Cyklar och enkelriktat

HÄSSELBY lördagen den 30 juni 2012

Ibland kommer förslag till ändringar av trafikregler, som förslagsställaren menar skulle innebära någon förenkling för trafiken eller för något enstaka trafikslag. Många sådana förslag gäller cyklar.

Det har föreslagits att cyklar skulle få cykla mot enkelriktat. Det tycker jag är ett riktigt dåligt förslag. Det kan leda till incidenter med ouppmärksamma bilister och till cyklister som från andra hållet skall behöva cykla förbi bilar som har ställt sig på vänster sida om vägen i sin körriktning.

Då är det bättre att dela upp en väg, så att den huvudsakligen är enkelriktad, men att de cyklister som vill cykla åt andra hållet på samma väg får ett eget cykelfält målat för detta ändamål på vägens högra sida i deras färdriktning.

Så har man till exempel gjort vid Karlaplan (se bilden nedan). Bilar och cyklar som kommer från vänster i denna bild kör närmast i bild, men de som vill cykla åt andra hållet runt Karlaplansrondellen kan göra det på ett särskilt cykelkörfält som är riktat åt andra hållet. Vägmärken och målade markeringar på gatan visar hur det får göras.

Cykelfält åt andra hållet på enkelriktad väg(Klicka på bilden om du vill se den i större format.)

Kommentera