Arkiv för oktober, 2012

Framtida kyrkopolitik utan Moderata samlingspartiet

onsdag, oktober 31st, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 31 oktober 2012

I kväll hade vi gruppmöte i den moderata kyrkofullmäktigegruppen i Hässelby församling. Det känns lite konstigt att veta, att vi inte kommer att finnas kvar i den kapaciteten om ett år.

I september nästa år är det val i Svenska kyrkan, och då kommer Moderata samlingspartiet inte att delta. Fram till dess sitter vi på moderata mandat, eftersom vi valdes som moderater i kyrkovalet 2009.

I september 2013 kommer i stället Borgerligt Alternativ söka ditt stöd i kyrkovalet, om du är medlem i Svenska kyrkan. Det kan fortfarande behövas någon som jobbar för en god hushållning av kyrkans resurser och att kyrkan ägnar sig åt rätt saker. Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka för alla. Vill du veta mer, läs på http://borgerligtalternativ.nu/.

Skatteverkets arkivrutiner behöver utredas

onsdag, oktober 31st, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 31 oktober 2012

Igår publicerade Dagens Nyheter fakta kring kungens förmögenhet. Det visade sig att Skatteverket inte kan hitta registreringshandlingar som avser flera olika stiftelser som kungahuset har tillgång till.

De med Dagens Nyheters ord ”hemliga” stiftelserna är inte hemligare än andra privata stiftelser, där allmänheten inte har insyn.

Skatteverkets arkivarbete behöver dock utredas. Att verket uppenbarligen har slarvat bort flera registreringshandlingar är under all kritik. Vilka andra handlingar, kanske ännu mer betydelsefulla, har försvunnit från Skatteverkets arkiv?

Klockan hit och dit

söndag, oktober 28th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 28 oktober 2012

Jaha, så har man varit tvungen att ställa om klockan igen, bara för att staten vill styra folket genom tiden.

Klockan borde inte vara annat än ett instrument för tidsangivelse. Vill en enskild person gå upp en timme senare eller tidigare än vanligt under sommarhalvåret, så borde det vara upp till personen själv att bestämma det.

I vår tid när allt fler jobbar med flexibla arbetstider har sommartid ingen som helst betydelse. För arbetsplatser där man jobbar dygnet runt (sjukhus, polis, vissa processindustrier, kollektivtrafik m.m.) ställer det däremot till problem två gånger om året.

Tidsomställningarna kostar miljarder varje år och ger ingen egentlig nytta. Det är bara urdåligt.

Norska kulturimperialister

lördag, oktober 27th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 27 oktober 2012

Det rapporteras att det norska uppslagsverket Store norske leksikon ändrar alla årtalsangivelser (Aftenposten, DN). I stället för f.Kr. och e.Kr. skall det nu stå fvt (”før vår tidsregning”, alltså ”före vår tidsräkning”) och evt.

Vad är det för förmäten kulturimperialism som norrmännen ägnar sig åt. ”Vår” tideräkning? Som om den kristna sfärens tideräkning vore den enda rätta.

Nej, låt oss ha kvar f.Kr. och e.Kr. Alla vet vad det betyder och ingen som följer en annan kalender behöver känna sig utpekad såsom tillhörig några ”de andra”.

Proteströster, vad är de bra för?

lördag, oktober 27th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 27 oktober 2012

Markus Uvell skriver på DN-Debatt idag och berättar att allt fler moderater tydligen kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna i nästa val. Det kan man utläsa av opinionsundersökningar och hur de som svarar där har motiverat sina val när de har tillfrågats.

Sverigedemokraterna har varit skickliga på att ta upp vissa konservativa symboler och uttryck i sin retorik och propaganda, och många bland moderaterna har tyvärr tyckt att det inte har spelat någon roll, både för att Sd tidigare inte har setts som något reellt hot och för att somliga moderater tycker att delar av partiets historia lika gärna kan släppas. Jag uppskattar inte alls detta.

