En ändring av lagen hjälper inte i nu aktuellt ärende

HÄSSELBY lördagen den 22 september 2012

Nu väcks tanken på lagändringar (DN, SvD) för att undvika situationer lika den jag skrev om här igår. En lagändring kan dock inte hinnas med och hjälpa i det aktuella fallet. Kanske är den lösning jag föreslog igår att föredra? Det är upp till de närmast berörda att ta ställning till det.

Kommentera