Klotter

HÄSSELBY fredagen den 27 januari 2012

I Stockholm tillåts inte klotter på allmän plats. Jag har tagit upp det på den här bloggen tidigare. Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (m) skriver föredömligt om samma sak på sin blogg idag.

40 svar till “Klotter”

 1. Lisa skriver:

  Så bra då!

  Då förväntar jag mig att du eller Hamilton förklarar Moderaternas tidigare uttalanden:

  http://www.nolltoleransen.se/2012/01/trafikborgarradet-hamilton-och-graffiti.html

  Kan passa på att fråga om du även kan kasta lite ljus över kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts uttalanden eftersom hon själv inte tycker att de är värda att skrivas in i historieboken?

  http://www.nolltoleransen.se/2012/01/lagliga-graffitivaggar.html
  http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2012/01/19/8645/

 2. Elias Granqvist skriver:

  Hej, Lisa. Vad är det du tycker behöver förklaras i tidigare uttalanden?

 3. Lisa skriver:

  Tja bl.a. detta.det handlar ju som sagt uteslutande om lagliga väggar som Hamilton och Moderaterna vill stänga ner.

  ”…en laglig klottervägg i närområdet försvinner till exempel polisens möjlighet att ta sprayburkar i beslag, eftersom klottraren kan säga att han eller hon ska till den lagliga väggen. Sedan finns det ingenting, förutom kanske samvetet, som hindrar dem från att åka vidare och klottra illegalt, säger initiativtagaren till brevet miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)”

  ”Moderaterna kräver att Riksteaterns klotter- och graffitivägg stängs ner”

  Alliansen har dessutom stängt ner just Kulturskolans kurser, de kurser som Hamilton och Moderaterna nu säger aldrig varit nolltoleransens syfte…

  Det finns en uppenbar diskrepans mellan det Moderaterna och Hamilton sa för ett år sedan och det ni säger nu. Vad är det som har fått er att ändra er?

 4. Elias Granqvist skriver:

  Lisa, jag ser ingen skillnad. Det finns inte och har inte funnits några lagliga klotterväggar i Stockholm sedan klotterpolicyn infördes. Den vägg som Riksteatern ville ha stred mot klotterpolicyn. Konstformen graffiti har klotterpolicyn däremot aldrig förbjudit i sig, däremot kan graffiti stoppas av andra skäl. Det har jag skrivit om på den här bloggen tidigare.

 5. Lisa skriver:

  Men Riksteaterns vägg var ju just en sådan laglig vägg som Hamilton och Moderaterna nu säger att de inte förbjuder. Då krävde ni att den skulle stängas, nu säger ni att den är okej?! Är Riksteaterns vägg okej i dag, varför var den den inte för ett år sedan? En konkret fråga som du och Hamilton bör kunna svara på.

  Vad är då skälet till att laglig ”graffiti [kan] stoppas av andra skäl” fattar inte, förklara en gång till är du snäll.

  Förklara även varför Moderaterna och Hamilton beslutat om en ”policy mot Graffiti”

 6. Elias Granqvist skriver:

  Riksteaterns vägg borde aldrig ha öppnats. Man kan inte bara sätta upp sådant utan tillstånd. Det finns inget som säger att den skulle tillåtas om tillstånd begärdes idag, men det skulle naturligtvis göras en prövning.

  Policyn är en policy mot klotter. Graffiti är inte alltid klotter, men man kan ändå behöva tillstånd för att utföra konstverk på allmän plats. Då blir det en prövning av det planerade konstverket och hur det kan tänkas passa in på platsen, precis som med all annan offentlig konst. Vid en sådan prövning kan det hända att den planerade målningen stoppas, om den inte anses passa in. Det är fler regleverk än klotterpolicyn som styr vad som skall finnas i konstväg på allmän plats.

 7. Lisa skriver:

  Riksteatern äger en fastighet inne i Stockholm, på denna fastighet satte man upp en vägg som man lät folk måla konst på…detta vill du och Moderaterna ska vara tillståndspliktigt???

  Att sätta upp ett plank och måla på som Riksteatern gjorde kräver inte tillstånd och är inte bygglovpliktigt. Ändå vill du och Moderaterna avkräva fastighetsägaren att söka (politiskt) tillstånd?! Med hänvisning till klotterpolicyn!?

