Grundlagen gäller

HÄSSELBY julafton 2012

I Svenska Dagbladet igår kritiserar P.J. Anders Linder med rätta de förslag om ägande som några företrädare för mitt parti har tagit fram. Anna Kinberg Batra och Peter Norman slirar numera på övertygelsen om att det är bättre med privat ägande än statligt. Det hade jag inte trott om dem, två företrädare för moderaterna som jag högaktar.

Jag kan inte alltid ställa mig bakom alla förslag som kommer från mitt parti. Detta är ett sådant fall.

Det finns några sammanhang, där staten skall äga, men de har att göra med statens kärnuppgifter. I några få fall kan det finnas praktiska skäl till ett statligt ägande även därutöver. I övriga sammanhang kan det aldrig vara ett självändamål eller något gott med statligt ägande.

Linder tar också upp att Kinberg Batra och Norman kallar offentligt ägande för ”gemensamt ägande”. Linder ger detta vederbörlig kritik på en ideologisk grund, men glömmer den juridiska aspekten. Nå, Linder är ju inte jurist och det är inte heller Kinberg Batra eller Norman.

Offentligt ägande är inte gemensamt ägande. Det som ägs av staten ägs inte av folket gemensamt i Sverige, utan det ägs bara av staten. Att påstå något annat är okonstitutionellt.

Kommentera