Arkiv för december, 2012

Ständigt denne Palme

söndag, december 30th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 30 december 2012

Svensk politik och diskussion kring den återkommer alltid till Olof Palme. Det är inte så konstigt, med tanke på att han var statsminister i många år och en av sin tids mest färgstarka politiker.

I år har det varit mer diskussioner om Palme än vanligt, vilket väl beror på de filmer som har haft premiär som uppenbart eller dolt handlar om Palme.

Jan Guillou skriver om Palme i Aftonbladet mot bakgrund av den bild av Palme som sätts i den biografiska filmen av Kristina Lindström och Maud Nycander. Guillou har visserligen personliga skäl till att kritisera Olof Palme för IB-affären, men han skriver ändå intressant och (så vitt jag kan bedöma) i stort sett sakligt om saken.

Guillou berör bland annat den typ av elaka retorik som Palme använde sig av. Det är så uppenbart att det är den retoriken som grundlade det hat mot Palme från hans politiska motståndare som socialdemokrater än idag av någon anledning tycks ha svårt att förstå vad det berodde på.

Guillou nämner ett exempel: ”våldets och nävrättens förespråkare” är vad Palme beskyllde Guillou för att vara, men flera exempel på liknande glåpord ur Palmes mun finns ju. En man som uttrycker sig på det sättet om sina politiska motståndare följer inte den oskrivna regel om ömsesidig respekt som normalt gäller för politiska motståndare i en demokrati.

Det vore närmast konstigt, om den som uttrycker sitt hat och förakt för sina politiska motståndare på det viset inte också möts av ett visst mått av hat tillbaka.

Att vara med människa

fredag, december 28th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 28 december 2012

Röda korset har för närvarande en kampanj med sloganen ”Är du med människa?” Det är en underlig slogan, språkligt sett.

Rimligen betyder ”Är du med människa?” ungefär det samma som frasen ”är du med barn?”, en fras som inte riktigt verkar passa in. Av kampanjens syfte att döma, är avsikten snarare antingen att säga ”Är du med, människa?” eller ”Är du medmänniska?” Förmodligen är tretydigheten avsiktlig, för att man skall reagera och tänka efter.

God Jul!

måndag, december 24th, 2012

HÄSSELBY julafton 2012

Idag önskar jag ALLA människor en god jul, utan undantag eller diskriminering.

Må kommande år bjuda alla människor ökad frihet, fred och tillväxt!

Grundlagen gäller

måndag, december 24th, 2012

HÄSSELBY julafton 2012

I Svenska Dagbladet igår kritiserar P.J. Anders Linder med rätta de förslag om ägande som några företrädare för mitt parti har tagit fram. Anna Kinberg Batra och Peter Norman slirar numera på övertygelsen om att det är bättre med privat ägande än statligt. Det hade jag inte trott om dem, två företrädare för moderaterna som jag högaktar.

Jag kan inte alltid ställa mig bakom alla förslag som kommer från mitt parti. Detta är ett sådant fall.

Det finns några sammanhang, där staten skall äga, men de har att göra med statens kärnuppgifter. I några få fall kan det finnas praktiska skäl till ett statligt ägande även därutöver. I övriga sammanhang kan det aldrig vara ett självändamål eller något gott med statligt ägande.

Linder tar också upp att Kinberg Batra och Norman kallar offentligt ägande för ”gemensamt ägande”. Linder ger detta vederbörlig kritik på en ideologisk grund, men glömmer den juridiska aspekten. Nå, Linder är ju inte jurist och det är inte heller Kinberg Batra eller Norman.

Offentligt ägande är inte gemensamt ägande. Det som ägs av staten ägs inte av folket gemensamt i Sverige, utan det ägs bara av staten. Att påstå något annat är okonstitutionellt.

Ansvar

lördag, december 22nd, 2012

HÄSSELBY lördagen den 22 december 2012

Upplop, huliganbråk och lynchstämningar skylls ofta på annat. Den som har ansvar, är dock den enskilda människan som deltar.

I ett civiliserat samhälle löser man inte problem med våld. Man pratar om det och för fram sina åsikter på ett sansat sätt. Det är demokrati, det är det moderna sättet. Man tar också ansvar för sina egna handlingar och skyller inte på andra människor, företeelser eller ”världsläget”.

Sakine Madon skriver bra om detta i Expressen idag.

