Vi förbättrar skolan

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige förespråkar alliansen fokus på lärande i skolan. Det skall vara ordning och reda i skolan och varje elev skall få sina behov av lärande tillgodosedda. Vi är fortfarande på väg bort från socialismens likriktade skola, det tar tid men det blir bättre. Valfriheten är möjliggjord genom skolpengen, som har demokratiserat skolvalen och gör att föräldrarnas rikedom inte längre har någon avgörande betydelse för möjligheten att välja skola. Det skall inte längre vara möjligt att gå igenom grundskolan utan att lära sig läsa, skriva och räkna, vilket märkligt nog har varit accepterat under tidigare styres tid.

Kommentera