Arkiv för juni, 2012

Mönstra dina mönster

torsdag, juni 14th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 14 juni 2012

Vi människor har en tendens att se mönster och samband i saker. Det är en del i vår intelligens. Det är inte för inte, som IQ-tester till stor del handlar just om mönsterigenkänning.

Samtidigt leder det också till att vi ofta har en tendens att se mönster där det egentligen inte finns några.

Man kan ofta tycka att ”alla” personer som har en viss egenskap också har en viss annan egenskap, bara för att de två-tre personer som man har träffat som uppvisar egenskap 1 också har uppvisat egenskap 2. I förstone tänker man kanske inte på att det hela kan vara ett rent sammanträffande. Om man träffade tio personer till med egenskap 1 så kanske ingen av dem skulle uppvisa egenskap 2, och då har det upplevda mönstret visat sig vara felaktigt.

Dessa missuppfattade mönster leder ofta till generaliseringar och i förlängningen till fördomar. I många sammanhang kan det underlätta att för enkelhetens skull kunna prata om någon egenskap som är typisk för vissa typer av människor. Det är bara det, att i så fall måste man ju veta att denna egenskap faktiskt är typisk för dessa människor. Annars är det en fördom.

Samtidigt som den intelligenta människan kan se mönster hos saker och ting, måste hon också kunna dra den vidare slutsatsen att det upplevda mönstret kanske inte stämmer med verkligheten. Det måste dessutom finnas kausalitet i sambandet.

Människor är individer. Varje människa har rätt att bli bedömd utifrån sina egna förutsättningar och inte utifrån någon av alla de grupper hon på ett eller annat sätt må tillhöra.

Idag rekommenderar jag dig att läsa Dilsa Demirbag-Stens och Johan Norbergs artikel på DN Debatt: ”Sluta generalisera om invandrarna”.

Humanisterna diskvalificerar sig i debatten

onsdag, juni 13th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 13 juni 2012

Några ledande företrädare för de så kallade Humanisterna skriver idag i DN att de anser att staten skall vara neutral i förhållande till människors livsåskådningar. Med detta menar de, att religiösa övertygelser inte skall hanteras på annat sätt än ickereligiösa livsåskådningar.

”En livsåskådning kan sägas vara en deskriptivt och normativt sammanhängande verklighetsuppfattning och värdegrund. Den innebär således en specifik filosofisk uppfattning om verklighetens beskaffenhet och en specifik moralisk värdegrund”, skriver Christer Sturmark, Bengt Westerberg, Levi Fragell och Désirée Liljevall. De menar, att även deras eget förbunds livsåskådningsverksamhet borde kunna få statligt stöd på samma sätt som religiösa samfund.

Det är klart att man kan vara ateist, religionsfriheten medger även det, men Humanisternas ofta religionsfientliga utspel har aldrig tilltalat mig. Jag har dock alltid haft uppfattningen att de har haft en förståelse för vad regligion är för något.

Om Humanisterna nu anser att icke-religiösa livsåskådningar direkt skall jämföras med religiösa övertygelser, så framstår det däremot som om de inte förstår vad religion och religiös tro handlar om. Jag tycker att det diskvalificerar dem i debatten om religionens vara eller icke vara i samhället.

Alternativt handlar artikeln bara om krasst tiggeri. Även Humanisterna vill få del av andras pengar för sin verksamhet.

Berlin är 775 år och en enad stad

tisdag, juni 12th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 12 juni 2012

För precis tjogofem år sedan idag, höll den dåvarande amerikanske presidenten Ronald Reagan ett tal i Västberlin med anledning av firandet av Berlins 750-årsjubileum.

I talet uppmanade Reagan Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov att riva Berlinmuren. Talet är idag klassiskt. Den västtyska Ostpolitik som förbundskansler Willy Brandt hade inlett ett par decennier tidigare, hade haft sina fördelar men skulle inte visa sig vara det som gav frihet till landsmännen på andra sidan muren.

När det begav sig, kunde nog ingen tänka sig att muren faktiskt skulle vara riven två och ett halvt år senare. Tvärtom fick Reagan kritik för sin uppriktiga önskan om demokrati.

På hösten 1989 revs Berlinmuren, men det var inte Gorbatjov som gjorde det. I stället var det en spontan aktion av invånare i Berlin, som i och för sig berodde på ett antal föregående omständigheter som man kan säga att Gorbatjov hade satt igång genom sina politiska program om glasnost och perestrojka. När förtrycket väl lättade i Sovjetunionen och dess satellitstater i Östblocket, kom händelserna att följa nästan av sig själva. Det gick längre och framförallt snabbare än vad sovjetledningen hade tänkt sig.

Den där hösten 1989 föll de kommunistiska regimerna i det sovjetdominerade Östeuropa som dominobrickor, i de flesta fall nästan helt utan blodspillan.

Det finns få historiska händelser under min livstid som har givit mig en sådan euforisk känsla som den jag upplevde 1989, när demokratin infördes genom folkliga rörelser i Polen, Ungern, Östtyskland, Tjeckoslovakien, Bulgarien och Rumänien.

Reagan uppmanade Gorbatjov att riva muren för att främja fred och frihet. Det var precis vad berlinarna åstadkom på hösten två år senare. Idag är den återförenade staden Tysklands huvudstad.

Läs mer om Reagans tal och hur det uppfattades, i Mattias Svenssons artikel i Neo.

