Arkiv för december, 2011

Journalistisk granskning, för mycket men för sent?

onsdag, december 28th, 2011

HÄSSELBY onsdagen den 28 december 2011

Thomas Mattsson på Expressen skriver om hur den journalistiska granskningen ser ut. Flera bloggare och andra debattörer skriver också tänkvärt: Gunnar Hökmark (m), Staffan Danielsson (c), Jenny Petersson m.fl. (m) och Johannes Nesser på journalisten.se.

Det är bra med mediagranskning av olika verksamheter i samhället, men det är också bra att granskningen granskas och debatteras.

En granskning måste ta upp alla aspekter av en händelse eller företeelse, och det räcker inte att bara ta in olika personers uppfattning om saken. En riktig journalistisk granskning borde ta fram hårda fakta och historisk bakgrund.

En sak som tas upp är granskningen av Carema, som väl kom att granskas bland annat för att man uppmärksammade oegentligheter på sjukhemmet Koppargården, som ligger här i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde. Mattsson tror att ett par DN-journalister ligger bra till för journalistpriset Guldspaden för sitt grävande kring Carema.

Carema har granskats mycket under de senaste månaderna. Har det blivit för mycket? Möjligen. Har det gjorts i tid? Nej. Problem på Koppargården har, i olika former och i större eller mindre utsträckning, funnits i åratal. Det var problem där redan innan Carema tog över.

Av någon anledning har den historiken inte uppmärksammats särskilt mycket i årets granskning av Carema. Därför vet jag inte om jag tycker att granskningen kring Carema skulle vara värd ett pris för grävande journalistik.

Fördomar om förorten

fredag, december 23rd, 2011

HÄSSELBY fredagen den 23 december 2011

Visst finns det fördomar om Stockholms förorter, och de flesta fördomarna är inte av det positiva slaget.

Idag vill två skribenter göra upp med den negativa bilden om förorten, när de skriver på Brännpunkt. Madeleine Opira och Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist skriver om den typiska förorten som en positiv internationell förebild. Det är en bra artikel, som vill ge framtidshopp och engagemang.

En liten sak kan man dock anklaga artikeln för: även den hyser en gängse fördom om förorten. Det är att förorten skulle vara homogen.

Stockholm har många förorter, och de är inte alla särskilt lika varandra. Hässelby är inte likadant som Hägersten, Bromma kyrka är inte likadant som Brännkyrka, Stocksund är inte likadant som Trångsund. Det finns många förorter, och alla har de sina karaktärer. Denna heterogenitet är ytterligare en fördel att lyfta fram, tycker jag.

Kanske är det enklare att presentera budskapet så som görs. Den positiva bilden är ändå vad som är viktigt att lyfta fram i detta läge.

En stor eloge till Opira och Fräjdin-Hellqvist för deras positiva bild av oss i förorten! God jul!

Julhälsningar från politiker

torsdag, december 22nd, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 22 december 2011

Det är alltid trevligt att få julkort. Jag brukar skicka julkort varje år, men i år har jag tyvärr inte haft tid. I och för sig brukar jag alltid skicka fler än jag själv får.

Jag har fått julkort från några riksdagsledamöter. De har skickat julhälsningar från riksdagen och riksdagsledamöterna har tydligen möjlighet att skicka olika sorters julkort, för de jag har fått är inte alla likadana.

I USA har några republikaner blivit upprörda för att president Obamas (d) julkort inte har tillräcklig julstämning. Det var å andra sidan inte särskilt mycket julstämning i alla julkort från Vita huset när Reagan (r), Bush (r) eller Bush (r) satt där heller, vilket visas i artikeln. Finns det inte viktigare saker att lägga sin energi på, än att göra affär av presidentens julkort? En hund framför en julsmyckad öppen spis och några inslagna julklappar på ett bord, borde inte uppröra någon. Det är en lugn och stämningsfull bild, enligt min mening.

Debatten om Slussen klingar inte av

torsdag, december 22nd, 2011

HÄSSELBY torsdagen den 22 december 2011

Förmodligen kommer debatten om Slussens utformning fortsätta under längre tid än det tar att färdigställa den nya Slussen.

I förra veckan skrev Fredrik Strage i DN och tyckte att det var tråkigt att ombyggnaden innebär att Debaser Slussen försvinner. Dessutom tror han att gatan mellan Södermalm och Gamla sta’n skall bli en motorled.