  Vilka lagrum eller moraliska principer lutar du dig och Moderaterna mot när ni vill inskränka äganderätten och den konstnärliga friheten (grundlagsskyddad) på detta sätt?

  Ska ni avkräva Kulturskolan (politiskt) tillstånd att anordna kurser i graffitikonst också?

  Snälla ge leverera en förklaring till detta

 8. Elias Granqvist skriver:

  Lisa, även om man äger en fastighet, kan man behöva bygglov eller andra tillstånd från kommunen om man vill ändra dess utseende till exempel genom att måla om den eller sätta upp ett konstverk på dess fasad. Jag känner inte till hur det var i det specifika fallet, men varför skulle det inte vara bygglovspliktigt att sätta upp ett plank just där?

 9. Lisa skriver:

  Förklara också hur det kommer sig att alliansen stängde kulturskolans kurser i graffiti, de hade uppenbarligen tillstånd och var uppenbarligen ledda av kompetent och ansvarsfull personal och ledning.

  Varför stängde ni kulturskolans kurser?

 10. Elias Granqvist skriver:

  Det finns förklaring till varför kulturskolans graffitikurser stängdes i motiveringen till beslutet att stänga dem. Jag kan ta fram det åt dig, om du vill.

 11. Lisa skriver:

  No comment: ” Din kommentar inväntar granskning”

 12. Lisa skriver:

  Å nej! För den typen av tillfälliga plank, med den detaljplanen behövs inga bygglov. Bevisbördan åligger dig om du påstår det.

  Dessutom var det inte det som Moderaterna och Hamilton hänvisade till utan det var klotterpolicyn. Den är som sagt något helt annat än lagstiftning. Här används den för att hindra laglig konst.

  Ja, ta gärna fram de skäl som låg till grund för att stänga kulturskolans kurser i graffiti

 13. Lisa skriver:

  ”Den vägg som Riksteatern ville ha stred mot klotterpolicyn. Konstformen graffiti har klotterpolicyn däremot aldrig förbjudit i sig, däremot kan graffiti stoppas av andra skäl.”

  Om Riksteaterns vägg och kulturskolans kurser är lagliga kvarstår bara den klotterpolicy du hävdar ska hindra lagliga väggar som den Riksteatern satte upp. Du säger alltså själv att klotterpolicyn förbjuder graffiti

 14. Elias Granqvist skriver:

  Huvudregeln enligt bygglagstiftningen är att plank behöver bygglov. Även att måla om ett plank i annan färg kan i vissa fall behöva lov. Hur detaljplanen ser ut på just den platsen får jag erkänna att jag inte känner till. Jag skall ta fram beslutet om kulturskolans kurser åt dig. När det kommer till graffiti, så förbjuds otillåten sådan av klotterpolicyn eftersom otillåten graffiti per definition är klotter.

 15. Lisa skriver:

  Faktum kvarstår: Hamiltonoch Moderaterna krävde att Riksteaterns vägg skulle rivas eftetdom den.bröt mot klotterpolicyn. Du själv påstår också att väggen stred mot klotterpolicyn trots att den var laglig.

  Även om du skulle påvisa att planket krävde bygglov så har det aldrig varit Modeternas eller Hamiltons argument. Jag hör inte henne rasa mot alla svartbyggen i Hässelby villastad dina grannar. Och varför behövs en klotterpolicy för att reglera sådant som är fastställt i Plan- och bygglagen?

  Dessutom är det tveksamt om klotterpolicyns definition av estetik överensstämmermed PBLs definiton av god färg och formverkan. Till skillnad från klotterpolicyn pekar lagen inte ut specifika former och bokstäver som inte får användas.

  Förklara igen på vilket sätt du menar att klotterpolicyn inte förbjuder graffiti?

 16. Lisa skriver:

  Dessutom så är det inte klotter eller skadegörelse bara för att konst inte har tillstånd eller bygglov. Att måla på det plank Riksteatern satte upp, med eller utan bygglov, var inte skadegörelse. Eller betraktar du och Moderaterna alla svartbyggen som klotter?

