Arkiv för april, 2012

Här finns ingen spricka

söndag, april 29th, 2012

Sveriges television sände idag ett utdrag från en intervju med mig. Det är alltid intressant att se hur journalister vinklar det man säger.

Aktuellt gav inslaget en rubrik som antydde att det kunde finnas sprickor mellan partiledningen och föreningsordförande. Jag har visserligen inte alltid exakt samma åsikter som min partiledning, men jag uppfattar inte skillnaderna som någon spricka. Moderaterna är ett stort parti med högt i tak.

Det framstod i inslaget som om jag skulle förespråka att energiuppgörelsen med övriga allianspartier skulle sägas upp och att man i stället skulle göra en överenskommelse med socialdemokraterna. Jag är inte emot att komma till en energiöverenskommelse med socialdemokraterna, det skulle ge en stabil energipolitik som inte skulle riskera att ändras beroende på vem som får regeringsmakten, men jag anser att en sådan förhandling måste utgå från befintlig alliansöverenskommelse. Om man skall ha en överenskommelse med socialdemokraterna i frågan, så måste ju hela alliansen också vara med på tåget.

Carema och massmedia

söndag, april 29th, 2012

Vissa saker diskuteras i det oändliga, känns det som. Allla har sin syn på sanningen och blir arga på dem som inte håller med.

Förra året kom ju den så kallade Caremaskandalen upp i riksmedia. Det berörde inte minst Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, där jag är ledamot. Äldreboendet Koppargården (tidigare Råcksta äldreboende) som Carema har drivit ligger ju inom denna stadsdelsnämnds ansvarsområde.

I torsdags hade veckotidningen Dagens Samhälle en lång artikel om vad som ”egentligen” hade hänt på Koppargården. Jag blev själv citerad med en kort mening i den artikeln. Det var förvisso ett korrekt citat, men i övrigt beskrev artikeln inte saken riktigt så som jag beskrev den för journalisten från Dagens samhälle när jag blev intervjuad. I fredags skrev så redaktionschefen på dagstidningen Dagens Nyheter en irriterad kolumn om att det minsann var DN som hade haft rätt i sin beskrivning när de förra året uppmärksammade saken (varför den artikeln inte låg på ledarsidan har jag svårt att förstå, i och med att det syntes vara ett uttryck för tidningens egen åsikt, men det är en petitess i sammanhanget).

Man får hur som helst olika uppgifter om sanningen beroende på vem man frågar. Våra olika tjänstemän i stadsdelsförvaltningen har ju inte själva varit överens om sina bedömningar. Då har det också varit svårt för oss politiker att få en klar bild av vad som har försiggått på Koppargården. Problemen på boendet var dock inte nya när massmedia vaknade 2011.

När Carema tog över för några år sedan, var det nämndens mening och förhoppning att de som ny aktör skulle kunna reda ut de problem som redan fanns där när boendet drevs i kommunal regi förra gången. De lyckades inte. Några saker blev nog bättre, men andra har som det verkar snarare blivit sämre. Allt sammantaget var det inte bättre när Carema fick lämna jämfört med när de tog över. Därmed hade de misslyckats med sitt uppdrag. Nu drivs Koppargården kommunalt igen och vi får se till att ta itu med problemen. Det är ingen idé att tro att det blir en lätt uppgift.

Politik i tassemarkerna

torsdag, april 19th, 2012

Vargfrågan har varit uppe till debatt många gånger de senaste åren och den fortsätter att vara aktuell.

I kväll var jag i egenskap av skogsbrukare inbjuden till en kväll med sågverkskoncernen AB Karl Hedin. Förutom allmän information om bolagets verksamhet och om skogsbruksfrågor, så höll bolagets styrelseordförande Karl Hedin ett väldigt intressant anförande om frågan om varg i våra svenska skogar. Det är ju aktuellt även för oss i Stockholm. Även om man bor i staden så är många här, liksom jag, skogsägare. Har man skog i områden där vargen finns, påverkas man av detta vare sig man vill eller inte. Vargreviret i Riala ligger inte heller så långt ifrån Stockholm och enstaka vargar har ju också promenerat rakt genom innerstaden.

Den biologiska mångfalden som vargen kan vara en del av, är en viktig aspekt att ha i åtanke. Den måste dock alltid ställas mot en ännu viktigare fråga, nämligen vilken skada vargen gör för enskilda människor och därmed för vårt samhälle i stort. Viltvård är en viktig uppgift för skogsbruket och för landsbygden i sin helhet och då måste staten, så länge den har synpunkter på hur djur i skogen må hållas, också stå för en god förvaltning av frågan.

Polisen omstruktureras

torsdag, april 19th, 2012

Det har varit på tal i många år, men nu tycks det äntligen vara dags: polisen omorganiseras och bildar en enda myndighet över hela riket. Jag tror att det är bra. Det kommer att underlätta arbetet. Undantaget är endast säkerhetspolisen, som kommer att bli en egen myndighet.

Säkerhetspolisen som egen myndighet kommer då med all sannolikhet att behöva ett nytt vapen, eftersom polisvapnet, det vill säga riksvapnet kombinerat med eklöv och fascesar, med all sannolikhet kommer att fortsätta användas som den nya, riksgemensamma polismyndighetens heraldiska märke. Det är en välkänd symbol för den vanliga polisen, som det inte finns skäl att ändra. Man får hoppas att Säkerhetspolisens chef inte tillhör dem som tycker att en varumärkesliknande logga på något sätt skulle vara bättre än heraldik.

Utbyggnad av Stadsbiblioteket

torsdag, april 5th, 2012

Vid en pressträff igår onsdag presenterade Socialdemokraterna i Stockholms stadshus och arkitekten Alexis Pontvik ett förslag till en möjlig utbyggnad av Stockholms stadsbibliotek. Förslaget går bland annat ut på att gräva ner ett antal källarvåningar i marken fram emot Sveavägen.

Det är ett intressant förslag. En liknande lösning har ju tidigare gjorts för Kungliga biblioteket i Humlegården. Samtidigt undrar jag vad som skall hända med de kommersiella lokaler som finns närmast Sveavägen framför biblioteket. Skall företagarna vräkas? Dessutom kommer jag att tänka på att tunnelbanan passerar precis under Stadsbiblioteket. Jag hoppas att arkitekten har tänkt på det.

Debatten om Slussen klingar inte av, del IV

torsdag, april 5th, 2012

Jag tror nog att de som motsätter sig nya Slussen vill väl och tänker sig att deras idéer är de bästa. Det är tråkigt att de inte kan tro detsamma om oss som faktiskt tror att nya Slussen kommer att bli bra. Nu senast ger sig Dan Wolgers in i debatten. Han tror tydligen på allvar att kulturskapare som han själv och Benny Andersson är bättre på att bedöma arkitektur och framtida trafikmängder än vad arkitekter och trafikplanerare är.

Jag beundrar och välkomnar Wolgers engagemang i frågan, men hans övertygelse om det nyss sagda får mig att bli lite ledsen. ”I Sverige finns inget organ som med sådan välgrundad auktoritet som Kungliga Konstakademien kan hävda att Nya Slussen nu inte är mer än ett mischmasch av tidigare kasserade uppslag, ständiga förändringar och bearbetningar…”, skriver han bland annat.

Inte det?

Tror han verkligen att stadens politiker och tjänstemän inte har följt hela ärendet från början till nu? Om man sedan vill kalla det framvaskade förslaget en ”mischmasch” må vara upp till vars och ens subjektiva uppfattning, tycker jag.