Arkiv för juni, 2012

Cyklar och enkelriktat

lördag, juni 30th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 30 juni 2012

Ibland kommer förslag till ändringar av trafikregler, som förslagsställaren menar skulle innebära någon förenkling för trafiken eller för något enstaka trafikslag. Många sådana förslag gäller cyklar.

Det har föreslagits att cyklar skulle få cykla mot enkelriktat. Det tycker jag är ett riktigt dåligt förslag. Det kan leda till incidenter med ouppmärksamma bilister och till cyklister som från andra hållet skall behöva cykla förbi bilar som har ställt sig på vänster sida om vägen i sin körriktning.

Då är det bättre att dela upp en väg, så att den huvudsakligen är enkelriktad, men att de cyklister som vill cykla åt andra hållet på samma väg får ett eget cykelfält målat för detta ändamål på vägens högra sida i deras färdriktning.

Så har man till exempel gjort vid Karlaplan (se bilden nedan). Bilar och cyklar som kommer från vänster i denna bild kör närmast i bild, men de som vill cykla åt andra hållet runt Karlaplansrondellen kan göra det på ett särskilt cykelkörfält som är riktat åt andra hållet. Vägmärken och målade markeringar på gatan visar hur det får göras.

Cykelfält åt andra hållet på enkelriktad väg(Klicka på bilden om du vill se den i större format.)

Krig i Syrien

torsdag, juni 28th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 28 juni 2012

Syriens president al-Assad har nu uttalat att det är krig i landet. Upproret från förra året har utvecklats till det, ett inbördeskrig, men al-Assad har inte velat ta orden i sin mun tidigare. Han synes dock vara helt inställd på att slå ner oppositionen med våld.

Rebellerna leds militärt av en general som har ett namn som är förvillande likt presidentens, al-Asaad.

I fredags sköt syriska reguljära militära styrkor ner ett flygplan från grannlandet Turkiet. Turkiet är med i NATO, som diplomatiskt har ställt sig bakom rebellerna, och de vapen som levereras till rebellerna från Saudiarabien och Qatar forslas just genom Turkiet.

Regimen i Syrien får för sin del stöd från Ryssland, Kina och Iran. Det är just fina vänner de har.

Frågan är förstås vad den syriska regimen skulle ha för nytta av att provocera Turkiet och NATO. Om Turkiet väl dras in i kriget, kan jag inte tänka mig att regimen i Damaskus skulle överleva. Kanske är det just det som al-Assad har tänkt sig: kan han inte slå ner rebellerna, så skall han i alla fall gå till historien som någon som man behövde en utländsk invasion för att få bort. På så sätt skulle han, trots alla sina brister, möjligen kunna bli en nationalistisk martyr i Syrien, ungefär som Saddam Hussein har blivit för vissa irakier.

Midsommartrafik

torsdag, juni 21st, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 21 juni 2012

Med anledning av midsommarhelgens trafik påminner finansborgarrådet Sten Nordin och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (båda m) om vikten av att Förbifarten byggs. Det är bra. Den behövs särskilt för oss här i västerort.

Klotter och böcker i Sommarstockholm

onsdag, juni 20th, 2012

HÄSSELBY onsdagen den 20 juni 2012

Klotterdebatten ger sig aldrig riktigt i Stockholm, särskilt som många framhärdar i att denna typ av skadegörelse borde vara tillåten. I Dagens Nyheter idag kan man läsa om en konstnär som för närvarande ställs ut på Kulturhuset – och samtidigt har förstört på torget utanför.

Igår fick jag ett par böcker med posten. Den ena boken handlar just om klotter. Den är skriven av Jacob Kimvall och heter ”Noll tolerans”. Som jurist lockas jag särskilt av en mening i baksidestexten: ”Kampen mot graffiti har blivit både olaglig och rättsvidrig.” Förutom att meningen tycks vara tautologisk, förefaller det som om författaren likställer graffiti med klotter, trots att allt klotter inte är graffiti och all graffiti inte är klotter. Det skall bli intressant att läsa boken.

Den andra boken har, så vitt kan bedömas, ett mer positivt tema. Det är en festskrift till P.J. Anders Linder med anledning av hans 50-årsdag. Linder är politisk chefredaktör för Svenska Dagbladet och boktiteln ”Den borgerlige optimisten” skall spegla hans skribentgärning. Boken är redigerad av Håkan Tribell och är säkert också intressant läsning.

