En krigisk hjort?

HÄSSELBY söndagen den 22 juli 2012

Det stod en märklig notis i tidningen idag. Alingsås kommun har hört av sig till statsheraldikern, eftersom kommunen vill ändra sitt vapen.

Alingsås kommun tycker visst att hjorten i vapnet har ett för krigiskt uttryck. Hur man nu kan säga det, om ett djur som i och för sig är ståtligt men som bara käkar vegetariskt. Är det kanske hjortdjurens attacker mot skogsnäringen som avses?

För att rätta till det ”krigiska” hos hjorten, vill kommunen vända på djuret i skölden. Då skulle hjorten av någon anledning bli mer välkomnande, tycker Alingsås kommun. På vilket sätt det skulle bli mindre krigiskt att ha en hjort vänd mot sköldens vänstra sida (som betraktaren av vapnet ser till höger) i stället för den högra? Det har jag svårt att förstå. Statsheraldiker Henrik Klackenberg avråder också.

Om man ändrar på hjortens position i skölden blir det ett nytt vapen. Ett heraldiskt vapen ändras inte om det inte finns oerhört starka skäl för det – lika lite som man ändrar på ortsnamnet utan anledning. Alingsås blev stad 1619. Det nuvarande kommunvapnet återgår på det stadsvapen som har sin grund i ett sigill från 1634.

Om man vill ha ett mindre krigiskt uttryck i vapenbilden men utan att byta vapen, kan djuret alltid ritas om, samtidigt som det får behålla sin blasonerade posé. Då blir det inte ett nytt vapen, bara en ny bild av samma vapen. Man kan rent av rita djuret i disneysk anda, som ett något förmänskligat djur med vackra ögon och glad mun. Vem tycker att Bambi är krigisk i sitt uttryck?

Nu vet jag inte hela bakgrunden till önskemålen från Alingsås, eftersom tidningsnotisen var så kortfattad och jag inte har haft tillfälle att ta fram ytterligare information. Många gånger när jag läser om svenska kommuners förhållande till heraldiken så tycker jag dock att det uttrycks åsikter som förefaller bygga på okunskap i ämnet. Om man skall besluta om heraldik så bör man veta något om heraldik eller ta in heraldisk sakkunskap innan man fattar beslutet.

Kommentera