Debatten om Slussen klingar inte av, del III

HÄSSELBY söndagen den 15 januari 2012

Tidningarna rapporterar att många har överklagat kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för Slussen, och att somliga vill ha folkomröstning om saken.

Samtidigt förundras man alltjämt över vilka uppgifter som cirkulerar i den fortgående debatten. Per Hagwall (m) och det politiskt oberoende nätverket YIMBY reder ut en del. Jag hoppas att en del som känner sig oroliga för det nya kommer att kunna ta till sig den rätta informationen.

Frågan om folkomröstning tas också upp av Göran Johnson på bloggen Fredman på Kvarnberget.

Kommentera