Renoveringar och hyreshöjningar

HÄSSELBY lördagen den 28 juli 2012

I veckan har det uppmärksammats, att många som hyr bostad hos allmännyttan får rejält höjda hyror, när allmännyttan skall renovera.

Det anses normalt fullt godtagbart att höja en hyra med anledning av att hyresvärden genomför en renovering av bostaden. Ändå kan man förstå dem som blir irriterade, om hyreshöjningen är stor i förhållande till tidigare hyresnivå.

Om hyreshöjningen blir stor i förhållande till den tidigare hyran, så beror det väl på att hyresvärden inte under åren har sparat undan tillräckligt med hyresintäkter för att kunna finansiera framtida renoveringar. Hyresvärden har under åren inte budgeterat för framtida behov.

Hyresgästen kanske utan problem klarar av att betala den nya hyran, men en stor hyreshöjning kan ställa till förargelse ändå, den kan störa den personliga budgeten i alla fall. Det var liksom inget som man räknade med.

Vad är det då som gör att hyresvärden inte har budgeterat för framtida renoveringar och därmed under åren höjt hyrorna i en takt som passar för detta? En förklaring är väl systemet med bruksvärdeshyra. Hyran skulle aldrig utgå från något annat än vad värdet för ”brukandet” av bostaden var för hyresgästen. Det enskilda årets hyra sattes då utifrån det årets värde för brukandet. Vad som skulle behövas i framtiden, brydde man sig inte om.

Marknadsvärdeshyror är bättre på det viset. Inte för att de är högre (för det är de oftast, i alla fall i storstäder som Stockholm), utan för att de låter hyresvärden ta höjd för framtida investeringar i bostadsbeståndet och låter också hyresgästerna på ett bättre sätt anpassa sig till vad de faktiskt behöver betala för bostaden som de använder.

Kommentera