Arkiv för januari, 2012

Presidentval i Finland

söndag, januari 29th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 29 januari 2012

Snart är det dags för andra omgången av presidentvalet i Finland, ett val som har följts med mycket förstrött intresse av svenska massmedia. Eftersom ingen av kandidaterna nådde 50 % i den första omgången, blir det en andra omgång mellan de två kandidater som fick störst stöd. Det kommer att stå mellan Samlingspartiets Sauli Niinistö och Gröna förbundets Pekka Haavisto. Samlingspartiet är ett parti som närmast motsvarar moderaterna i Sveriges politik, medan Gröna förbundet kan sägas motsvara Miljöpartiet.

Hans Wallmark skriver mer om saken i Svensk tidskrift.

Konservatism, lag och ordning

söndag, januari 29th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 29 januari 2012

Sverigedemokratisk ungdom (SDU) tror att Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) skulle passa bättre som en del av SDU än som ett ungdomsförbund till Kristdemokraterna. SDU tror att bara för att KDU talar om lag och ordning så är KDU:s tankar om lag och ordning desamma som SDU:s tankar om lag och ordning. SDU påstår sig också vara ”det enda konservativa alternativet”.

Vad har SDU för självbild egentligen? De förefaller ju inte veta vad konservatism är om de kallar sig själva för konservativa. Någon vettig inställning till lag och ordning har jag aldrig heller uppfattat att sverigedemokrater skulle stå för.

Jurister inom politiken

lördag, januari 28th, 2012

HÄSSELBY lördagen den 28 januari 2012

I många andra länder lär det vara vanligt att politiker har en utbildnings- och även yrkesbakgrund inom politiken. Eftersom politikens kanske viktigaste uppgift är att utforma lagar och regler, passar det ofta bra att ha juridisk sakkunskap när man sysslar med juridik.

I Sverige är det relativt sett mindre vanligt med juristbakgrund bland politikerna. Riksdagsledamot Anti Avsan (m) uppmärksammar idag att Internettidningen Dagens juridik har undersökt hur många jurister de olika svenska partierna har på ledande nivå inom rikspolitiken: inom regeringen, i riksdagen och i det största oppositionspartiet. Sverige har ovanligt nog en icke-jurist som justitieminister, men några av de andra ministrarna är jurister.

Dagens juridik är ”Sveriges juridiska dagstidning” och innehåller ofta intressanta artiklar om det som händer inom rättsväsendet.

Klotter

fredag, januari 27th, 2012

HÄSSELBY fredagen den 27 januari 2012

I Stockholm tillåts inte klotter på allmän plats. Jag har tagit upp det på den här bloggen tidigare. Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (m) skriver föredömligt om samma sak på sin blogg idag.

Formen för partiledarval hos socialdemokraterna

torsdag, januari 26th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 26 januari 2012

Socialdemokraternas partistyrelses verkställande utskott har föreslagit att partistyrelsen väljer Stefan Löfven till ny partiordförande. Jag är inte insatt i det partiets stadgar, men jag trodde att det var partikongressen som skulle välja ordförande. Enligt vad som framgår på partiets hemsida är det dock partistyrelsen som har det slutgiltiga avgörandet. Nå, partistyrelsen är ju i sig vald av partikongressen, och det är förstås upp till socialdemokraterna hur de förrättar sina interna val.

Juholt avgick

söndag, januari 22nd, 2012

HÄSSELBY söndagen den 22 januari 2012

Socialdemokraternas partiledare avgick igår. Det känns faktiskt mest som ett antiklimax. Håkan Juholt kommer att vara som en parentes i socialdemokraternas historia, även om han kommer att sitta kvar i riksdagen och nog kommer att få en och annan fin post även framöver.

Det blir mer intressant vem som blir hans efterträdare. Den här gången kommer partiet sannolikt att vara noggrannare med att se till att ha en väl genomarbetad och tydligt öppen process och hitta en partiledare som faktiskt kan uppfattas som en utmanare om posten som statsminister. Jag tror att socialdemokraterna kommer att sluta sig samman och utse någon som kan samla partiets falanger.

Några andra synpunkter på saken, från partikolleger till mig: Maria Hagbom, Mary X. Jensen, Mattias Lundbäck.

