Arkiv för september, 2012

Om en demokratisk debatt

lördag, september 29th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 29 september 2012

Man kan säga vad man vill om att Behrang Miri ville ta bort Tintin från Kulturhusets ungdomsbibliotek Tiotretton och tydligen helst hade velat se att de slängdes. Det är däremot inte okej att han nu känner sig så hotad av kritiken, att han inte längre vågar bo hemma i Stockholm. (Östran, AB)

Kritiken mot Miri grundade sig hos de flesta i att man uppfattade att han genom att ta bort oönskad litteratur ville strypa debatten och censurera, i stället för att problematisera, förklara och genom att sätta in serien i sitt historiska sammanhang diskutera en serie som ändå ses som klassisk.

Men det är inte brottsligt att rensa ut böcker från ett bibliotek. Olaga hot är däremot brottsligt.

De som nu hotar honom gör ju själva fel, ännu mer fel än vad Miri gjorde. Hot mot meningsmotståndare är inte värdigt en demokrati.

Svart eller vitt om Mannerheim

fredag, september 28th, 2012

STOCKHOLM fredagen den 28 september 2012

Gustaf Mannerheims ryttarstaty i Helsingfors har maskerats, rapporterar Hufvudstadsbladet. Någon har satt dit en mask som påminner om den karikatyr av en svart person som tills nyligen fanns på lakrisförpackningar av ett visst märke. Masken är dock vit.

Lakrisloggan byttes ut, eftersom den hade överdrivna ansiktsdrag för en svart person och därför ansågs rasistisk.

Att sätta en sådan mask på marskalkens staty är en intressant kommentar, tycker jag, även om det inte är lätt att veta exakt vad den som gjorde det vill mena. Tilltaget har sannolikt att göra med hur Mannerheim framställs på film: I en ny film spelas Mannerheim nämligen av en svart skådis, Telley Savalas Otieno, vilket somliga har reagerat emot eftersom Mannerheim var vit. Man får inte framställa Finlands nationalhjälte hur som helst, menar kritikerna.

I vår utseendefixerade tid glömmer folk ofta att det viktigaste i ett skådespel är rollprestationen, inte utseendet. Jag vill gärna se filmen innan jag uttalar mig om huruvida Telley Savalas Otieno är rätt skådespelare för rollen eller inte.

Tintin och min världsbild som liten

torsdag, september 27th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

Den debatt som har uppstått i samband med att Kulturhuset först meddelade att Tintin skulle tas bort från ungdomsbiblioteket Tiotretton och sedan samma dag tog tillbaka detta, har fått mig att fundera på hur jag själv såg på Afrika när jag var liten och om den bild som gavs i ”Tintin i Kongo” kan ha påverkat den bild jag hade då. Det är ju ”Tintin i Kongo” som är det album som har diskuterats mest, inte bara nu utan i flera år.

Vi hade ”Tintin i Kongo” hemma när jag var liten, så jag hade läst (eller tittat i) den redan innan jag började i skolan. Den kan ha påverkat min bild av Afrika, men å andra sidan tror jag att jag redan då också förstod att det var en komisk äventyrsserie och alltså inte skulle tas på fullt allvar. Afrikanerna framställdes som annorlunda eftersom de aldrig hade sett film tidigare och aldrig hade hört på grammofon och därför inte förstod vad det var (men vem skulle inte bli förvånad över sådant om man upplevde det för första gången i vuxen ålder?). Deras vördnad för den europeiske Tintin var så stor att jag tror att jag redan som femåring förstod att det borde ses som en överdrift och parodi.

Jag minns också att jag såg barnprogram på TV som gav liknande bilder av Afrika. Det var program som alltså sändes i public service-TV, eftersom TV 1 och TV 2 var de enda TV-kanalerna som fanns på den tiden. Dessa barnprogram skildrade det samtida Afrika på 1970-talet. Det var också ett fattigt Afrika som dock fick det bättre när vita biståndsarbetare kom dit och hjälpte afrikanerna att dra vattenledningar, för det var tydligen något som de inte kunde göra själva. Det var barnprogram som inte hade samma komiska ådra i sin skildring som Tintin hade, utan barnprogrammen som handlade om tredje världen var alltid ganska allvarliga i sin ton.

