Olika län med gemensam länsstyrelse framöver?

I dagens nummer av pappersutgåvan av Dagens samhälle intervjuas Skatteverkets tidigare GD Mats Sjöstrand, som numera utreder Sveriges framtida regionala indelning för statens räkning. Han tycker precis som jag, att det var synd att man inte kom längre med bildandet av nya regioner nyligen. Nu hinner inga nya bildas inför kommande val, och därför får man i praktiken vänta i några år innan det kan bli dags igen.

Sjöstrand har en idé som han tror kan effektivisera länsstyrelserna. Utan att slå samman några län, tänker sig Sjöstrand nämligen att man kan slå ihop två eller flera läns länsstyrelser och således ändå effektivisera verksamheten. Det känns som en ganska radikal idé. Inte djärv, eftersom den bara går halvvägs, men ibland kan kompromisslösningar faktiskt visa sig vara det bästa.

En länsstyrelse som styr över två län kan tänkas bära länens båda vapen bredvid varandra under en gemensam kungakrona. Sköldarna vänds förstås i courtoisie mot varandra. Det blir ingen nyskapande heraldik, som det hade kunnat bli med helt nya län.

Kommentera