det för att han ville protestera mot skattetrycket under den socialistiske president Hollandes styre. Depardieu flyttade norrut, till Belgien.

Nu har Depardieu emellertid fått ett ryskt pass. Vad är poängen med det, om han lämnade sitt hemland för att protestera mot socialismen? Putins Ryssland är ju inte direkt borgerligt i sin politik, även om det numera inte är lika illa som då Sovjetunionen fortfarande fanns.

Svenska Dagbladets Per Gudmundson undrar vem som blir Sveriges Depardieu. Någon svensk miljardär borde ju lämna landet för att protestera mot våra höga skatter, som ju faktiskt fortfarande är högre än de franska, trots att vi har haft borgerlig regering drygt sex år nu, tycker han. Det ligger väl något i det; men vilken regering skulle den miljardär som gör så vilja ha i stället?

På 1970-talet var det Ingmar Bergman. Även Astrid Lindgren gav sig in i debatten, men lämnade inte landet. Den gången var det bidragande orsaker till att socialdemokraterna förlorade valet 1976.

Hur skall valet gå 2014, för att vi skall få en regering som sänker skattetrycket mer än Anders Borg? Det finns nog ingen. Oavsett vad som händer, finns det ännu inget parti i Sverige som ens har försökt utmana moderaterna som det parti som mest förespråkar ett vettigare, lägre skattetryck. Det är faktiskt trist.

Centerns position

lördag, januari 5th, 2013

HÄSSELBY lördagen den 5 januari 2013

Det påstås ibland att inget av de etablerade partierna verkligen tar striden med Sverigedemokraterna och deras främlingsfientliga ideéer. Jag tycker inte att det har varit en riktig analys. Efter att Centerpartiet presenterade sitt nya förslag till idéprogram är det definitivt inte sant.

Moderaterna är borgerlighetens största parti, och vår huvudmotståndare, vars politik vi alltid positionerar oss emot i första hand, är naturligtvis socialdemokraterna. Det innebär att vi inte alltid har tid att ta plats i de diskussioner som mindre partier tar upp.

Centerpartiet positionerar sig nu på platser som är motpoler mot Sverigedemokraternas ståndpunkter. Fri invandring till exempel.

Några inom Centerpartiet kritiserar det nya förslaget till idéprogram. Det är inte oväntat personer som tillhör Centerartiets vänsterfalang, som f.d. Europaparlamentarikern Hans Lindqvist. I så fall vet man att idéprogrammet är på rätt väg.