Arkiv för maj, 2012

Fin utveckling av Roslagstull

fredag, maj 25th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 25 maj 2012

Av enbart nostalgiska skäl kanske jag skulle vilja säga nej till ett hus som det föreslagna vid Roslagstull, men man kan inte bara tänka nostalgiskt. När jag var liten bodde min faster alldeles intill den yta där det föreslagna huset skall byggas, men hon bor inte där längre (hon har flyttat många gånger sedan dess). Jag tycker att förslaget till nytt hus är fint och vore en bra utveckling av denna lilla del av Stockholm.

Själva Roslagstull, alltså trafikplatsen intill, håller ju också på att förändras för närvarande. Det blir också till det bättre. Liksom de moderna bilarna som kör där nu är bättre än de bilar som körde där på 1970-talet. Det finns ingen anledning att hänga kvar vid det som var, för utvecklingen går vidare och staden och världen blir faktiskt bättre.

Minnena av trevliga händelser i barndomen har man kvar men skulle inte lättare kunna återupplevas bara för att platsen eventuellt vore oförändrad.

Som man frågar får man svar

fredag, maj 25th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 25 maj 2012

Det meddelas i DN att en undersökning från Demoskop visar att motståndet mot förbifarten har ökat i Stockholm.

Undersökningen har visst beställts av Miljöpartiet. I undersökningen ställer man egentligen inte frågan om förbifarten skall byggas, utan man ställer frågan om vad som helst skall göras av två helt olika saker, nämligen att bygga förbifarten eller att bygga ut kollektivtrafiken.

Det är egentligen satsningar som man inte kan ställa emot varandra. Förbifarten är tänkt att framförallt leda fjärrtrafik förbi Stockholm längs en rutt som är längre från stadens centrum, framförallt godstrafik på långtradare, även om den också kommer att bli till nytta för oss som bor i yttre västerort, medan kollektivtrafikutbyggnad handlar om att förflytta folk inom Stockholmsområdet. Båda sakerna behövs. De är avsedda att åtgärda helt olika trafikproblem. Den ena investeringen vore inte viktigare än den andra.

Hela Sverige skall leva

tisdag, maj 22nd, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 22 maj 2012

Det är märkligt att det fortfarande i våra dagar skall finnas delar av landet som inte har mobiltelefontäckning, trots att övrig infrastruktur som järnvägar, vägar eller tunnelbanor går just där. Idag åkte jag förbi Sunnäsbruk medan jag talade i telefon och då bröts samtalet. Detsamma kan hända mellan Kristineberg och Thorildsplan.

Mer stad är bra för miljön

måndag, maj 21st, 2012

Kommunalrådet Mattias Stenberg (mp) i Norrköping skrev häromdagen en läsvärd debattartikel i Norrköpings Tidningar, där han propagerar för ”mer stad i staden”, det vill säga att man mer skall satsa på tät stadsbebyggelse och undvika urban sprawl i form av glesare bebyggda förorter. Bortsett från detaljer (han vill ha färre parkeringsplatser, vilket i alla fall i Stockholm bara skulle öka trafikproblemen) så håller jag med honom i det han skriver.

Jag har själv fört fram nästan samma argument vid flera tidigare tillfällen. Förorterna kring Stockholm lider av vissa problem, och ett av dem är hur många av dem är byggda: stora hus, men glest placerade. Det ger ingen stadskänsla, inget dynamiskt stadsliv, inget myller av små trevliga butiker, inga lite mer privata bakgårdar utan i stället blåsiga gräsmattor mellan fasad och gata där ingen har lust att uppehålla sig.

Onödig och kostsam ändring av folkbokföringen föreslås

måndag, maj 21st, 2012

Häromdagen uppmärksammades av några debattörer den förändring av folkbokföringen som föreslås av finansdepartementet. Debattörerna anser att förslaget raserar kulturarvet. Det är sant. Emellertid finns det fler anledningar att invända mot förslaget.

Jag har jobbat som processförare på Skatteverkets folkbokföringskontor i Stockholm och vet hur folkbokföringens databas är uppbyggd. Det är ett skört verk som man inte kan ändra i hur som helst. Dessutom måste det alltid fungera.

Att göra den ändring som nu föreslås, skulle innebära en onödig kostnad för Skatteverket och därmed för staten. (Av någon anledning påstås det, att ändringen skulle göras av kostnadsskäl. Skulle det alltså bli billigare att göra om hela folkbokföringsdatabasen än att låta saker förbli som de är? Nej, det påståendet faller på sin egen orimlighet.)