 17. Elias Granqvist skriver:

  Nej, svartbyggen är svartbyggen och klotter är klotter. Otillåten graffiti är klotter. Man kan förstås diskutera vad som skall tillåtas, men semantiken i själva begreppet finns det väl ingen anledning att ifrågasätta? Klotterpolicyn fyller ut de regler som finns i lagstiftningen, eftersom lagstiftningen inte reglerar allt i detalj.

 18. Lisa skriver:

  Och hur var det nu då, var det klotterpolicyn eller bygglagstiftningen som Hamilton och Moderaterna hänvisade till när ni krävde rivning av en laglig vägg?

  Varför säger du att Riksteaterns lagliga vägg bryter mot klotterpolicyn?

 19. Lisa skriver:

  Vilka tillstånd saknades för Riksteaterns öppna vägg?

 20. Elias Granqvist skriver:

  Här finns vad moderaternas företrädare sade i sammanhanget: http://www.presskontakt.se/pressreleaser/visa/pressrelease/269444/hamilton-och-alvendal/1ACB2D6F-E186-8774-C96D-D30B508CE813

  Här är hur Riksteatern kommenterar att staden inte ville upplåta reklamplats: http://movement.riksteatern.se/stockholms-stad-stoppar-annons

  Förklara gärna poängen med att medvetet utmana en policy som är till för att staden skall vara snygg och trivsam. Jag tycker för min del att det är bättre att ta en diskussion om saken än att bara uppmana till handlingar som provocerar. Jag förstår faktiskt inte heller vad det har med teater att göra.

 21. Lisa skriver:

  Vad har det med bygglov, tillstånd och laglighet att göra?

  Frågan är ju varför Hamilton, du och Moderaterna antagit en klotterpolicy som ni använder till att stoppa laglig kulturverksamhet, konstutställningar och debatter. Det är ju knappast att uppmuntra till diskussioner utan tvärtom hindras tjänstemän från att Varför vill du och Moderaterna medvetet utmana lagstiftningen?

  Och är det verkligen du som politiker som ska definiera vad som är teater och vad som är konst?

 22. Elias Granqvist skriver:

  I vårt uppdrag från väljarna ingår att vi skall jobba för en stad som är trygg och snygg. I detta ingår att jobba mot all form av skadegörelse. Det har naturligtvis mycket med bygglov, tillstånd och laglighet att göra. Allt oönskat målande kan ses som klotter och klotter är skadegörelse.

  Jag har inte för avsikt att definiera vad som är teater eller vad som är konst, men anser att det kan diskuteras på samma sätt som du vill diskutera vad som är klotter.

 23. Lisa skriver:

  Fast det har inget med tillstånd och bygglov för den vägg som Riksteatern ordnade. Trots att den var laglig och att de som målade på den inte utövade skadegörelse, vill du, Hamilton och Moderaterna riva väggen och stoppa kulturutövandet. Varför då?

  Varför respekterar du och Moderaterna inte lagen?

  Varför måste ni provocera och stoppa de som utövar laglig konst och vill diskutera stadens estetiska och demokratiska dimensioner?

  Varför stoppade ni kurser i graffiti?

 24. Elias Granqvist skriver:

  Även om en sak är laglig är det inte säkert att den är lämplig.

  Vi har inte för avsikt att provocera, det är tvärtom de som i åratal har provocerat samhället med sitt klotter som vi försöker få på bättre tankar. Konstnärligt arbete som i sig må ha sina kvaliteter kan ha en motsatt verkan om det ligger i gränslandet till det tillåtna. Konst får gärna provocera, men det borde göras på ett positivt och glädjefullt sätt som bjuder in åskådarna till en överraskande upplevelse, inte göras utifrån ett negativt von oben-perspektiv som talar om för folket att ”du förstår dig ändå inte på det här, så sluta kritisera”.

  Jag förstår inte hur man kan känna sig provocerad av att vi vill hålla staden ren och snygg, trygg och säker. Jag ser gärna fler konstverk i det offentliga rummet, men det bör vara konstverk som inte är födda ur en önskan att förstöra.

 25. Lisa skriver:

  Du kan verkligen inte skilja på lagligt och olagligt va?

  Kommer du svara på varför du, Hamilton och Moderaterna vill förhindra laglig graffiti och debatter kring klotterpolicyn och stadens estetiska dimensioner?

