Skall barns rättigheter inkludera rösträtt?

HÄSSELBY pingstdagen 2012

Miljöpartisterna Benjamin Juhlin och Hanna Lidström har motionerat till sitt partis kongress med förslaget att rösträttsåldern skall avskaffas. Även barn skall ha rösträtt, anser de. Häromdagen argumenterade de på SvD:s debattsida Brännbunkt för sin ståndpunkt.

Rösträttsåldern har i Sverige satts till 18 år. Man har gjort bedömningen, att barn i regel inte har de kunskaper som kan tänkas behövas för att man skall få rösta.

Miljöpartisterna skriver att ”om man är under 18 får man inte rösta. Det spelar ingen roll hur kunnig eller påläst man är.” Därvid sätter de förvisso fokus på en viktig fråga: skall man ha rätt att rösta om man är kunnig och påläst?

Svaret är, för närvarande, i och för sig nej. Samhället har kommit fram till, att rösträtten skall uppnås vid en viss ålder. Den skall inte uppnås vid viss kunnighet och kunskap. Om kunnighet och pålästhet vore ett kriterium att gå efter när man låter folk få rösta, så skulle många vuxna människor förlora rösträtten. Inte minst alla de, som egentligen är helt ointresserade av politik.

Rösträtt är dock en allmän rättighet. Den skall därför inte åtföljas av kunskapskrav. Är man ointresserad av politik, kan man avstå från att utnyttja sin rösträtt, men man skall inte fråntas den.

Riksdagsman Karl Sigfrid (m) svarar idag på miljöpartisternas debattartikel, och tar upp flera tänkvärda synpunkter. Många tycker till exempel att det är olämpligt med reklam riktad direkt mot barn. Hur vore det då med valkampanjer riktade direkt mot barn? frågar Sigfrid. Juhlin och Lidström blir nog svaret skyldiga.

Vidare kan man fråga sig hur ett spädbarn, någon helt nyfödd, rent praktiskt över huvud taget skulle kunna utnyttja sin rösträtt.

Det kan diskuteras om 18 år är en optimal ålder för rösträtt. När jag var i den åldern, tyckte jag att det var en lagom ålder, trots att jag själv var politiskt intresserad och medlem i MUF sedan ett antal år tillbaka. Vid någon ålder bör dock gränsen dras. När man fyller 18 år blir man myndig.

Barn har många rättigheter, varav en del rättigheter som inte vuxna har. Det finns skillnader mellan barn och vuxna. Låt barn vara barn.

3 svar till “Skall barns rättigheter inkludera rösträtt?”

 1. Bo Grahn skriver:

  MP anser sig gagnas av att sänka rösträttsåldern.
  Annars hade de inte föreslagit det.
  Så är politiken.

 2. Björn skriver:

  Man skulle kanske kunna tänka sig att den som är under 18 år (eller någon annan åldersgräns som bedöms lämplig) företräds av sin vårdnadshavare?
  Så är det ju i många andra sammanhang.

 3. Brooke skriver:

  Björn: Jo precis, och det innebär då att en av föräldrarna får en extra röst per barn vilket i sin tur innebär att barnlösa kommer att missgynnas demokratiskt därför att barnföräldrar får fler röster.

Kommentera