Val i Grekland igen

söndag, juni 17th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 17 juni 2012

Det var inte länge sedan det var val i Grekland, men eftersom man inte lyckades bilda någon parlamentariskt förankrad regering baserad på valresultetet till den grekiska riksdagen, så utlystes nyval. Det valet har hållits idag och i skrivande stund räknas rösterna. Det blir intressant att se resultatet, inte minst med tanke på Greklands ekonomiska problem. Valutgången kan påverka hur grekiska staten framöver hanterar sina finanser och sitt medlemskap i EMU.

Jag hoppas på en ny regering som kan ta ansvar för Grekland och inte, som vänsterpartiet Syriza, bara lova populistiska lösningar. Problemet är att inte ens det ledande borgerliga partiet Nea Dimokratia har någon särskilt bra historik när det kommer till ansvarstagande.

Grekland är ingen stor ekonomi i EU som helhet, men om landet lämnar valutasamarbetet så kanske mer betydelsefulla länder som Spanien och Italien vill följa efter. Därför är utvecklingen i landet intressant, även om somliga kallar den en ”sidoshow”.

Hatets och illviljans kolportörer

lördag, juni 16th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 16 juni 2012

Olof Palme myntade uttrycket ”hatets och illviljans kolportörer” om några av sina politiska motståndare. Palme hade ofta ett retoriskt målande språk, men det var inte alltid trevligt. Det nämnda uttrycket använde han om företrädare för svenskt näringsliv i dåvarande Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF).

Den som hatar sin meningsmotståndare och hotar en meningsmotståndare med våld kan aldrig anses demokratiskt sinnad, och det var kanske det Palme retoriskt var ute efter att förmedla. Märkligt, eftersom SAF aldrig uttryckte hat och aldrig använde våld. De som både på den tiden och i dagens samhälle hotar folk med våld, är i regel människor som inte gillar borgerlig politik. Det är de som faktiskt förmedlar hat och illvilja. Läs till exempel Fredrik Segerfelts blogginlägg idag.

Även om man inte gillar sin motståndares idéer, så måste man hysa respekt för och visa artighet mot motståndaren. Det är själva idén bakom ett civiliserat demokratiskt samhälle.

En gammal flagga fyller år idag

fredag, juni 15th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 15 juni 2012

Danmarks flagga danebrogen brukar anses vara den äldsta nationalflaggan i världen som fortfarande är i bruk. Den 15 juni 1219 skall den ha kommit till danskarna. Den är röd med ett vitt kors, där korsmitten inte finns i flaggans mitt utan närmare flaggstången. Den formen lånades sedan in till vår svenska flagga. I vexillologi (flaggkunskap) kallas det för ”skandinaviskt kors”.

Den svenska flaggan är några hundra år yngre, fast idag är det förstås den svenska flaggan jag höjer, när svenska landslaget skall möta England i fotbolls-EM. Englands flagga är vit med ett rött kors, nästan omvänt mot den danska, fast den engelska flaggan har ett centrerat kors. Det är alltså inte ett skandinaviskt kors.

Ett enstaka tillfälle gör inget trendbrott, Löfven!

fredag, juni 15th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 15 juni 2012

Andelen kvinnor i svenska publika aktiebolags styrelser har ökat stadigt de senaste åren. Det allra senaste året har dock andelen kvinnor gått ner något. Fortfarande ligger dock andelen högre i Sverige än i många andra länder.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tycker att årets nedgång tyder på ett ”trendbrott” och använder det som ett skäl till att det borde lagstiftas om jämställdhet i bolagsstyrelserna. En enstaka nedgång behöver dock inte betyda ett trendbrott. Det behöver man inte vara någon expert på statistik för att inse. Ett trendbrott kan inte konstateras förrän man kan konstatera en ny trend, och någon ny trend kan inte utläsas endast utifrån ett enda avläsningstillfälle.

Även Dagens Nyheters ledarsida har fått för sig att det handlar om ett trendbrott, även om tidningen anser att lagstiftning inte behövs för den sakens skull.

Jag har skrivit det förut på den här bloggen (den 29 juli 2011 och den 22 september 2011) och jag kan skriva det igen: Verklig jämställdhet i bolagen skall inte åstadkommas genom lagstiftning. Dessutom skulle det innebära en inskränkning i äganderätten.

Däremot kan man alltid köpa aktier i ett bolag och gå på bolagsstämman och förespråka jämställdhet. Det är en bättre metod.

Jag tror inte på något trendbrott i denna fråga i år. Andelen kvinnor kommer att fortsätta öka tills en sorts jämvikt har uppnåtts. Det är således onödigt med lagstiftning om detta.

