Politik i tassemarkerna

Vargfrågan har varit uppe till debatt många gånger de senaste åren och den fortsätter att vara aktuell.

I kväll var jag i egenskap av skogsbrukare inbjuden till en kväll med sågverkskoncernen AB Karl Hedin. Förutom allmän information om bolagets verksamhet och om skogsbruksfrågor, så höll bolagets styrelseordförande Karl Hedin ett väldigt intressant anförande om frågan om varg i våra svenska skogar. Det är ju aktuellt även för oss i Stockholm. Även om man bor i staden så är många här, liksom jag, skogsägare. Har man skog i områden där vargen finns, påverkas man av detta vare sig man vill eller inte. Vargreviret i Riala ligger inte heller så långt ifrån Stockholm och enstaka vargar har ju också promenerat rakt genom innerstaden.

Den biologiska mångfalden som vargen kan vara en del av, är en viktig aspekt att ha i åtanke. Den måste dock alltid ställas mot en ännu viktigare fråga, nämligen vilken skada vargen gör för enskilda människor och därmed för vårt samhälle i stort. Viltvård är en viktig uppgift för skogsbruket och för landsbygden i sin helhet och då måste staten, så länge den har synpunkter på hur djur i skogen må hållas, också stå för en god förvaltning av frågan.

2 svar till “Politik i tassemarkerna”

  1. peter skriver:

    Ni stockholmare måste förså att även ni som äger skog drabbas! Skogsfastigheter med vargetablering tappar värde. Vad folk idag betalar för, när de köper skog, är inte bara träden! Räkna med ett värde tapp på 10 000kr per ha i fastighetens värde pga VARG!

  2. Elias Granqvist skriver:

    Ja, Peter, det är just sådana saker jag för min del har i åtanke.

Kommentera