Dubbelbestraffningsprincipen inom skatterätten skall utredas

Det är riktigt bra: regeringen har bestämt att man skall utreda den underliga princip, som innebär att den som har gjort fel i sin deklaration både kan straffas med böter eller fängelse och få skattetillägg, det vill säga en högre skatt att betala.

Det är ett system som inte finns i många andra länder i Europa, framförallt för att det har dömts ut av de sameuropeiska rättsinstanserna för att det anses vara dubbelbestraffning. I svensk rättspraxis har man hittills kommit fram till slutsatsen, att det svenska systemet är annorlunda utformat, och därför skall det inte stoppas på den grunden att dubbelbestraffning inom skatterätten har underkänts i andra länder.

Nu skall det emellertid ses över, på initiativ från politiskt håll. Läs mer på Dagens Juridik.

Kommentera