Det här med statistik

HÄSSELBY torsdagen den 31 maj 2012

Arbetslöshet är alltid ett problem. För att göra något åt problemet från politiskt håll, kan det vara viktigt att ha rätt grunduppgifter. Många uppgifter får man genom statistik.

Hur statistiken tas fram och hur man räknar saker i statistiken, tycks dock ofta vara något som bara statistikerna själva förstår meningen med. Igår uppmärksammades, att skolungdomar räknas som arbetslösa när de är på sommarlov, om de inte sommarjobbar då. Hur seriös är egentligen en sådan definition av begreppet ungdomsarbetslöshet?

Skall vuxna räknas som arbetslösa när de är på sommarsemester också? Skall man fullfölja principen, så är det samma sak.

Idag kan man notera, att olika länder i EU räknar arbetslösheten på olika sätt, trots att man har kommit överens om att man skall räkna på samma sätt i hela EU. Skulle man tillämpa de principer som används i Finland, skulle Sveriges statistik visa på hälften så stor arbetslöshet jämfört med nu. Hur svårt kan det vara att följa samma beräkningsprinciper överallt?

Vem ligger bakom de statistiska regler som används i Sverige och att dessa inte följer EU-principerna? Vem är det egentligen som vill, att siffrorna inte skall vara jämförbara länderna emellan? Jag är inte den som brukar ana konspirationer, men man kan bli förbluffad för mindre.

Kommentera