Tecknade bilder och yttrandefrihet

fredag, juni 15th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 15 juni 2012

Idag kom Högsta domstolens dom i det uppmärksammade så kallade mangamålet. Det är en intressant dom.

Översättaren Simon Lundström frias från anklagelserna om ringa barnpornografibrott, som han fälldes för i tingsrätten och hovrätten. Lundström arbetar med översättning av tecknade serier från japanska till svenska och är något av en expert på området. Han hade ett antal serieteckningar i sitt innehav, som polisen hade bedömt kunde vara barnpornografibrott. Även teckningar kan utgöra barnpornografibrott.

Högsta domstolen konstaterar att det i lagens förarbeten inte har förts någon diskussion kring skillnader mellan olika typer av teckningar, såsom ”mellan teckningar som utgör avbildningar av ett verkligt övergrepp och teckningar av fantasifigurer med mänskliga drag”.

Högsta domstolen anser visserligen att teckningarna får bedömas vara pornografiska. Avsikten med lagen är dock inte att straffbelägga alla bilder där barn framställs nakna utan viss försiktighet har anmodats från lagstiftarens sida och Högsta domstolen anser att en analogi får göras när det kommer till bilder av fantasifigurer. Av de bilder som åtalet omfattar, bedöms endast en bild vara verklighetstrogen och därmed möjlig att rendera fällande dom för innehav av barnpornografi, medan de andra bilderna ligger så långt från verklighetsbeskrivningar att de måste omfattas av informations- och yttrandefrihetsreglerna i regeringsformen. Högsta domstolen anser vidare att: ”En fällande dom i målet ligger inom ramen för en möjlig tolkning av bestämmelsen om barnpornografibrott”, men att ett fällande av de 38 bilder som alltså visar rena fantasifigurer inte står i proportionalitet mot informations- och yttrandefriheten. Mot bakgrund av Lundströms yrke, anser Högsta domstolen att det var försvarligt att han innehade den enda bild ”som i och för sig är sådan att innehav av den annars vore straffbart” då den är barnpornografisk.

Lundström frias alltså, dels på grund av en bedömning att de flesta bilderna inte alls är barnpornografiska och dels på grund av att det får anses försvarligt att han på grund av sitt yrke och expertis innehar en bild som faktiskt har bedömts vara barnpornografisk och innehav av den således skulle ha varit straffbart för andra.

Andra bloggar om saken: Henrik Alexandersson (pp) undrar om man inte kan tolka domen som att Högsta domstolen underkänner lagen, men så långt går Högsta domstolen faktiskt inte. Anders S. Lindbäck (pp) anser att barnen är de största vinnarna med anledning av domen. Johan Pehrsson (fp) tycker att domen är bra, för arbetet mot sexuella övergrepp mot barn borde koncentreras mot faktiska övergrepp mot barn. Anders Svensson (sp) tycker att domen är vettig då den går emot en våg av nymoralism i samhället – det är ju bra att även avgrundsvänstern ibland kan tycka om liberala principer, tycker jag, även om jag för min del inte har uppfattat någon särskilt utbredd nymoralistisk våg i vårt samhälle.

Simon Lundström är själv lättad över domen, både för egen del och för Sveriges del. Några nyhetsmedia om saken: Dagens Juridik, DN, DN (domen kommenteras av professor Mårten Schultz), SvD, SvD (domen förklaras av justitierådet Göran Lambertz).

Flaggans dag

torsdag, juni 14th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 14 juni 2012

Jag borde kanske ha uppmärksammat svenska flaggans dag på min blogg även i år. Den inföll ju i förra veckan och är numera också officiell nationaldag för Sverige.

Nåja, idag är det i alla fall amerikanska flaggans dag. På engelska kallas den flag day, vilket inte skall förväxlas med det svenska ordet flaggdag. Flaggdagar finns det flera av under året, både i Sverige och i USA, men det finns bara en dag på året som är flaggans dag.

USA:s flagga antogs formellt den 14 juni 1777. På den tiden hade den bara tretton stjärnor. När nya delstater vinner inträde i unionen, läggs numera en ny stjärna till på nästkommande amerikanska nationaldag, alltså den 4 juli.

(På svenska flaggans dag i år passade jag för övrigt på att gå och titta på utställningen om flaggor som Nordiska museet har fram till den 23 september i år. Utställningen kan rekommenderas, även om informationstavlornas text i några fall är så kortfattad att den kan missuppfattas av den som inte kan bakgrundshistorien.)