Arkiv för maj, 2012

Vad är MSC?

torsdag, maj 31st, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 31 maj 2012

Ibland undrar man hur reklammänniskor tänker…

Jag såg en annons från WWF (Världsnaturfonden) i tidningen, där WWF ville uppmärksamma folk på en ny företeelse, nämligen MSC.

Vad är MSC? Ja, för mig är det dels namnet på ett svenskt IT-bolag, MSC Konsult AB, dels en bokstavskod som används i sport-TV-sändningar för att identifiera formel 1-föraren Michael Schumacher.

Det WWF gjorde reklam för, var dock Marine Stewardship Council, en organisation som jobbar för att fiske skall skötas på ett etiskt sätt och att haven inte skall bli utfiskade. Det är förstås ett föredömligt syfte. För att man skall vara säker på att den fisk man köper i livsmedelsbutiken är fiskad på ett vettigt sätt, så skall man hålla utkik efter MSC:s märke på paketet, meddelade WWF. Gott så, men någon bild på märket fanns inte i annonsen. Hur menar då annonsmakaren att man skall veta hur märket ser ut?

Nåväl, jag hittade märket på hemsidan för Marine Stewardship Council. Där kan man se hur märket ser ut. Det är blått med några vita streck som bildar en enkelt skissad bild av en fisk.

Sedan kan man förvisso notera, att denna märkning har fått kritik. Enligt en tysk forskarstudie, kommer den miljömärkta fisken i butikerna ändå ofta från överfiskade bestånd.

Det här med statistik

torsdag, maj 31st, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 31 maj 2012

Arbetslöshet är alltid ett problem. För att göra något åt problemet från politiskt håll, kan det vara viktigt att ha rätt grunduppgifter. Många uppgifter får man genom statistik.

Hur statistiken tas fram och hur man räknar saker i statistiken, tycks dock ofta vara något som bara statistikerna själva förstår meningen med. Igår uppmärksammades, att skolungdomar räknas som arbetslösa när de är på sommarlov, om de inte sommarjobbar då. Hur seriös är egentligen en sådan definition av begreppet ungdomsarbetslöshet?

Skall vuxna räknas som arbetslösa när de är på sommarsemester också? Skall man fullfölja principen, så är det samma sak.

Idag kan man notera, att olika länder i EU räknar arbetslösheten på olika sätt, trots att man har kommit överens om att man skall räkna på samma sätt i hela EU. Skulle man tillämpa de principer som används i Finland, skulle Sveriges statistik visa på hälften så stor arbetslöshet jämfört med nu. Hur svårt kan det vara att följa samma beräkningsprinciper överallt?

Vem ligger bakom de statistiska regler som används i Sverige och att dessa inte följer EU-principerna? Vem är det egentligen som vill, att siffrorna inte skall vara jämförbara länderna emellan? Jag är inte den som brukar ana konspirationer, men man kan bli förbluffad för mindre.

Malawi återinför sin gamla flagga

tisdag, maj 29th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 29 maj 2012

Det meddelas nu att Malawi kommer att återinföra sin gamla flagga, som infördes första gången när landet blev självständigt 1964. Den flagga som antogs för två år sedan kommer alltså inte längre att användas. (Läs mer i Malawi Today, hos BBC och på Flags of the World.)

Det är ingen överraskande nyhet. Den nya flaggan var aldrig populär. Flaggan var ett påhitt av den förre presidenten Bingu wa Mutharika och stöddes i princip bara av politiker från hans parti Democratic Progressive Party, som numera inte längre har majoritet i landets riksdag. Flaggbytet 2010 sågs av många malawier som arrogant och förhastat.

Landets riksvapen har inte ändrats. Av någon anledning förblir nationell heraldik ibland oförändrad, även om nationsflaggor ändras. Vapnet infördes vid självständigheten och påminner också mer om den flagga som nu återinförs, eftersom båda innehåller en uppgående sol i svart fält.

Försäljning av delar av allmännyttan

tisdag, maj 29th, 2012

HÄSSELBY tisdagen den 29 maj 2012

Igår beslöt kommunfullmäktige att gå vidare med försäljningen av delar av allmännyttan i västerort, bland annat byggnader här i Hässelby.

