Formen för partiledarval hos socialdemokraterna

HÄSSELBY torsdagen den 26 januari 2012

Socialdemokraternas partistyrelses verkställande utskott har föreslagit att partistyrelsen väljer Stefan Löfven till ny partiordförande. Jag är inte insatt i det partiets stadgar, men jag trodde att det var partikongressen som skulle välja ordförande. Enligt vad som framgår på partiets hemsida är det dock partistyrelsen som har det slutgiltiga avgörandet. Nå, partistyrelsen är ju i sig vald av partikongressen, och det är förstås upp till socialdemokraterna hur de förrättar sina interna val.

Kommentera