  Eller kommer du övergå i ett allmänt klagande över kultureliten och deras förmenta godhet? Diskussionen om borgerlig och konservativ kultursyn hör inte till denna diskussion om varför du, Hamilton och Moderaterna vill stoppa laglig konst. Något du inte verkar kunna svara på.

  Eller så är det just det som är er poäng, graffiti motsvarar inte er definition av vad konst och kultur är. Frågan är om det berättigar dig, Hamilton och Moderaterna att stoppa det som inte ingår i ert kulturbegrepp… fast det vore ju censur.

  Det om något är en provokation mot det öppna och demokratiska samhället, för att inte tala om att du ifrågasätter rättssystemet.

  Om du, Hamilton och Moderaterna som politiker inte respekterar laglig konst, varför kräver du då av konsten att vara laglig?

 26. Elias Granqvist skriver:

  Jag har en känsla av att du missförstår mig med mening, för jag kan inte tro att du inte har läst det jag har skrivit. Om du menar att allt i världen är lämpligt, snyggt och eftersträvansvärt bara för att det inte uttryckligen är förbjudet, så tänker du nog inte på att det finns något som heter omdöme och att visa respekt för sina medmänniskor också. Jag har inte ifrågasatt rättssystemet och jag har försökt svara på dina frågor. Det är tråkigt om du inte vill förstå mitt resonemang för det innebär att det är svårt att diskutera med dig.

 27. Lisa skriver:

  Fast faktum kvarstår. Du, Hamilton och Moderaterna har med hänvisning till klotterpolicyn krävt rivning av en laglig vägg där man kunde måla graffiti.

  Om du anser att något är olämpligt för du debatt, lägger interpellationer och inbjuder till att hitta lösningar. Införandet av klotterpolicyn och nolltoleransen syftar uttryckligen till att hindra detta och lagligt utövande av graffiti.

  Men okej då: På vilket sätt menar du att lagligt utövande av graffiti och gatukonst skulle vara olämpligt och icke önskvärt? Detta har du bara påstått men inte förklarat.

 28. Elias Granqvist skriver:

  Ja, jag för ju debatt just nu, med dig, till exempel.

  Läste du inte min förklaring? Jag har skrivit tidigare, att kulturella uttryck som ligger på gränsen till det tillåtna kan vara olämpliga för att de kan föra med sig att klottret ökar. Det har man också sett att det har gjort vid olika tillfällen när det har inbjudits till lagligt utövande av graffiti.

 29. Lisa skriver:

  Graffiti som konst är väl inte ett kulturellt uttryck som ligger på gränsen för det tillåtna. Eller menar du att de sprayade bokstäverna i sig är av sådan art Svenska akademin skulle ha synpunkter?

  Vi kan väl enas om att man bör ha bra på fötterna om man kräver stängning av lagligt utförd konst? Så om du påstår något, eller anför ett orsakssamband måste du kunna hänvisa till en källa som styrker det.

  Kan du ange källa på dina påståenden om att

  ”kulturella uttryck [jag antar att du avser graffiti] […] kan föra med sig att klottret ökar”

  samt

  ”Det har man också sett att det har gjort vid olika tillfällen när det har inbjudits till lagligt utövande av graffiti”

  Om du efter att du redovisat källorna till dina påståenden är redo att diskutera om politiken ska förbjuda det som är lagligt enbart för att det är ”olämpligt” så välkomnar jag detta.

 30. Elias Granqvist skriver:

  Jag har hänvisat till ett pressmeddelande från Ulla Hamilton och Kristina Alvendal tidigare i vår diskussion här. Läs det.

  Frågan om huruvida man skall motarbeta det som är olämpligt om det kan leda till olagligheter, diskuterar vi väl redan?

 31. Lisa skriver:

  I presmeddelandet finns inget som styrker dina påståenden och är knappast giltigt som skäl att riva lagliga väggar och stoppa lagligt kulturutövande.

 32. Elias Granqvist skriver:

  Så du tror att sambandet som påvisades inte var kausalt?

 33. Lisa skriver:

  Jag påstår att det inte finns något i pressmeddelandet eller någon studie som visar på att graffiti som konstuttryck i sig leder till klotter. Leta fram en källa som inte är ett politiskt utspel utan som är baserad på saklighet. Pröva Brå, de borde väl veta?

  Vil du stoppa all laglig konst du tycker är olämplig och som kan leda till klotter eller är det bata graffiti?

