Vad händer i det gamla partiet?

HÄSSELBY torsdagen den 19 januari 2012

Socialdemokraternas partistyrelses verkställande utskott sammanträdde idag och hade enligt uppgift bland annat uppe frågan om Håkan Juholts framtid som partiledare. Det är inte första gången VU har diskuterat frågan, den var uppe även i höstas.

Det blev inget besked idag (SvD, DN), men VU:s sammanträde fortsätter i morgon. Så i morgon borde vi få besked.

Är det då kris i partiet, bara för att frågan diskuteras? Ja, det tror jag att man kan hävda. När frågan dryftas på så hög nivå i partiet och detta inte ens är en hemlighet, då är det kris i partiledarfrågan, även om det skulle visa sig att VU:s förtroende för Juholt skulle kvarstå. Frågan skulle ju inte komma upp till diskussion, om inte framstående socialdemokrater redan skulle känna åtminstone viss tveksamhet avseende sitt förtroende för partiledaren.

Traditionellt har socialdemokraterna varit ett parti, där man lojalt har ställt upp bakom sin partiledare, även om man kanske inte har hållit med honom eller henne i precis varje sakfråga. Den interna lojaliteten har ofta varit större hos socialdemokrater än i andra partiet, generellt sett. Då har å andra sidan partiet också varit ett parti som har stuckit ut även på andra sätt gentemot de övriga partierna.

Socialdemokraterna har ofta varit dubbelt så stort som näst största parti, det har varit det enda partiet som har kunnat göra anspråk på regeringsmakten utan att förutse ett koalitionsbygge, det har varit ett parti som har haft stort inflytande i många delar av samhället även utanför den rent politiska sektorn, det har varit ett parti som många gräsrötter har känt en naturligt livslång anknytning till. Det mesta av detta är borta nu och det är inte säkert att det kan komma tillbaka. Gamla socialdemokraters vilsenhet i vårt nuvarande politiska landskap känns nog inte lättare, när partiledaren gör till synes enkla misstag och tycks känna sig osäker i den roll han har tagit på sig.

Kommentera