Borgerlig opinion i Stockholm

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

De flesta opinionsmätningarna som publiceras, undersöker opinionen på riksplanet och hur folk skulle rösta om det vore riksdagsval. Ibland mäts dock opinionen inför kommunalval i stora kommuner.

Dagens Nyheter publicerade igår en mätning som visar att det borgerliga övertaget består i vår stad. Det är glädjande siffror. Uppenbarligen uppskattar stockholmarna vad vi gör för dem.

En opinionsundersökning är dock alltid bara en undersökning där man har tillfrågat ett urval av befolkningen. Hur väl det speglar den verkliga opinionen kan man aldrig riktigt veta. Det är därför man pratar om felmarginaler.

Det finns inte heller någon fyraprocentsspärr till kommunfullmäktige, som det finns till riksdagen, där ett parti måste få minst 4 % av rösterna för att få vara med och dela på mandaten. Därför vet man aldrig riktigt hur många procent som krävs för att ett parti skall kunna komma in i fullmäktige. Staden är också indelad i sex valkretsar, vilket innebär att ett litet parti kan ha större chans att få vara med och dela på mandaten om det är särskilt starkt i ett visst område.

Av siffrorna kan man alltså inte med säkerhet veta om det skulle bli ytterligare ett parti i fullmäktige, även om detta vore ett valresultat. Även om ytterligare ett parti skulle komma in i kommunfullmäktige om det vore val idag, visar dock undersökningen att majoriteten för alliansen skulle bestå i rådssalen.

Idag publicerade Dagens Nyheter också en undersökning som visade allmänhetens kännedom om och förtroende för de ledande politikerna i Stockholms kommunalpolitik. Den artikeln hittar jag inte på tidningens hemsida just nu, så jag väntar med att kommentera den.

Kommentera