Vikten av standardmått

måndag, juni 11th, 2012

HÄSSELBY måndagen den 11 juni 2012

Enligt nya rön kan en förklaring till varför regalskeppet Vasa sjönk vara, att hantverkare från olika länder använde tumstockar med olika mått. Därmed blev skeppet skevt och ostadigt.

Det finns alltså goda skäl till standardiserade enheter. Tänk att man inte tänkte på det, när man genomförde ett så stort projekt.

Beslut om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget

måndag, juni 11th, 2012

STOCKHOLM måndagen den 11 juni 2012

Just i skrivande stund debatteras frågan om beslut om en ny detaljplan som skall möjliggöra byggandet av en bussterminal inne i Katarinaberget i anslutning till Slussens tunnelbanestation. De partier som ställer sig i opposition mot förslaget är socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Oppositionen kritiserar att det inte är klart hur betalningen skall ske. Beslutet är emellertid inte ett genomförandebeslut utan ett beslut om detaljplan. Det handlar om att besluta vad man skall få bygga, inte hur det skall finansieras. Finansieringen kommer sedan.

Oppositonen kritiserar att det blir långt att gå för resenärerna mellan bussar och tunnelbana, men det blir inte så mycket längre än idag och dessutom kommer man alltid att vara inomhus, till skillnad från nuvarande bussterminal som ligger utomhus. Det kommer alltså att vara en trevligare plats att vänta på bussen på och det kommer att vara möjligt att förbättra tillgängligheten för dem som har svårt att gå.

Oppositionen kritiserar att det finns risk för brand i terminalen, men bussarna har redan och terminalen i sig kommer naturligtvis att förses med moderna sprinklers och andra brandskyddsåtgärder.

Oppositionen menar att terminalen inte kommer att behövas när tunnelbana mot Nacka har byggts. För närvarande vet vi emellertid inte när den tunnelbanan kan tänkas vara färdig, den har knappt börjat planeras ännu, och det är inte ens säkert att den kommer att gå via Slussen (ett annat förslag är via Djurgården och parallellt med den kommande Österleden). Dessutom kommer det att behövas busstrafik mot Nacka, Värmdö och Saltsjöbaden även sedan tunnelbanan har byggts ut dit.

Jag tror att den nya terminalen kommer att bli bra.

Konst och politik

söndag, juni 10th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 10 juni 2012

Hör konst och politik ihop? Ja, det har det nog alltid gjort.

På Bukowskis auktion i nästa vecka säljs en svit affischer, som högern använde i riksdagsvalet 1928. Bilderna var gjorda av konstnären Gunnar Widholm samt ytterligare en konstnär, sign. Hj. A. Utropspriset för de sex affischerna är 50 000 – 60 000 kr.

Dessa affischer visade på ett skräckinjagande sätt, hur Sverige skulle utvecklas om Arbetarepartiet fick makten. Arbetarepartiet var en gemensam beteckning, som socialdemokraterna och kommunisterna använde inför detta val och därigenom kunde högern skrämma väljarna med att en socialdemokratisk seger skulle innebära en övergång till ett styre liknande det som hade införts av kommunisterna i Sovjetunionen. Den som röstade på Arbetarepartiet skulle alltså rösta för att de ryska rödgardisterna skulle få komma inmarscherande i Sverige.

Med Sveriges historia av krig med Ryssland och med den ryska revolutionen från 1917 kvar i minnet hos väljarna, var detta ett budskap som gick hem. Socialdemokraterna gjorde ett riktigt dåligt val och efter valet blev högerns Arvid Lindman statsminister.

Socialdemokraterna kritiserade affischerna redan före valet för att de – med ett modernt begrepp – utgjorde negative campaigning, det vill säga de uttyckte negativa omdömen om motståndarna utan att säga vad högern ville göra i stället. Det ligger väl något i den saken.

Om de är vackra skall väl var och en avgöra, men visst är de uttrycksfulla! Just dessa affischer har gjort att 1928 års val har gått till hävderna under namnet kosackvalet. De har ett helt annat uttryck i sig än de flesta nutida slätstrukna valaffischer som är skapade av reklamkonsulter.

Nya Klara

söndag, juni 10th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 10 juni 2012

Gamla Klara var en stadsbildsmässig förebild på många sätt. Det kan det snart nya Klara också bli, med byggnader som dem som planeras i kvarteret Orgelpipan. Höga och fina hus på en central och bra plats, men samtidigt inte högre än tornet på Klara kyrka. Stockholm utvecklas och det blir bra.

Flera vägar behövs

söndag, juni 10th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 10 juni 2012

Essingeleden är överbelastad och spricker. Ett körfält var avstängt redan i maj.

Vi behöver fler vägar över Saltsjö-Mälarsnittet. Förbifarten och Österleden skulle ha byggts för länge sedan.

Några olika immaterialrätter

söndag, juni 10th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 10 juni 2012

Immaterialrätt är ett fascinerande ämne inom juridiken. Idag berörs det av Berglins under rubriken ”Sådan är kapitalismen”. Det är roliga tillika tänkvärda funderingar.

”Varför åtnjuter en svensktoppslåt bättre skydd än ett epokgörande patent?” frågar sig serieskaparna, och det kan man förstås fundera på. Patent är det immaterialrättsliga skyddet för tekniska uppfinningar medan musik och text skyddas av upphovsrätt. Skydden är olika, eftersom de anses ha olika skyddsvärde. I inget fall är det immaterialrättsliga skyddet evigt, bortsett från att en upphovsman anses böra anges som skapare av ett verk även sedan upphovsrätten så småningom har löpt ut.