Debatten om Slussen klingar inte av, del IV

Jag tror nog att de som motsätter sig nya Slussen vill väl och tänker sig att deras idéer är de bästa. Det är tråkigt att de inte kan tro detsamma om oss som faktiskt tror att nya Slussen kommer att bli bra. Nu senast ger sig Dan Wolgers in i debatten. Han tror tydligen på allvar att kulturskapare som han själv och Benny Andersson är bättre på att bedöma arkitektur och framtida trafikmängder än vad arkitekter och trafikplanerare är.

Jag beundrar och välkomnar Wolgers engagemang i frågan, men hans övertygelse om det nyss sagda får mig att bli lite ledsen. ”I Sverige finns inget organ som med sådan välgrundad auktoritet som Kungliga Konstakademien kan hävda att Nya Slussen nu inte är mer än ett mischmasch av tidigare kasserade uppslag, ständiga förändringar och bearbetningar…”, skriver han bland annat.

Inte det?

Tror han verkligen att stadens politiker och tjänstemän inte har följt hela ärendet från början till nu? Om man sedan vill kalla det framvaskade förslaget en ”mischmasch” må vara upp till vars och ens subjektiva uppfattning, tycker jag.

3 svar till “Debatten om Slussen klingar inte av, del IV”

 1. Jan Ohlin skriver:

  Bäste Elias,

  Gällande att stadens politiker och tjänstemän följt ärendet:

  Jag har förundrat satt mig in i debatten om Slussen och varit i kontakt med ett antal folkvalda och tjänstemän.

  En del har varit väl insatta i ämnet, men ofta har kritikerna varit betydligt mer pålästa än beslutsfattarna.

 2. Merit skriver:

  Jag har inte hört någon godtagbar förklaring varför Foster och Bergs förslag skulle vara ett bättre förslag trafikmässigt, arkitektoniskt eller kulturhistoriskt varken från Yimby eller Alliansen.

 3. Elias Granqvist skriver:

  Merit, bättre än vilket annat förslag? Det är för övrigt inte Foster+Bergs förslag rakt av som har fastställts i detaljplanen för Slussen.

Kommentera