Moderaterna har också i nuvarande regeringsställning släppt en del frågor i sin praktiska politik, som man tidigare har propagerat för. En pragmatisk vardagspolitik leder ibland till detta.

Moderata samlingspartiet är det konservativa partiet i Sverige. Det har vi alltid varit. Sverigedemokraterna har ingen konservatism i sin politik eller i sina rötter, det är ett parti som är sprunget ur 1980-talets nationalsocialism, grupperingar som på den tiden var tämligen små och kallades nynazistiska eftersom de tog upp nazism ”på nytt”. Däremot har Sverigedemokraterna sedan som sagt tagit upp vissa konservativa symboler, och kan därför för somliga kanske se konservativt ut. Dess politik ligger dock i praktiken närmare en gammal socialdemokrati än någon form av konservatism.

För den moderat som vill proteströsta, och inte bryr sig om Sverigedemokraternas faktiska politik och rasistiska rötter, kanske Sverigedemokraterna framstår som ett tänkbart alternativ. Den som tänker efter en gång till, inser dock att Sverigedemokraterna är lika illa som Vänsterpartiet.

En sådan proteströst leder inte till något gott varken för dig eller för fosterlandet. Den kan leda till att oppositonen kommer tillbaka till regeringsmakten.

Fråga pappa eller fråga riksdagen?

lördag, oktober 27th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 27 oktober 2012

Igår kommenterade Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller förlovningen mellan prinsessan Madeleine och Chris O’Neill. Kjöller är normalt en klok person, men nu tycktes hon lägga skulden för en regel hon inte tycker om på helt fel ämbetsinnehavare.

Enligt grundlagen får en tronarvsberättigad medlem av kungahuset inte gifta sig utan statschefens godkännande. Det är en regel som har funnits i hundratals år och har att göra med de politiska implikationer som ett kungligt bröllop alltid bär med sig med tanke på att barnen som föds i äktenskapet skall ingå i successionsordningen.

Kjöller antyder att det är kungens fel att prinsessan måste fråga pappa om lov och inte får bestämma själv. Kjöller tycker också att detta är gammaldags och jämför med gamla tiders tvångsäktenskap.

Det är dock inte kungen som har bestämt att det skall vara på det här viset. Lägg ansvaret där det hör hemma: grundlagarna fastställs av riksdagen.

Ranking av hemtjänst

onsdag, oktober 24th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 24 oktober 2012

En annan idé som några engagerade väljare förde fram till mig i samband med gårdagens sammanträde i stadsdelsnämnden, var att det borde vara enklare att välja hemtjänstleverantör.

De tänkte såhär: när man som gammal har fått hemtjänstbeviljad och skall välja utförare av hemtjänst, så är det jättebra att man får välja, men det är svårt att veta vilka utförare som är bra. Man får en lång lista på utförare, men hur vet man vilka särskilda kvaliteter var och en av dem har?

De ville ha någon form av rankingsystem och en lista där det står vilken hemtjänstutförare som är bra på vilka saker. De flesta torde ju försöka profilera sig på något särskilt sätt. Det är dock inget som man kan se i kommunens lista.

Jag berättade för dem, att detta är en idé som vi från moderaterna redan har framfört tidigare, men att det inte är möjligt att genomföra från kommunens sida. Kommunen måste nämligen förhålla sig neutral. Alla utförare som möter Stockholms stads krav, har rätt att av staden presenteras på samma sätt.

Däremot borde en intresseorganisation för äldre kunna jobba med ranking av detta slag, påpekade jag. Ja, SPF till exempel, sade en av förslagsställarna då. Just det. En organisation som SPF skulle mycket väl kunna sätta samman konsumentinformation av det slaget.

