Hatets och illviljans kolportörer

HÄSSELBY lördagen den 16 juni 2012

Olof Palme myntade uttrycket ”hatets och illviljans kolportörer” om några av sina politiska motståndare. Palme hade ofta ett retoriskt målande språk, men det var inte alltid trevligt. Det nämnda uttrycket använde han om företrädare för svenskt näringsliv i dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF).

Den som hatar sin meningsmotståndare och hotar en meningsmotståndare med våld kan aldrig anses demokratiskt sinnad, och det var kanske det Palme retoriskt var ute efter att förmedla. Märkligt, eftersom SAF aldrig uttryckte hat och aldrig använde våld. De som både på den tiden och i dagens samhälle hotar folk med våld, är i regel människor som inte gillar borgerlig politik. Det är de som faktiskt förmedlar hat och illvilja. Läs till exempel Fredrik Segerfelts blogginlägg idag.

Även om man inte gillar sin motståndares idéer, så måste man hysa respekt för och visa artighet mot motståndaren. Det är själva idén bakom ett civiliserat demokratiskt samhälle.

2 svar till “Hatets och illviljans kolportörer”

  1. Micke skriver:

    Fredrik Segerfeldt har på sin egen blogg uttryckt att han föraktar ALLA som inte röstar på dom traditionella högerpartierna så det är svårt att se varför någon lyssnar på hans kacklande om andras hat.

  2. Elias Granqvist skriver:

    Hej Micke, tack för din kommentar. Även om förakt för sina politiska motståndare inte är något eftersträvansvärt, finns det ändå en viss skillnad mellan å ena sidan förakt och å andra sidan hat och hot om våld.

Kommentera