Arkiv för juli, 2012

Strafftid och rättssäkerhet

måndag, juli 16th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 16 juli 2012

För tio år sedan dömdes en man till livstids fängelse för att ha mördat sin egen dotter. Nu ansöker han om att få straffet tidsbestämt.

En av de anhöriga intervjuas av Aftonbladet, och säger: ”Generellt är jag för att man i en demokrati ska känna till tiden på sitt straff. Men i min värld har jag alltid föreställt mig att han stannar i fängelse till han dör. Det har inte ­funnits en tanke på att han ska komma ut.”

Om straffet är livstid, så har straffet förstås en tid på straffet som man känner till: den som är dömd till livstid sitter i fängelse livet ut. Möjligheten att ansöka om tidsbestämning av livstidsstraff har dock alltid funnits (förr användes rättsinstitutet nåd), så för den som döms till livstid kan man aldrig veta i förväg hur långt straffet kommer att bli i praktiken.

En person kan förändras på tio eller tjugo år i fängelse. Det bör därför finnas en möjlighet att få ett livstidsstraff tidsbestämt och därmed förkortat. Däremot är det aldrig en självklarhet att tidsbestämning skall medges. Örebro tingsrätt, som har att avgöra fall som detta, får göra bedömningen i det enskilda fallet.

Debatten om Slussen klingar inte av, del V

lördag, juli 14th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 14 juli 2012

Även om detaljplanen om Slussen togs i slutet av förra året, kommer debatten förmodligen att pågå länge än.

Stockholm behöver en ny Sluss, vilket mina partivänner Sten Nordin och Joakim Larsson föredömligt påpekade på Brännpunkt i Svenska Dagbladet igår. Idag gick Daniel Helldén (mp) i polemik mot detta.

Helldén påstår att den detaljplan som togs för ett halvår sedan beträffande den nya Slussen, innehåller en ”gigantisk bro” och ”flera motorvägar”.

Det senare tror jag mest beror på ett syftningsfel, för Helldén vet att tafiklösningen vid Slussen inte kommer att innehålla någon motorväg. Han syftar nog på förbifarten, som dock inte har något med Slussen att göra (bortsett från att den kommer att kunna leda bort en del trafik från Stockholms innerstad och precis som Slussen är en väg över Mälaren).

Det förra, om den gigantiska bron, är däremot desinformation från Miljöpartiets sida. Enligt detaljplanen har man tänkt sig att ersätta två bilbroar med en bro, men samtidigt minskar man antalet körfält. Var finns den ”gigantiska bro” som Helldén hänvisar till?

Vidare tycker Helldén att vi moderater inte gör tillräckligt för att motarbeta växthuseffekten. Skall han säga, som företräder ett parti som vill avveckla kärnkraften.

Korta noteringar en söndag

söndag, juli 8th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 8 juli 2012

Igår höll oppositionsledaren tal i Almedalen. Idag är Dagens Nyheters huvudnyhet att statsministerns fru har varit i Almedalen.

Sveriges Television (SVT) har bestämt att nästa års europeiska melodifestival (ESC, Eurovision Song Contest) skall gå i Malmö. För kommentarer kring detta hänvisar jag till de tänkvärda synpunkterna från min politikerkollega Per Hagwall (m).

Senare i sommar avgörs Olympiska spelen i London, men redan idag sker där två viktiga sporthändelser: avgöranden i herrturneringen i Wimbeldon i tennis och i den formellt könsneutrala tävlingen Brittiska Grand Prix i formel 1.

Samlad regering, splittrad opposition

lördag, juli 7th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 7 juli 2012

När socialdemokraterna regerade riket med minoritetsregeringar som inte var koalitioner utan bestod av ett enda parti, så frågade sig ofta journalisterna hur de borgerliga partierna skulle kunna utmana när de var så splittrade. Sedan bildades alliansen. Journalisterna fick svar på tal. Ändå hade man självklart kunnat bilda en koalition även utan ett formellt samarbete som alliansen, om viljan hade funnits; viljan skulle ha funnits.

Nu har vi en samspelt regering, även om den består av fyra partier. Oppositionen är däremot splittrad. Det hörs dock inte många frågor från journalisterna om hur oppositionen skall kunna ena sig till ett regeringsalternativ.

Jag är dock nyfiken. Vilka skall socialdemokraterna regera tillsammans med? Samarbetet de Rödgröna är av allt att döma avslutat, i alla fall i formell mening. De tre partier som ingick där kanske dessutom inte kan samla en majoritet i riksdagen efter nästa val, eftersom ytterligare ett parti till vänster kom in i riksdagen i senaste valet, ett parti som inte kan räknas bort i spekulationerna. Skall Stefan Löfven ta med Sverigedemokraterna i sin koalition? Kommer hans övriga tänkbara koalitionspartner att godta det?

