Bra plan för kv. Orgelpipan

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

Mitt emot Stockholms Centralstation, i backen upp mot Klara kyrka, planerar man att bygga ett helt nytt hus som bland annat skall innehålla ingången för den del av Centralstationen som hör till Citybanan, den underjordiska pendeltågsjärnvägen som för närvarande håller på att byggas. Den infrastruktur som behövs behöver inrymmas någonstans.

Huset skall ligga i kvarteret Orgelpipan. Nuvarande hus i kvarteret kommer att rivas. Nuvarande bebyggelse har kulturminnesklassningen gul enligt Stadsmuseet, vilket är den lägsta klassningen. Det finns alltså inga skäl ur kulturminnessynpunkt att bevara kvarteret.

Kritik mot planen framförs idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, av Kertin Westerlund Bjurström, som är ordförande för ICOMOS Sweden, en förening som verkar för bevarandet av kulturmiljön.

Jag kan hålla med Westerlund Bjurström om att det kunde vara bra om det presenterades fler bilder på det tänkta huset, även ur andra vinklar än de få som än så länge har publicerats. Utöver det, så håller jag inte med om hennes kritik.

Kritiken riktar sig mest mot att det planerade huset skulle vara för högt och inte passa in. Det är argument som förefaller mer känslomässiga än sakliga.

Huset blir visserligen högt, men inte för högt. Klara kyrka kommer fortfarande att vara högre. Så mycket mer skugga än nuvarande hus kommer det inte att ge.

Den fyrdelade, skinande huskroppen tycker jag påminner något om fyra orgelpipor, och vad skulle passa bättre i ett kvarter som heter just Orgelpipan?

Westerlund Bjurström skriver för övrigt ”det så kallade Kvarteret Orgelpipan”. Vad menar hon med ”det så kallade”? Kvarteret är ett kvarter och det heter Orgelpipan.

Många gamla hus är vackra, men det innebär inte att alla nya hus måste byggas som pastischer. Någon trist betongklump som på 1960-talet är detta inte heller tänkt att bli. Stockholm är en levande stad. Här passar det med hus från alla tidsåldrar.

Kommentera