Friskvård för äldre

onsdag, oktober 24th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 24 oktober 2012

Som en uppföljning till mitt senaste blogginlägg igår, kan jag också berätta att det var några trevliga väljare som besökte stadsdelsnämndens sammanträde för att de ville framhålla sin synpunkt att verksamheterna Växthuset och friskvårdscentret på Hässelgården borde finnas kvar. De hade hört att nämnden skulle besluta om att lägga ner dessa verksamheter på kvällens sammanträde.

Det fanns dock inga sådana ärenden på nämndens dagordning. Om sådana ärenden kommer upp, blir det vid ett senare sammanträde.

Stadsdelsnämnden sammanträder nästa gång torsdagen den 22 november 2012 i fritidsgården Tegelhögen i Vällingby centrum.

De engagerade medborgarna som framförde dessa åsikter, kunde berätta att verksamheterna är väldigt uppskattade och välfrekventerade och de framhöll att de ger en god friskvård som i längden torde betala sig för samhället genom friskare medborgare. Det var intressanta synpunkter som vi får ta med oss i beslutsprocessen när det kommer dithän.

Beträffande friskvårdscentret på Hässelgården finns det ingen tanke på att lägga ner det, men däremot har man funderat på om man skall flytta på det inom befintlig byggnad, kunde vår stadsdelsdirektör berätta.

Stadsdelsnämnd och beslutsbehörighet

tisdag, oktober 23rd, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 23 oktober 2012

I kväll sammanträdde Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, där jag är en av ledamöterna.

Stadsdelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten, och före mötet kan alla som vill komma och prata med oss politiker också. Det är trevligt.

Idag kom det en hel mängd människor till förmötet. Många kom för att prata om Allhuset mitt i byn, som ligger i Hässelby Gård. De hade fått för sig att stadsdelsnämnden hade beslutsbehöringheten kring detta och hade bestämt sig för att lägga ner Allhuset. Så är inte fallet.

Allhuset mitt i byn har fungerat som en mötesplats för föreningslivet i Hässelby. Många föreningar har haft verksamhet där och har kunnat samarbeta och utbyta idéer och erfarenheter.

Stadsdelsnämnden var visserligen behjälplig vid inrättandet av Allhuset, men det är de bostadsbolag som har många hyresfastigheter i Hässelby som alltid har varit de som har stått för ekonomisk och teknisk drift av lokalen. Nu har ett bolag bestämt sig för att dra sig ur samarbetet och då tycks det tyvärr inte finnas möjlighet att driva verksamheten vidare.

Stadsdelsnämnden kan inte gå in med skattebetalarnas pengar och betala verksamheten, bara för att ett kommersiellt företag bestämmer sig för att dra sig ur. Stadsdelsnämnden är inte heller beslutande organ för detta. Det är synd om verksamheten inte kan drivas vidare, men stadsdelsnämnden som myndighet har inte möjlighet att hindra en nedläggning.

I EU är inte allt fint som snus

söndag, oktober 21st, 2012

HÄSSELBY söndagen den 21 oktober 2012

Man trodde att EU hade någon form av sakliga skäl, när de motarbetar snuset. I veckan visade det sig, att så kanske inte var fallet.

För min del tycker jag att det är rejäl dubbelmoral att ha förbud mot snus, när man samtidigt tillåter röktobak. Det är samma produkt på olika vis. Det är som om man skulle förbjuda kokt potatis men fortfarande låta pommes frites vara tillåtet.

Den maltesiske kommissionären John Dalli avgick, för att han skall ha velat ta emot en muta för att tillåta snusförsäljning utanför Norden. I Dallis portfölj ingick hälsofrågorna, och man trodde ju att det var av hälsoskäl som kommissionen var emot snuset. Så var det inte. Inte bara.

Dalli hävdar att han är oskyldig. Det kanske han är, för de som faktiskt har beslagits med försök att få pengar är andra, personer som är medarbetare till Dalli. En korruptionsutredning genom OLAF kan förhoppningsvis komma fram till sanningen.

Europaparlamentariker Christofer Fjellner (m) har reagerat känslosamt men klokt på det inträffade.