Dessutom borde socialdemokraterna berätta mer om sin politik. En före detta fackföreningsledare borde ha god kännedom om arbetsmarknaden och hur den fungerar, men några riktiga besked om en politik för flera jobb får man ändå inte från Löfven, som Anna Kinberg Batra (m) påpekar i Svenska Dagbladet idag. Dessutom vill man gärna veta mer om andra politiska områden också, som socialdemokraternas Europapolitik, vilket borde vara viktigare än konstiga meddelanden på Twitter, som Mattias Lundbäck (m) skriver på sin blogg.

Vi har en koalitionsregering

fredag, juli 6th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 6 juli 2012

Journalisterna bevakar politik nu under Almedalsveckan. De reagerar på att partiledarna för de borgerliga partierna inte är överens i allt och ”angriper” varandra.

Det var kanske enklare att bevaka regeringspolitiken förr, när regeringen bara bestod av ett parti, där alla var helt lojala mot partiledaren/statsministern.

Litegrann känns det som om journalisterna ännu inte har vant sig vid att vi numera har en regering bestående av flera partier, trots att det snart är sex år sedan regeringen Reinfeldt tillträdde. En koalitionsregerings politik består alltid av en blandning av flera partiers politik och de olika regeringspartierna har ju förstås alla varsin politik som de också vill föra ut. Det betyder inte att man skulle vara mindre lojal mot sina koalitionsbröder.

Reagera mot religiösa terrorister. Nu!

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

FN vill införa sanktioner mot rebellerna i norra Mali (DN, SvD). Det låter bra. Problemet är att rebellerna terroriserar civilbefolkningen och förstör religiösa konstskatter i detta nu.

Man släcker inte en brand genom att teckna en försäkring. Jag hoppas att grannländerna kan ingripa snarast möjligt, gärna uppbackade av franska och amerikanska förband.

En samlad borgerlighet behöver inte betyda ett gemensamt parti

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

Riksdagsman Carl B. Hamiltion (fp) vill att de fyra borgerliga partiera skall gå samman till ett gemensamt parti. Jag tror inte att det är någon bra idé.

Kanske kan man tycka ibland, att det finns för många partier i riksdagen och att det vore mindre rörigt om de vore färre. Detta skall dock inte bestämmas av partierna genom sammanslagningar. Låt väljarna bestämma.

Alliansen består av fyra partier som alla har sin särskilda profil, även om man i grundidéerna håller med varandra om mycket. Det är just skillnaderna som är Alliansens styrka, när samtidigt samarbetet fungerar. Samarbetet fungerar också bra. Det är inte säkert att ett sammanslaget parti skulle vara lika starkt som fyra olika.

Vem skriver vår historia?

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

Vem skriver vår historia? Ibland säger man att det är segraren. I andra fall sägs det ofta att det är bäst om alla får vara med och ge sin syn.

Ett projekt som ibland framställs som ett sätt att demokratiskt låta alla vara med att bestämma, är Internetuppslagsverket Wikipedia, där vem som helst kan gå in och skriva vad som helst. I och med att alla kan skriva, tänker man sig att sanningen kan utkristallisera sig i ett slags konsensus om vad som skulle vara det korrekta, givet alla fakta som kan hittas.

Teoretiskt låter det kanske bra. I praktiken leder det ofta till konflikter. Det finns alltid somliga, som inte kan acceptera andras eller ens den allmänt accepterade versionen av verkligheten.

Just idag uppmärksammades jag på ett exempel på detta. På den tyskspråkiga versionen av Wikipedia förekommer för närvarande en diskussion om huruvida DDR skall anses ha varit en kommunistisk diktatur eller inte. Uppenbarligen finns det somliga som inte vill se sanningen om det som var. Det är klart att Östtyskland var en diktatur och det är klart att regimen var kommunistisk.

Det är inte fel att man diskuterar hur historian skall tolkas. Det är dock tråkigt att somliga utnyttjar möjligheten de har att redigera ett allmänt uppslagsverk till att sprida uppenbart felaktiga bilder av vad som verkligen hände förr i tiden.

Vänstern och vinster i vården

torsdag, juli 5th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 5 juli 2012

En del partier kommer ibland med utspel som inte går ihop. Som Vänsterpartiet nu: de vill i lag förbjuda vinst i vårdföretag som är offentligt finansierade.

Bolag som återinvesterar vinst i verksamheten skall dock fortfarande få finnas kvar.

Om nu bolagen inte får gå med vinst, då kan det ju inte finnas någon vinst att återinvestera i verksamheten. Deras följdtanke om att vissa företag ändå skall få finnas kvar kan ju hur som helst inte uppfyllas.