Vi skall inte glömma

lördag, januari 21st, 2012

HÄSSELBY lördagen den 21 januari 2012

För tio år sedan mördades Fadime Sahindal. Hon mördades av familjemedlemmar. Det enda skälet var, att hon ville kunna välja sin egen väg i livet.

I familjen skall man känna trygghet och omtanke, inte otrygghet och förtryck.

Varje förtryck är värt att bekämpa. Varje förtryck som går så långt att det dödar dem som inte vill vara med, är oacceptabelt.

Offentlighet och sekretess

lördag, januari 21st, 2012

HÄSSELBY lördagen den 21 januari 2012

Det rapporteras att socialdemokraterna polisanmäler SL:s ordförande Christer G. Wennerholm för att han skall ha offentliggjort en sekretessbelagd uppgift i ett upphandlingsunderlag.

Uppgiften kan förstås ha ingått i det sekretessbelagda underlaget, men just denna uppgift kan ändå ha varit offentlig. Allt är inte nödvändigtvis hemligt för att det ingår i ett sekretessbelagt material. I de sekretessbelagda uppgifterna kan man ju mycket väl ha lagt in även vissa uppgifter som redan sedan tidigare har varit offentliga, till exempel. Redan offentliggjorda uppgifter ”blir” inte hemliga, för att de läggs in som del i ett material som i sin helhet visserligen är hemligt.

Vad händer i det gamla partiet?

torsdag, januari 19th, 2012

HÄSSELBY torsdagen den 19 januari 2012

Socialdemokraternas partistyrelses verkställande utskott sammanträdde idag och hade enligt uppgift bland annat uppe frågan om Håkan Juholts framtid som partiledare. Det är inte första gången VU har diskuterat frågan, den var uppe även i höstas.

Det blev inget besked idag (SvD, DN), men VU:s sammanträde fortsätter i morgon. Så i morgon borde vi få besked.

Är det då kris i partiet, bara för att frågan diskuteras? Ja, det tror jag att man kan hävda. När frågan dryftas på så hög nivå i partiet och detta inte ens är en hemlighet, då är det kris i partiledarfrågan, även om det skulle visa sig att VU:s förtroende för Juholt skulle kvarstå. Frågan skulle ju inte komma upp till diskussion, om inte framstående socialdemokrater redan skulle känna åtminstone viss tveksamhet avseende sitt förtroende för partiledaren.

Traditionellt har socialdemokraterna varit ett parti, där man lojalt har ställt upp bakom sin partiledare, även om man kanske inte har hållit med honom eller henne i precis varje sakfråga. Den interna lojaliteten har ofta varit större hos socialdemokrater än i andra partiet, generellt sett. Då har å andra sidan partiet också varit ett parti som har stuckit ut även på andra sätt gentemot de övriga partierna.

Socialdemokraterna har ofta varit dubbelt så stort som näst största parti, det har varit det enda partiet som har kunnat göra anspråk på regeringsmakten utan att förutse ett koalitionsbygge, det har varit ett parti som har haft stort inflytande i många delar av samhället även utanför den rent politiska sektorn, det har varit ett parti som många gräsrötter har känt en naturligt livslång anknytning till. Det mesta av detta är borta nu och det är inte säkert att det kan komma tillbaka. Gamla socialdemokraters vilsenhet i vårt nuvarande politiska landskap känns nog inte lättare, när partiledaren gör till synes enkla misstag och tycks känna sig osäker i den roll han har tagit på sig.

Debatten om Slussen klingar inte av, del III

söndag, januari 15th, 2012

HÄSSELBY söndagen den 15 januari 2012

Tidningarna rapporterar att många har överklagat kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för Slussen, och att somliga vill ha folkomröstning om saken.

Samtidigt förundras man alltjämt över vilka uppgifter som cirkulerar i den fortgående debatten. Per Hagwall (m) och det politiskt oberoende nätverket YIMBY reder ut en del. Jag hoppas att en del som känner sig oroliga för det nya kommer att kunna ta till sig den rätta informationen.

Frågan om folkomröstning tas också upp av Göran Johnson på bloggen Fredman på Kvarnberget.