Det lilla man såg av Afrika i Aktuellt och Rapport (som jag brukade se tillsammans med mamma och pappa) var mest krig och elände.

Samtidigt måste jag tillstå, att jag som liten inte hade samma erfarenheter som andra av vad det kan innebära att vara i minoritet på grund av min hudfärg. Jag tyckte att det var töntigt när en klasskamrat i lågstadiet kallade mig och min tvillingbror för Dupond och Dupont och tyckte att det var lite störande att de mest korkade katterna i Pelle Svanslös var tvillingarna Bill och Bull, men jag upplevde ju aldrig saker av samma slag som min klasskamrat på gymnasiet Oivvio Polite berättar att han upplevde när han gick i mellanstadiet.

Ändå tycker jag att det är fel att rensa ut böcker från bibliotek. Man måste kunna läsa och diskutera litteraturen med barnen. Man kan läsa ”Tintin i Kongo” av Hergé och sedan också läsa barnboken ”Pricken” av Margret Rey.

Bra plan för kv. Orgelpipan

torsdag, september 27th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

Mitt emot Stockholms Centralstation, i backen upp mot Klara kyrka, planerar man att bygga ett helt nytt hus som bland annat skall innehålla ingången för den del av Centralstationen som hör till Citybanan, den underjordiska pendeltågsjärnvägen som för närvarande håller på att byggas. Den infrastruktur som behövs behöver inrymmas någonstans.

Huset skall ligga i kvarteret Orgelpipan. Nuvarande hus i kvarteret kommer att rivas. Nuvarande bebyggelse har kulturminnesklassningen gul enligt Stadsmuseet, vilket är den lägsta klassningen. Det finns alltså inga skäl ur kulturminnessynpunkt att bevara kvarteret.

Kritik mot planen framförs idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, av Kertin Westerlund Bjurström, som är ordförande för ICOMOS Sweden, en förening som verkar för bevarandet av kulturmiljön.

Jag kan hålla med Westerlund Bjurström om att det kunde vara bra om det presenterades fler bilder på det tänkta huset, även ur andra vinklar än de få som än så länge har publicerats. Utöver det, så håller jag inte med om hennes kritik.

Kritiken riktar sig mest mot att det planerade huset skulle vara för högt och inte passa in. Det är argument som förefaller mer känslomässiga än sakliga.

Huset blir visserligen högt, men inte för högt. Klara kyrka kommer fortfarande att vara högre. Så mycket mer skugga än nuvarande hus kommer det inte att ge.

Den fyrdelade, skinande huskroppen tycker jag påminner något om fyra orgelpipor, och vad skulle passa bättre i ett kvarter som heter just Orgelpipan?

Westerlund Bjurström skriver för övrigt ”det så kallade Kvarteret Orgelpipan”. Vad menar hon med ”det så kallade”? Kvarteret är ett kvarter och det heter Orgelpipan.

Många gamla hus är vackra, men det innebär inte att alla nya hus måste byggas som pastischer. Någon trist betongklump som på 1960-talet är detta inte heller tänkt att bli. Stockholm är en levande stad. Här passar det med hus från alla tidsåldrar.

Borgerlig opinion i Stockholm

torsdag, september 27th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

De flesta opinionsmätningarna som publiceras, undersöker opinionen på riksplanet och hur folk skulle rösta om det vore riksdagsval. Ibland mäts dock opinionen inför kommunalval i stora kommuner.

Dagens Nyheter publicerade igår en mätning som visar att det borgerliga övertaget består i vår stad. Det är glädjande siffror. Uppenbarligen uppskattar stockholmarna vad vi gör för dem.

En opinionsundersökning är dock alltid bara en undersökning där man har tillfrågat ett urval av befolkningen. Hur väl det speglar den verkliga opinionen kan man aldrig riktigt veta. Det är därför man pratar om felmarginaler.

Det finns inte heller någon fyraprocentsspärr till kommunfullmäktige, som det finns till riksdagen, där ett parti måste få minst 4 % av rösterna för att få vara med och dela på mandaten. Därför vet man aldrig riktigt hur många procent som krävs för att ett parti skall kunna komma in i fullmäktige. Staden är också indelad i sex valkretsar, vilket innebär att ett litet parti kan ha större chans att få vara med och dela på mandaten om det är särskilt starkt i ett visst område.

