Arkiv för november, 2012

Egypten ur askan i elden

söndag, november 25th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 25 november 2012

För ett år sedan såg det ut som om Egypten skulle kunna gå en ljus framtid till mötes. Sedan dess har utvecklingen varit negativ och nu tar sig president Muhammad Mursi allt större makt. Han kan väl hänvisa till att han är folkvald och alltså har mandatet för detta, men att ge sig själv närmast oinskränkt makt är ändå inte särskilt demokratiskt sinnat.

I torsdags utfärdade Mursi ett dekret, enligt vilket presidenten kan ”göra undantag från alla lagar” och ”tillåts vidta nödvändiga åtgärder för att skydda landet och revolutionen” (SvD).

Jag förstår inte varför revolutionen skulle behöva skyddas av presidenten. Den ägde ju rum förra året.

Oppositionen kallar presidentdekretet för en statskupp och jag är böjd att hålla med.

Lägg partipolitik åt sidan och avstå från att erkänna Västsahara

lördag, november 24th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 24 november 2012

Lägg partipolitik åt sidan och erkänn Västsahara”, skriver en socialdemokrat och en centerpartist i Svenska Dagbladet idag. Poängen i rubriken är omvänd mot verkligheten.

Västsahara har ingen egen statsmakt, ingen egen regim som har kontroll över terrotoriet eller någonsin har haft det.

Landet är annekterat av Marocko och Marocko har kontrollen över större delen av territoriet också. Det kan man tycka vad man vill om, men när det inte finns någon egen västsaharisk regim att erkänna, finns det inga folkrättsligt giltiga skäl till att erkänna Västsahara som ett självständigt land.

De enda argumenten man kan anföra för ett erkännande av Västsahara som självständigt, är politiska skäl. Då är det fel att påstå, att man bör lägga partipolitiken åt sidan för att erkänna Västsahara. Det blir nämligen just politik om man erkänner Västsahara som självständigt.

Oavsett vad man tycker om Marockos annektion.

Bromma behövs

lördag, november 24th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 24 november 2012

Bland det viktigaste i vårt moderna samhälle är kommunikation, och det handlar inte bara om elektronisk kommunikation. Viktigt är också det mänskliga mötet. Därför måste man kunna resa till varandra.

Stockholm har en flygplats i Bromma. Den behövs. Arlanda, Skavsta och andra flygplatser i relativ närhet till staden kan inte svälja hela det flygbehov som Stockholm behöver. Barkarby och Tullinge flygfält har lagts ner och kan alltså inte byggas ut till moderna flygplatser.

Miljöpartiet vill bygga bostäder på platsen (DN, SvD). Det är inget fel på de planerade husen i sig, annat än att miljöpartisterna inte tänker på konsekvenserna. Om Bromma flygplats läggs ner, måste man först ha byggt ut motsvarande kapacitet någon annanstans. Arlanda är redan fyllt till bristningsgränsen.

Bromma flygplats har ett flerårigt kontrakt på platsen, som inte kan sägas upp hur som helst.

Det behöver byggas fler bostäder i Stockholm (och fler arbetsplatser också), men det finns många andra platser man kan bygga på i stället. Miljöpartiets förslag synes endast utgå från deras misstroende mot folks vilja till kommunikation.

Budgeten klubbad

torsdag, november 15th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 15 november 2012

Så var budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige över för i år. För den som vill veta mer om resultatet, rekommenderar jag följande länkar:

~ Moderaterna i Stockholms stad, Sten Nordin: Nu är budget för Stockholms stad 2013 antagen
~ Moderaterna i Stockholms stad, Ulla Hamilton: Ett framkomligt Stockholm som är tryggt och snyggt
~ Moderaterna i Stockholms stad, Joakim Larsson i äldreomsorgsdebatten under budgetfullmäktige i Stockholms stad
~ Moderaterna i Stockholms stad, Marie Ljungberg Schött: Stora satsningar på socialtjänsten i Stockholms stads budget 2013

Förbifarten behövs för ytterstadens utveckling

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige kritiserade oppositionen igår planerna på att bygga förbifarten. Samtidigt har de under hela budgetdebatten då och då återkommit till påståendet att staden skulle vara splittrad och segregerad och att ytterstaden ligger efter.