  Och håller du nu med om att klotterpolicyn är till för att hindra även laglig graffiti?

 34. Elias Granqvist skriver:

  Verksamhet som kan leda till klotter skall aldrig uppmuntras. Brottsförebyggande verksamhet är en viktig uppgift för samhället. Det har inte nödvändigtvis med graffiti som ism att göra.

 35. Lisa skriver:

  Gäller ditt påstådda samband även en graffitimålning från 80-talet? Moderaterna har ju hänvisat till klotterpolicyn och det påstådda sambandet till ökat klotter för att riva Fascinate i Bromsten.

  Är det genom att titta på färgglada bokstäver som jag riskerar att börja klottra, eller hur funkar det menar du?

 36. Elias Granqvist skriver:

  Fascinate är inte klotter, att bevara den strider inte mot klotterpolicyn.

  Om man ser tillräckligt mycket klotter på ett ställe så finns det nog mindre som hindrar en att själv klottra, på samma sätt som att folk kan vara mer benägna att slänga skräp på marken på en plats där det redan är skräpigt. Det är tråkigt men sant. Vad som skulle få just dig att börja klottra kan inte jag svara på.

 37. Lisa skriver:

  Jag konstaterar att du, Hamilton och Moderaterna inte kan uppvisa belägg för era påståenden om ökat klotter och att ni i strid mot lagen vill riva lagliga väggar och stoppa lagligt kulturutövande.

  Om du vill diskutera frågan mer så är du säkert välkommen till Riksteatern och jag hörde i dag, Kulturhusets grafgitiutdtällning. Om inte klotterpolicyn hindrar dig alltså.

 38. Lisa skriver:

  I frågan om Fascinate har Moderaterna tidigare velat riva den med hänvisning till klotterpolicyn, det är ett faktum

 39. caminski skriver:

  Jag har nu läst igenom hela er ”debatt” Jag gick igenom den bifoade länken http://movement.riksteatern.se/stockholms-stad-stoppar-annons som du Elias hänvisat till. Som handlar om Riksteaterns graffitievenemang. Där det förbjuds att sätta upp afficher i sthlm stad för det strider mot nolltolerans policy.

  Där chef Claes Thunberg är en av dem som har till uppgift att se till att policyn efterföljs. Han tycker att beslutet ligger helt i linje med kommunfullmäktiges beslut om policyn från 2007. Följande säger Thunblad:

  – Det är inget konstigt alls. Från stadens sida har vi en tydlig nolltolerans när det gäller klotter och graffiti. Riksteatern kan göra vad de vill på sin egen mark, det har vi ingen makt över, även om vi från stadens sida är skeptiska till det här eventet. Men när det gäller stadens kulturtavlor så finns regler för vad som får förekomma där. Vi kan ju inte ha marknadsföring för ett graffitievent som vi så uttalat är emot.

  Han säger alltså att Riksteatern får göra vad de vill på sin egna mark och att det har man ingen makt över! Medan du Elias säger att de måste söka tillstånd för att få bedriva sitt evenemang. Vidare säger han att det finns regler fr stadens kulturtavlor och vad som får förekomma där och att man är emot detta graffitievent. Men detta graffitievent sker ju på deras egna mark , som Thunblad själv säger. Därmed är det inte olagligt utfört, därmed är det inte klotter! Som du själv säger Elias. Därmed har du/ni gjort en skillnad på klotter och graffiti. klotter är olagligt, graffiti är lagligt.

  Alltså har man genom att hänvisa till klotterpolicyn när man stoppade afficheringen stoppat en marknadsförning av LAGLIG graffiti. Hur ställer du dig till detta?

 40. Elias Granqvist skriver:

  Hej Caminski. Trevligt att du vill engagera dig i den här frågan. Jag ställer mig så här till det du skriver:

  Bara för att en sak är laglig, måste inte staden upplåta reklamplats för den. En ägare av annonsmedia har alltid möjlighet att säga nej till annonser, om ägaren anser att annonserna strider mot ägarens egen inställning i en fråga. Stockholms stad har alltså ingen skyldighet att upplåta plats för affischering för ett evenemang som går emot stadens egen, demokratiskt framröstade policy.

  Är det konstigt, tycker du?

Kommentera