Yttre tvärspårväg vore bra

Tvärbanan byggdes på 1990-talet och har verkligen visat sig vara en bra investering, den används mycket.

Det behövs tvärförbindelser i Stockholm. Det är inte rimligt att alla skall åka in till innerstaden för att byta förbindelse när de skall åka till någon plats i länet som inte ligger på linje från hemorten från centrum räknat. Faktum är att 80 % av alla järnvägsresor i Sverige börjar eller slutar vid Stockholms Centralstation.

Längs Bergslagsvägen norrut från Bergslagsplan finns ett motorvägsreservat. Man hade tänkt sig att vägen skulle breddas, och därför har man reserverat plats vid vägens sidor för att det skulle kunna göras. Nu kommer den planerade motorvägen att läggas i tunnel i stället och kallas förbifarten.

Motorvägsreservatet borde kunna användas till annat. Varför inte en spårväg? En spårvagn som går från Hässelby via Vällingby, Hjulsta och Kista till Sollentuna skulle många trafikanter tjäna mycket restid på.

Kommentera