Vänsterpartiet gillar inte detta, dels av ideologiska skäl men dels också för att de anser att beslutet i Familjebostäder AB:s styrelse inte gick till på rätt sätt. Nu anser de att kommunfullmäktiges beslut inte borde verkställas, eftersom de har polisanmält förfarandet i Familjebostäder AB:s styrelse, då de menar att det utgjorde brott mot aktiebolagslagen.

Vänsterpartiet menar att dess företrädade i bolagets styrelse inte fick del av beslutsunderlaget tillräckligt lång tid i förväg för att det sedan fattade beslutet i bolagsstyrelsen skall kunna anses vara förenligt med aktiebolagslagens bestämmelser.

Det är dock inte ovanligt att man går vidare med en affär, trots att en viss aspekt av förfarandet blir föremål för juridisk utredning. Även om utredningen skulle leda till att det fastställs att brott mot aktiebolagslagen skulle ha begåtts, innebär detta inte att affären i sig skulle vara felaktig. Affären görs på affärsmässiga grunder. Om ett sådant brott mot aktiebolagslagen har begåtts som Vänsterpartiet hävdar, innebär det inte i sig att affären skulle bli ogiltig.

Vissa av de boende i berörda hus har haft synpunkter på affären av olika skäl.

I kommunfullmäktiges debatt påstods från vänster, att staden säljer de boendes hem. Staden, eller snarare ett av dess bolag, säljer dock inte hyresrätter utan hyreshus. De boende behåller samma rätt till sina hem som före affären. Den som bor i ett hyreshus äger inte sin bostad. Den som bor där har dock ett hyreskontrakt till sin bostad. Detta hyreskontrakt påverkas inte på något sätt av affären annat än att hyresgästens hyresvärd blir en annan. Villkoren i hyresavtalet består oförändrade.

Bra av Lärarförbundet

måndag, maj 28th, 2012

HÄSSELBY annandag pingst 2012

En lärare som blev misshandlad av en elev (något som är tillräckligt uppseendeväckande i sig) har nekats skadestånd i tingsrätten, enligt uppgift i massmedia för att en lärare skall tåla sådant i sin arbetsmiljö (jag har inte läst domen, så jag vet inte hur riktig denna uppgift är, men rimligt är det inte att lärare skulle behöva tåla sådant). Nu har Lärarförbundet tagit på sig att hjälpa läraren med överklagandet. Bra gjort av Lärarförbundet.

Hässelby – den fina stadsdelen

söndag, maj 27th, 2012

HÄSSELBY pingstdagen 2012

Jag trivs väldigt bra med att bo i Hässelby. Jag känner till kvaliteterna som finns här. Ändå blir man glatt överraskad när andra påpekar samma sak.

Jag hade gäster på middag igår kväll. Några av dem bor på Östermalm, så det är en bit för dem att åka hit och det gör att de inte är i Hässelby så ofta. När de tackade för kvällen, fick jag dock veta att jag bor i en väldigt fin stadsdel, det påpekades hur mysigt det är med gångvägarna från tunnelbanan och vad rent och snyggt det är. Då blev jag glad.

Skall barns rättigheter inkludera rösträtt?

söndag, maj 27th, 2012

HÄSSELBY pingstdagen 2012

Miljöpartisterna Benjamin Juhlin och Hanna Lidström har motionerat till sitt partis kongress med förslaget att rösträttsåldern skall avskaffas. Även barn skall ha rösträtt, anser de. Häromdagen argumenterade de på SvD:s debattsida Brännbunkt för sin ståndpunkt.

Rösträttsåldern har i Sverige satts till 18 år. Man har gjort bedömningen, att barn i regel inte har de kunskaper som kan tänkas behövas för att man skall få rösta.

Miljöpartisterna skriver att ”om man är under 18 får man inte rösta. Det spelar ingen roll hur kunnig eller påläst man är.” Därvid sätter de förvisso fokus på en viktig fråga: skall man ha rätt att rösta om man är kunnig och påläst?

Svaret är, för närvarande, i och för sig nej. Samhället har kommit fram till, att rösträtten skall uppnås vid en viss ålder. Den skall inte uppnås vid viss kunnighet och kunskap. Om kunnighet och pålästhet vore ett kriterium att gå efter när man låter folk få rösta, så skulle många vuxna människor förlora rösträtten. Inte minst alla de, som egentligen är helt ointresserade av politik.