Av siffrorna kan man alltså inte med säkerhet veta om det skulle bli ytterligare ett parti i fullmäktige, även om detta vore ett valresultat. Även om ytterligare ett parti skulle komma in i kommunfullmäktige om det vore val idag, visar dock undersökningen att majoriteten för alliansen skulle bestå i rådssalen.

Idag publicerade Dagens Nyheter också en undersökning som visade allmänhetens kännedom om och förtroende för de ledande politikerna i Stockholms kommunalpolitik. Den artikeln hittar jag inte på tidningens hemsida just nu, så jag väntar med att kommentera den.

Hundar hjälper skolbarn

torsdag, september 27th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 27 september 2012

Hunden är människans bästa vän och kan hjälpa människor med alla möjliga saker. Hundar kan inte läsa, men i Årsta har man ändå kommit fram till att hundar kan hjälpa barn att bli bättre på att läsa. Hundarna hjälper barn med koncentrationssvårigheter. Det är riktigt bra.

Dagstidningar på papper och elektroniskt

söndag, september 23rd, 2012

HÄSSELBY söndagen den 23 september 2012

Det finns två stora morgontidningar som ges ut i Stockholm, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. På senare tid har jag prenumererat på Dagens Nyheter, eftersom jag uppskattar dess Stockholmsdel. Däremot har jag gillat många andra aspekter med Svenska Dagblandet bättre, bland annat dess kulturdel.

Dagens Nyheter har nyligen skurit ner på antalet serier i tidningen från fyra strippar per dag till två. Det var en sak som fick mig att fundera på att gå tillbaka till Svenska Dagbladet. I veckan läste jag dock att Svenska Dagbladet skall dra ner på sin kulturredaktion. Det innebär kanske att den tidningen bland annat inte kommer att ha någon serie alls. Jag måste nog höra mig för om det.

Samtidigt vill jag läsa tidningen på papper medan jag är på väg till jobbet. Det är inte samma känsla att läsa på en elektronisk läsplatta och man kan inte lika lätt göra anteckningar och understrykningar i texten heller. Å andra sidan, jag kanske vänjer mig vid det också. När jag var yngre fanns ju inte ens Internet och nu kan jag inte tänka mig livet utan det.

Kanske köper jag så småningom också sådana där pennor som man kan använda för att skriva anteckningar på filerna i läsplattor med, handskrift som tas upp av skärmen och läggs in direkt i filen på samma sätt som när man krafsar ner en anteckning på ett papper.

En ändring av lagen hjälper inte i nu aktuellt ärende

lördag, september 22nd, 2012

HÄSSELBY lördagen den 22 september 2012

Nu väcks tanken på lagändringar (DN, SvD) för att undvika situationer lika den jag skrev om här igår. En lagändring kan dock inte hinnas med och hjälpa i det aktuella fallet. Kanske är den lösning jag föreslog igår att föredra? Det är upp till de närmast berörda att ta ställning till det.

Lösningen: adoption

fredag, september 21st, 2012

HÄSSELBY fredagen den 21 september 2012

En liten flicka som är fransyska skall utvisas till Frankrike, eftersom hon enligt Migrationsverket inte har tillräcklig anknytning till Sverige. Problemet är bara, att ingen vet var hennes mor befinner sig och hennes far är okänd.

Som unionsmedborgare har man inte ovillkorlig rätt att bo i ett annat land inom Unionen. Det finns krav på att man skall ha möjlighet till egen försörjning.

Flickan har dock bott i Sverige i hela sitt liv och familjehemmet som tar hand om henne vill ha henne kvar. En enkel lösning vore i så fall att familjehemmet adopterar flickan.

Ordförandefokus

lördag, september 15th, 2012

ÖSTERSJÖN lördagen den 15 september 2012

Idag deltar jag i en konferens för moderata föreningsordförande från hela landet. Vi befinner oss ombord på M/S Cinderella. Det är intressant att träffa partikolleger från andra delar av landet.

Halva mandatperioden har gått, det är två år till nästa val och hög tid att diskutera hur nästa val skall vinnas. En valrörelse pågår ju inte bara under de sista veckorna före valet, utan vi måste hela tiden vara noga med att få ut vårt budskap på rätt sätt och berätta för väljarna om alla bra saker som regeringen har gjort och planerar att göra.