Lösningen: adoption

HÄSSELBY fredagen den 21 september 2012

En liten flicka som är fransyska skall utvisas till Frankrike, eftersom hon enligt Migrationsverket inte har tillräcklig anknytning till Sverige. Problemet är bara, att ingen vet var hennes mor befinner sig och hennes far är okänd.

Som unionsmedborgare har man inte ovillkorlig rätt att bo i ett annat land inom Unionen. Det finns krav på att man skall ha möjlighet till egen försörjning.

Flickan har dock bott i Sverige i hela sitt liv och familjehemmet som tar hand om henne vill ha henne kvar. En enkel lösning vore i så fall att familjehemmet adopterar flickan.

4 svar till “Lösningen: adoption”

 1. stig skriver:

  Enkel lösning?

  Hur kan man tvångsadoptera en EU-medborgare utan att fråga hennes föräldrar om lov?

  Får man göra sen samma sak med svenska medborgare som befinner sig i andra EU-länder?

 2. Elias Granqvist skriver:

  I detta fall är fadern okänd och modern befinner sig på okänd adress. Då är det möjligt att adoptera bort barnet utan föräldrarnas godkännande, om barnets särskilt förordnade vårdnadshavare ger sitt godkännande. Detta stadgas i 4 kap. 5 a § föräldrabalken. Om man vill att flickan skall få stanna där hon är nu, är adoption den enklaste lösningen.

 3. Per Westberg skriver:

  Att adoption skulle vara en enkel lösning är väl dagens underdrift. Modern är känd och adoption fordrar hennes medgivande.

 4. Linda skriver:

  Hej!
  Dom har försökt, men för att få genomföra en adoption, måste den biologiska föräldern skriva under att adoption medges. Problemet är bara att den biologiska föräldern i detta fall är okänd.

Kommentera