Sätta gränser

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige förespråkar Stellan Hamrin (v) att det skall sättas en gräns för hur mycket Stockholm skall få växa. Han tycker alltså att somliga som vill flytta till världens bästa stad inte skall få flytta hit? Dock preciserade han inte var gränsen skulle gå, vilka som skall hindras.

Jag tycker att det kanske borde finnas gränser för vad som skulle anses vara rimligt att stå och säga i kommunfullmäktiges talarstol.

2 svar till “Sätta gränser”

  1. Leif Hagström skriver:

    I Ekerö kommuns översiktsplan kan man läsa: ”I översiktsplanen föreslås en inriktning för Ekerö kommuns utveckling till år 2015 – med sikte på 2030 – med en tillväxt som ligger mellan villaidyllen och småstaden i ”Konsekvensbedömning av scenarier”. I Ekerö är det inget konstigt att diskutera tillväxttakten, men det kanske är annorlunda i Stockholm?

  2. Elias Granqvist skriver:

    Nej, det är inte alls konstigt att diskutera tillväxttakten i Stockholm heller, det gör vi ofta. Däremot finns det inget skäl att, som Stellan Hamrin (v) vill, sätta en gräns för befolkningsmängden.

Kommentera