Det är många som vill tala i budgetdebatten och alla hinner inte få ordet. Jag hade velat uttala mig om detta igår kväll, men jag kan ju skriva om det här i stället.

Enligt min mening behövs förbifarten för ytterstadens utveckling. Det förvånar mig att oppositionen inte förstår detta. Hässelby ligger för närvarande som på en stor kommunikationsmässig återvändsgata, men med förbifarten kan yttre västerort få en förnyad utveckling. Det är bra för hela staden.

Vi förbättrar skolan

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige förespråkar alliansen fokus på lärande i skolan. Det skall vara ordning och reda i skolan och varje elev skall få sina behov av lärande tillgodosedda. Vi är fortfarande på väg bort från socialismens likriktade skola, det tar tid men det blir bättre. Valfriheten är möjliggjord genom skolpengen, som har demokratiserat skolvalen och gör att föräldrarnas rikedom inte längre har någon avgörande betydelse för möjligheten att välja skola. Det skall inte längre vara möjligt att gå igenom grundskolan utan att lära sig läsa, skriva och räkna, vilket märkligt nog har varit accepterat under tidigare styres tid.

Bostäder byggs genom borgerlig politik

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige talar socialdemokraterna och miljöpartisterna om att bostäder bara kan ordnas genom stadens och allmännyttans försorg. De tycks, på något konstigt sätt, mena att det blir lika många färre bostäder i Stockholm som stadens bostadsbolag säljer i stället för att fortsätta hyra ut.

När bostäder blir bostadsrätter i stället för hyresrätter, får de boende större inflytande över sitt eget boende och det blir inte, som oppositionen på något sätt tycks antyda, färre bostäder genom detta.

Vi i den borgerliga alliansen jobbar för byggande av flera bostäder, förslag som oppositionen ofta säger nej till. Vi ser till att befintliga bostäder i stadens bostadsbolag renoveras, renoveringar som hade behövts för länge sedan och nu äntligen blir av.

Andra dagen av budgetfullmäktige

torsdag, november 15th, 2012

STOCKHOLM torsdagen den 15 november 2012

Budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige fortsätter nu idag, torsdag.

I går kväll avslutade vi förhandlingarna med några omröstningar.

Vi hade bland annat en votering om att kommunen skulle ha en massiv satsning på att alla skolbarn skall lära sig simma, vilket oppositionen hade föreslagit. Det avslog vi, eftersom den saken redan ingår i skolans uppdrag. Det är inte bara onödigt utan även formellt fel att besluta om något som redan gäller.

Sätta gränser

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige förespråkar Stellan Hamrin (v) att det skall sättas en gräns för hur mycket Stockholm skall få växa. Han tycker alltså att somliga som vill flytta till världens bästa stad inte skall få flytta hit? Dock preciserade han inte var gränsen skulle gå, vilka som skall hindras.

Jag tycker att det kanske borde finnas gränser för vad som skulle anses vara rimligt att stå och säga i kommunfullmäktiges talarstol.

Trafikens framtid i Stockholm

onsdag, november 14th, 2012

STOCKHOLM onsdagen den 14 november 2012

I budgetdebatten i Stockholms stads kommunfullmäktige yttrar oppositionen att kollektivtrafiken inte byggs ut tillräckligt mycket. Har de inte koll på alla projekt som är på gång just nu, många fler än på länge om någonsin: Citybanan, Mälarbanan, Tvärbanans utbyggnad till Solna, dubbelspårsutbyggnaderna i Nynäshamn och Södertälje, satsningen på Roslagsbanans modernisering, förstudier för utbyggnaden av tunnelbanan etc.? Det är mycket mer än vad de gjorde när de sist satt vid makten.

Samtidigt vill miljöpartisterna helst ha en bilfri innerstad. Hur skall de ordna transporterna i så fall? Dessutom måste folk ha möjlighet att använda egen bil när det behövs, många är helt beroende av bilen för sina transporter och då tänker jag inte bara på handikappade personer. De vill med regleringar till varje pris hindra att folk gör något som kan uppfattas som individualistiskt och därvid bryr de sig inte om att bilar i framtiden kommer att bli allt miljövänligare och att en helt bilfri gågata för många människor kan kännas otrygg.