Pingst

HÄSSELBY pingstdagen 2012

Pingsten brukar kallas hänryckningens tid.

Idag är det pingstdagen och i morgon är det annandag pingst. Annandag pingst var tidigare allmän helgdag i Sverige.

Sverige har rent allmänt färre helgdagar än många andra länder, så varför annandag pingst inte längre skulle vara helgdag har jag lite svårt att förstå. Det enda skälet som angavs var att nationaldagen gjordes till helgdag, men varför måste man ta bort en helgdag bara för att man lägger till en annan?

Det känns som om pingsten har förlorat sin betydelse för människor sedan annandagen förlorade sin helgstatus. Oavsett hur religiös man var, förhöll man sig ändå alltid på något sätt till pingsten förut. Det har varit en vanlig tid för förlovning och för bröllop.

Jämfört med semsterdagar, som arbetande kan ta ut lite när de vill, kan det vara samhällsekonomiskt lönsamt med helgdagar eftersom ”hela samhället” stannar upp då och inte bara vissa delar – som kan hindra för andra.

Kommentera