I Skåne planeras ”motorväg” för cyklister

HÄSSELBY fredagen den 25 maj 2012

Det blir vanligare och vanligare att folk cyklar ofta och långt i Stockholm. Samtidigt är många cykelvägar av dålig kvalitet, men skarpa svängar, onödiga höjdskillnader, många farthindrande korsningar och en bredd som kan göra det svårt att köra om.

Mellan Malmö och Lund planerar man nu för en bättre cykelväg, en ”supercykelväg” som skulle kunna betraktas som cyklarnas motsvarighet till en motorväg. Det känns lite trist att Skåne ligger före Stockholm i en sådan utveckling.

Kommentera