Arkiv för november, 2012

Utveckling för naturen på Årsta holmar

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige argumenterar oppositionen emot alliansens planer för Årsta holmar.

I budgeten avsätts pengar för att bygga en bro till Årsta holmar, så att man lättare skall kunna ta sig dit, och att där inrätta ett naturreservat, så att naturen på ön kan tas om hand och skyddas på ett sätt som nu inte görs.

Bind samman staden!

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige diskuteras under debattblocket Stadsbyggnadsnämnden/Eploateringsnämnden bland annat skillnaderna mellan ytterstad och innerstad.

Oppositionen kritiserar ofta att staden är segregerad och delad. Ändå tycker de att det är bra att staden rent fysiskt är uppdelad, så att det särskilt i ytterstaden är svårt att ta sig mellan olika stadsdelar, till och med mellan grannstadsdelar, oavsett om man färdas till fots, med cykel, med bil eller med kollektivtrafik.

Vi i Alliansen vill bygga samman staden, det är en del av vår vision promenadstaden. Uppdelning av staden ligger inte bara i ekonomi eller social uppdelning, den stadsplanemässiga uppdelningen är viktigare än man kanske tror för att motverka enklavbildning och inlåsningseffekter. Det har den senaste forskningen på stadsplaneområdet visat.

Valfrihet, defintion…

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige tycker Ann-Margrethe Livh (v) att det inte är valfrihet att få välja vem man skall få sin service från. Valfrihet enligt henne är bara att medborgarna skall få välja vad hemtjänstpersonalen skall göra åt dem, inte vilken hemtjänstpersonal som skall komma till dem.

För oss till höger ingår båda dessa saker i valfriheten.

Det går inte att bygga på Bromma flygplats

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige påstår borgarrådet Daniel Helldén (mp) att man kan bygga bostäder på Bromma flygplats. Det är fel.

Det går inte att bygga på Bromma flygplats. Det finns avtal för flygplatsens drift för flera decennier framåt. Flygplatsen behövs dessutom för stadens kommunikationer – nu och under den förutsebara framtiden.

Miljöpartiet har goda intentioner men omsätter dem i dåliga förslag. De borde samarbeta med oss i den borgerliga alliansen i stället, för de vill ju precis som vi komma till rätta med bostadsbristen i staden.

Det finns ju många andra platser i staden och dess omgivningar där man kan bygga, förtäta och förhöja.

Budgetdebatt

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

Just nu i skrivande stund har Stockholms stads kommunfullmäktiges budgetdebatt startat. Stadens budget för 2013 skall fastslås.

Finansborgarrådet Sten Nordin inleder debatten med ett bra inlägg som beskriver den borgerliga alliansens politik. Vi kommer att sänka skatten med 15 öre per skattekrona och kommer att kunna göra stora förnyade satsningar på Djurgårdsstaden, Albano, Hässelby, trygghet på förskolor och i äldreomsorg. Modern välfärd, jobb och skola. Bra!

Hågkomstens dag

söndag, november 11th, 2012

Photograph © Andrew Dunn, 19 September 2004. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.HÄSSELBY söndagen den 11 november 2012

Den 11 november högtidlighålls i många länder som hågkomstens dag eller veteranernas dag. Den 11/11 tog första världskriget slut genom att avtalet om vapenstillestånd på västfronten trädde i kraft kl. 11 lokal tid. Ett krig som hade blivit onödigt långt och blodigt var slut, men dess konsekvenser ledde tyvärr till ytterligare blodsutgjutelse i bland annat det därpå direkt följdande ryska inbördeskriget och senare i det av revanschlusta startade andra världskriget.

Dagen innebär inget firande av segern utan ett firande av freden och ett högtidlighållande av minnet av de soldater som stupade i striden. I Storbritannien är det vanligt att man har en pappersvallmo på kavajslaget denna dag (av den typ som syns på bilden), eftersom vallmo växte på slagfälten i Flandern.

Skola för alla barn

lördag, november 10th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 10 november 2012

Att det är viktigt att alla barn går i skolan har uppmärksammats i samband med skadeskjutningen av flickan Malala Yousufzai i Pakistan.

Den som sköt henne, ansåg av oförklarlig anledning att flickor inte skall gå i skolan. Utöver att förövaren är ond genom att ha begått ett hemskt brott riktat mot ett barn, så är förövaren också en idiot.

Alla barn skall gå i skolan. Pakistan borde ha skolplikt precis som Sverige och den som hindrar barnen att gå i skolan skall bestraffas.

Idag den 10 november uppmärksammas flickors rätt att gå i skolan genom en global Malala Yousufzai-dag.

Bloggar och ping

fredag, november 9th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 9 november 2012

Ett praktiskt verktyg för att koppla bloggkommentarer och nyhetsartiklar till varandra är att använda ett pingverktyg som Twingly. Då kan tidningen känna av att man länkar till den i ett blogginlägg.

Många tidningar använder sig av Twingly. Några använder i stället någon annan, liknande tjänst.

Dagens Nyheter har nyligen tagit bort möjligheten att pinga artiklar med Twingly. Det förefaller som om DN vill att folk skall sluta hänvisa till tidningen i sina bloggar. Kanske blev det jobbigt med all gratisreklam?

Omöjligt uppdrag

fredag, november 9th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 9 november 2012

Den samlade oppositionen i Sveriges riksdag har röstat igenom ett krav på att regeringen skall erkänna Västsahara som en självständig stat (SvD, DN).

Det är intressant att de fyra oppositionspartierna ger regeringen ett uppdrag som inte går att genomföra. Är de så de har tänkt sig att regera, om de tar över regeringsmakten tillsammans?

Västsahara har nämligen ingen egen statsmakt. Alldeles oavsett vad man tycker om att Marocko har annekterat landet, finns det alltså inget att erkänna.

Tyskland den 9 november

torsdag, november 8th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 9 november

I Tyskland är dagens datum förknippat med motstridiga känslor, när man tänker tillbaka på 1900-talet.

Det var den 9 november 1989 som Berlinmuren föll. Det var en av de viktigaste händelserna i landets 1900-talshistoria. Det var början till slutet för den östtyska diktaturen och mindre än ett år senare var Tyskland enat. En så vacker händelse hade kunnat leda till återkommande firanden, om det inte vore för att den 9 november är förknippat med mindre trevliga historiska händelser.

Den 9 november 1918 avsattes den tyske kejsaren och Tyskland utropades till republik. Wilhelm II, som inte hade velat ha första världskriget, fick skulden för kriget när landet förlorade. I stället infördes den svaga Weimarförfattningen, som 1933 ledde till att nationalsocialisterna så gott som fullt konstitutionsenligt kunde ta makten och sedan avskaffa konstitutionen.

Nationalsocialisterna valde sedan just den 9 november för att genomföra de judefientliga pogromer 1938, som de ironiskt nog kallade kristallnatten, med anledning av alla sönderslagna fönsterrutor i butiker som judar ägde. Hundratals judrar mördades och ytterligare tiotusentals föstes samman och fördes till koncentrationsläger av det enda skälet att de eller någon av deras föräldrar, far- eller morföräldrar hade eller hade haft judisk trosbekännelse.

1990 valde man den 3 oktober till Tysklands nationaldag. Det var den dag då de östtyska delstaterna uppgick i Förbundsrepubliken och Tyskland var ett igen.