Olika former av samma vara

torsdag, december 20th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 20 december 2012

Snuset får vara kvar i Sverige än så länge, enligt nya EU-regler. Dock förbjuds smaksatt snus.

Tobak är skadligt för hälsan på olika sätt, så man kan fråga sig varför svenska staten engagerar sig så hårt för att snuset inte skall förbjudas. Varför är det så?

Svaret är enkelt: Därför att det är en viktig principfråga. Det har aldrig varit tal om att förbjuda röktobak. Det är ologiskt att förbjuda en tobaksform och inte en annan. Det vore som att förbjuda kokt potatis men tillåta potatismos.

Orgelpipan 6

måndag, december 17th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 17 december 2012

I city där fastigheterna är dyra
Höjer sig snart orgelpipor fyra
Kommunfullmäktige gjorde sig i kväll till tolk
För stad och folk
Som vill kombinera bebyggelsens traditioner
Med förbättrade kommunikationer

Tröttande debatt

måndag, december 17th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 17 december 2012

Jag har haft mycket att göra på sista tiden, så jag har inte haft tid att blogga så mycket. Dessutom har debatten de senaste veckorna mest varit tråkig.

Vad säger man till folk som blir kränkta av minsta lilla, och då inte ens alltid för egen del utan å andras vägnar, trots att de inte ens vet om dessa andra ens själva känner sig kränkta?

På vilket sätt är en pepparkaksgubbe kränkande för någon? Varför skall folk inte få bestämma själva om de vill delta i Luciafirande eller inte? Vad spelar det för roll om Disney väljer att redigera om en gammal film som bolaget självt äger rättigheterna till? Varför skulle kyrkan inte ha med kristendomen att göra? Varför skall man bevara en trafik- och slussanläggning trots att den är otidsenlig och håller på att vittra sönder?

Bara för att du blir lite stött av något, utan annan anledning än att du personligen inte tycker om det, innebär det att du skall hindra alla andra från att njuta av det, om de tycker om det och det inte finns något ont uppsåt i saken?

Moderaterna är ett borgerligt parti

lördag, december 1st, 2012

HÄSSELBY lördagen den 1 december 2012

Härom dagen gick Moderata ungdomsförbundets nyvalde förbundsordförande Erik Bengtzboe ut och sade att moderaterna inte längre borde kalla sig ett borgerligt parti. Jag har läst hans text och måste säga, att jag inte förstår vad han menar. Han måste ha missförstått vad begreppet borgerlig innebär.

Bengtzboe beskriver borgerlighet som något som har med ”kristallkronor” och ”Riddarhuset” att göra. Vad har han fått den idén ifrån?

Det finns en poäng i att inte i onödan binda sig fast i politiska etiketter, men om man skall kassera gamla etiketter eller usurpera nya, så bör man veta vad de står för.

Om man tycker att borgerlig står för överklass så har man missuppfattat ordet. Borgerlig betyder (om det alls skall sättas en ”klassbeteckning” på det) snarare medelklass. Den traditionella överklassen var inte borgerlig – det vill säga näringsidkare i städerna – utan adel, storgodsägare och militärer. Riddarhuset har naturligtvis inget med borgarståndet att göra, utan med adelsståndet.

Allmänna valmansförbundet har aldrig varit ett egentligt överklassparti på det sätt som t.ex. 1800-talets Lantmannaparti var, utan bland dem som bildade partiet 1904 fanns många företrädare för näringslivet, även om Lantmannapartiet organisatoriskt är en av Moderata samlingspartiets föregångare. Det som nu är Moderaterna var vid grundandet 1904 naturligtvis ett konservativt parti, men det har på grund av näringsidkarinslaget bland partiets företrädare redan från början också haft ett starkt liberalt inslag, särskilt på det ekonomiska området.

Moderata samlingspartiet i Stockholms stad använde partibeteckningen ”De borgerliga” under 1920- och 1930-talen (som på valaffischen som jag har lagt till här ovan).

Bengtzboe har också fått svar i DN av ett antal liberala borgerliga debattörer. Han har vidare ombetts att utveckla sina tankar i Svensk tidskrift, men artikeln är på intet sätt klargörande (något som artiklar i SvT annars brukar vara).

Bengtzboe tycker att de liberala och konservativa idéerna är en tradition och ett arv som vi moderater skall vårda. Gott så – men erkänn att detta är borgerliga idéer!