Rösträtt är dock en allmän rättighet. Den skall därför inte åtföljas av kunskapskrav. Är man ointresserad av politik, kan man avstå från att utnyttja sin rösträtt, men man skall inte fråntas den.

Riksdagsman Karl Sigfrid (m) svarar idag på miljöpartisternas debattartikel, och tar upp flera tänkvärda synpunkter. Många tycker till exempel att det är olämpligt med reklam riktad direkt mot barn. Hur vore det då med valkampanjer riktade direkt mot barn? frågar Sigfrid. Juhlin och Lidström blir nog svaret skyldiga.

Vidare kan man fråga sig hur ett spädbarn, någon helt nyfödd, rent praktiskt över huvud taget skulle kunna utnyttja sin rösträtt.

Det kan diskuteras om 18 år är en optimal ålder för rösträtt. När jag var i den åldern, tyckte jag att det var en lagom ålder, trots att jag själv var politiskt intresserad och medlem i MUF sedan ett antal år tillbaka. Vid någon ålder bör dock gränsen dras. När man fyller 18 år blir man myndig.

Barn har många rättigheter, varav en del rättigheter som inte vuxna har. Det finns skillnader mellan barn och vuxna. Låt barn vara barn.

Svenskar i internationell tävlan

söndag, maj 27th, 2012

HÄSSELBY pingstdagen 2012

Igår vann svenska sångerskan Loreen världens största musiktävling, Eurovision Song Contest. Det är roligt med svenska framgångar i internationella sammanhang.

Loreen är den femte svenska segraren i denna tävling. De första svenskarna som vann tävlingen var ABBA 1974.

Samtidigt är en sångtävling alltid en tävling som bygger på subjektiva uppfattningar. Det är svårt att på någon form av helt objektiva grunder hävda, att viss musik är bättre än någon annan.

Idag avgjordes världens mest prestigefyllda motortävling, Monacos Grand Prix. Vinnare blev australiensaren Mark Webber. Motorsport kan avgöras på objektiva grunder – den som är bäst och snabbast på att köra bil blir vinnare.

Samma år som ABBA vann Eurovision Song Contest, vann en svensk Monacos Grand Prix för första gången. Det var Ronnie Peterson, som körde för Lotus. Sedan dess har ingen svensk vunnit detta formel 1-lopp. Det närmaste ett svenskt inslag på podiet efter årets tävling var väl att årets tvåa, tysken Nico Rosberg, bär ett finlandssvenskt efternamn.

Pingst

söndag, maj 27th, 2012

HÄSSELBY pingstdagen 2012

Pingsten brukar kallas hänryckningens tid.

Idag är det pingstdagen och i morgon är det annandag pingst. Annandag pingst var tidigare allmän helgdag i Sverige.

Sverige har rent allmänt färre helgdagar än många andra länder, så varför annandag pingst inte längre skulle vara helgdag har jag lite svårt att förstå. Det enda skälet som angavs var att nationaldagen gjordes till helgdag, men varför måste man ta bort en helgdag bara för att man lägger till en annan?

Det känns som om pingsten har förlorat sin betydelse för människor sedan annandagen förlorade sin helgstatus. Oavsett hur religiös man var, förhöll man sig ändå alltid på något sätt till pingsten förut. Det har varit en vanlig tid för förlovning och för bröllop.

Jämfört med semsterdagar, som arbetande kan ta ut lite när de vill, kan det vara samhällsekonomiskt lönsamt med helgdagar eftersom ”hela samhället” stannar upp då och inte bara vissa delar – som kan hindra för andra.

I Skåne planeras ”motorväg” för cyklister

fredag, maj 25th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 25 maj 2012

Det blir vanligare och vanligare att folk cyklar ofta och långt i Stockholm. Samtidigt är många cykelvägar av dålig kvalitet, men skarpa svängar, onödiga höjdskillnader, många farthindrande korsningar och en bredd som kan göra det svårt att köra om.

Mellan Malmö och Lund planerar man nu för en bättre cykelväg, en ”supercykelväg” som skulle kunna betraktas som cyklarnas motsvarighet till en motorväg. Det känns lite trist att Skåne ligger före Stockholm i en sådan utveckling.