Om ändringen bara är till för att man vill få bort kopplingen till de kyrkliga församlingarna, föreslår jag att man i stället bara byter namn på ett fält i databasen. Det kan få heta socken i stället för församling. Ordet socken användes innan de borgerliga kommunerna och kyrkliga församlingarna skildes åt i mitten av 1800-talet. Då skulle nog även de, som Jesper Svensson (fp), som inte vill att det framgår att han bor i en kyrklig församling, bli nöjda.

Fler som har vettiga synpunkter om detta: Per Hagwall (m), Per J. Olsson på Kvällsposten, Jonas Vlachos, Per Westberg.

Internetsidan Aktuell politik refererar debattartikeln utan att ha någon egen åsikt.

Borgerligt alternativ bildas

söndag, maj 13th, 2012

Moderata samlingspartiets partistämma bestämde förra året att partiet inte längre skall ställa upp i valen i Svenska kyrkan. I stället bildas nu en nomineringsgrupp som heter Borgerligt alternativ, som skall ställa upp i kyrkovalen 2013. Under innevarande mandatperiod är alla valda på moderata mandat dock fortfarande företrädare för Moderata samlingspartiet.

Formellt är det nomineringsgruppen Moderata Samlingspartiet som byter namn till Borgerligt alternativ, men namnet är valt för att man, där så önskas, också skall kunna samverka med politiskt borgerligt sinnade människor som inte vill ställa upp under en moderat partibeteckning när de engagerar sig i kyrkan.

I går deltog jag och Svante Erlandsson från den moderata kyrkofullmäktigegruppen i Hässelby församling i det som antagligen blir moderaternas sista kristna rikskonferens. Man bildar nu alltså Borgerigt alternativ och de deltagande fick bland annat diskutera värdegrund, kampanjidéer och logotyp.

En hemsida för Borgerligt alternativ kommer att presenteras inom de närmaste dagarna. Redan nu finns en sida för Borgerligt alternativ på Facebook, som man kan gilla, https://www.facebook.com/BorgerligtAlternativ.

Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka med miljoner medlemmar. Det är därför naturligt att man sluter sig samman i partier (eller nomineringsgrupper, som det formellt heter i kyrkans egna bestämmelser) tillsammans med dem som har samma grunduppfattning kring hur kyrkan skall förvaltas och vilken roll kyrkan skall ha i samhället.

Media och Koppargården

söndag, maj 13th, 2012

Egentligen borde jag skriva mycket mer om hur massmedia bevakar frågan om Carema och Koppargården, men min partikollega Per Hagwall gör det redan riktigt intressant på sin blogg.

SvD vs. DN om Koppargården

fredag, maj 11th, 2012

Idag skriver Svenska Dagbladet om ungefär samma sak som jag skrev på den här bloggen den 29 april. Det är intressant att läsa hur olika journalister rannsakar sig själva och sin bransch.

Inkonsekvenser i sexualbrottslagstiftningen

torsdag, maj 10th, 2012

Det är bra att vi har granskande journalister som kan uppmärksamma inkonsekventa företeelser i samhället. Dagens Nyheter har i den här veckan uppmärksammat vissa inkonsekvenser i sexualbrottslagstiftningen, särskilt avseende brottet ”köp av sexuell handling av barn” (DN refererar BO:s och regeringens synpunkter på detta).

Sexuella handlingar som vuxna begår mot barn skall förstås räknas som sexbrott mot barn även om barnen får betalt.

Det är bra att lagen ses över, ett arbete som förvisso började redan innan DN inledde sin artikelserie.

Extremister gör sig hörda på Internet

torsdag, maj 10th, 2012

Det är värt att notera, att det ofta finns stora skillnader mellan vanliga opinionsmätningar av politiska sympatier och de enkäter som görs på Internet.

Opinionsundersökningarna görs utifrån ett stort underlag av personer som skall utgöra ett statistiskt relevant urval av befolkningen. Därför blir resultatet ett ungefärligt svar på hur resultatet av ett allmänt val faktiskt skulle kunna bli just då.

På enkäter på Internet kan vem som helst rösta och dra med sig sina vänner så att de också röstar. Enkäter på Internet visar därför ofta en slagsida till förmån för dem som väljer att rösta. Svaret kan således inte ses som något annat än kuriosa.

Exempel på enkäter med en sådan slagsida finns t.ex. hos Västerbottens-Kuriren, där Sverigedemokraterna har blivit största parti och Vänsterpartiet blir fjärde störst. Det förefaller inte särskilt troligt att Sd i ett allmänt val skulle få 29 % av rösterna.