Polisen omstruktureras

Det har varit på tal i många år, men nu tycks det äntligen vara dags: polisen omorganiseras och bildar en enda myndighet över hela riket. Jag tror att det är bra. Det kommer att underlätta arbetet. Undantaget är endast säkerhetspolisen, som kommer att bli en egen myndighet.

Säkerhetspolisen som egen myndighet kommer då med all sannolikhet att behöva ett nytt vapen, eftersom polisvapnet, det vill säga riksvapnet kombinerat med eklöv och fascesar, med all sannolikhet kommer att fortsätta användas som den nya, riksgemensamma polismyndighetens heraldiska märke. Det är en välkänd symbol för den vanliga polisen, som det inte finns skäl att ändra. Man får hoppas att Säkerhetspolisens chef inte tillhör dem som tycker att en varumärkesliknande logga på något sätt skulle vara bättre än heraldik.

Kommentera