Offentlighet och sekretess

HÄSSELBY lördagen den 21 januari 2012

Det rapporteras att socialdemokraterna polisanmäler SL:s ordförande Christer G. Wennerholm för att han skall ha offentliggjort en sekretessbelagd uppgift i ett upphandlingsunderlag.

Uppgiften kan förstås ha ingått i det sekretessbelagda underlaget, men just denna uppgift kan ändå ha varit offentlig. Allt är inte nödvändigtvis hemligt för att det ingår i ett sekretessbelagt material. I de sekretessbelagda uppgifterna kan man ju mycket väl ha lagt in även vissa uppgifter som redan sedan tidigare har varit offentliga, till exempel. Redan offentliggjorda uppgifter ”blir” inte hemliga, för att de läggs in som del i ett material som i sin helhet visserligen är hemligt.

Kommentera