En rockklubb är en verksamhet och en känsla. Är den bra på riktigt, kan den återuppstå på annan plats. Det är väl inte själva lokalen som är det enda som gör Debaser? Och hur många gånger skall det behöva påpekas att gatan över Slussen inte planeras att bli någon motorled?

Havel ur tiden

söndag, december 18th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 18 december 2011

Den tjeckiske dramatikern och politikern Václav Havel har avlidit (DN, SvD). Havel var en av de ledande förespråkarna för demokrati och mänskliga rättigheter i Tjeckoslovakien under kommunistdiktaturens tid och framträdde som ledare i revolutionen 1989.

Han blev Tjeckoslovakiens siste president och levde nog bättre än någon av sina företrädare upp till ämbetets motto pravda vítězí (”sanningen segrar”, det återgavs ibland i stället på latin: veritas vincit). När sedan Tjeckien bildades vid landets upplösning vid årsskiftet 1992/1993 blev han i stället det landets förste president. Han är kanske den ende som har varit statschef i mer än en republik.

Havel var en förebild för många demokratiskt sinnade personer. Jag vill också minnas att han förekom i spekulationerna kring Nobelpriset både i fred och i litteratur. Läs gärna Carl Bildts minnesord.

Förändringar i väljaropinionen

söndag, december 18th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 18 december 2011

I september förra året var det val, och socialdemokraterna blev som vanligt största parti om än bara något större än moderaterna och med ett historiskt lågt väljarstöd. Ändå låg väljarstödet då över 30 %, men Mona Sahlin fick snart avgå som partiledare.

Historiskt har socialdemorkaterna aldrig gått så dåligt. Historiskt har socialdemokraterna kunnat utmana ordentligt i opinionen när de sitter i opposition. Både under regeringarna Fälldin och Bildt var socialdemokraterna nära egen majoritet i vissa opinionsundersökningar. Är det socialismen som inte längre lockar svenskarna eller är det socialdemokraternas nuvarande ledning som inte kan locka till sig väljare? Partiets långsiktiga tendens nedåt kan dock sägas ha börjat redan under Ingvar Carlssons tid.

I den senast publicerade opinionsundersökningen från SIFO, har socialdemokraterna bara lite drygt 25 % av väljarna bakom sig. I stället går Miljpartiet framåt och når resultat som de aldrig har nått tidigare. Det är en tendens på riksplanet som har kunnat anas i Stockholm redan tidigare: Miljöpartiet utmanar om platsen som främsta oppositionsparti gentemot de borgerliga.

Samtidigt är Miljöpartiet inte ett socialistiskt parti. De samarbetade med socialdemokraterna och Västerpartiet inför valet förra året, men samarbetet föreföll inte kännas naturligt så det rödgröna samarbetet rann ut i sanden efter valet. Om man således inte räknar miljöpartisterna till det socialistiska blocket (vilket de även själva ofta hävdar att man inte skall göra) så når socialismen totalt sett en bottennotering i Sverige i våra dagar, trots att Västerpartiet går framåt och att även Sverigedemokraterna med sitt delvis socialistiska tankegods numera finns i riksdagen och enligt opinionsundersökningarna ligger stadigt över riksdagsspärren. Piratpartiet märks inte i opinionen, men kan nog göra comeback om samhällsdebatten åter inriktar sig på integritet och immateriella rättigheter.

Därmed inte sagt att det vore naturligt för den borgerliga alliansen att samarbeta med Miljöpartiet. Det är sannolikt att så kan göras i vissa frågor, men mindre troligt att det kan göras regelbundet över alla politikens områden.

Dagens opinionssiffror visar nog egentligen mer en annan sak: det är möjligt att det finns andra krafter än socialismen som framöver kan utgöra den tydligaste oppositionen mot borgerligheten.

– Läs mer i tidningar: DN, Expr., SvD.
– Läs mer i bloggar: Thomas Böhlmark (m), ”Jinge” Flücht (v), Peter Högberg (s), Mattias Lundbäck (m), Martin Moberg (s), kommunalrådet i opposition Kent Persson (m), riksdagsledamoten Göran Pettersson (m), Pierre Ringborg (ob grön), Johan Westerholm (s).

Motorväg i sta’n?

lördag, december 17th, 2011

HÄSSELBY lördagen den 17 december 2011

Det är bra att folk engagerar sig i politiken och i sin stads utveckling. Det är jättekul att det är så många som har känt anledning att yttra sig med anledning av planen för Slussen.

Planen togs i måndags. Det som står i planen, är vad som får byggas. Det är inte säkert att allt byggs.

En av dem som har engagerat sig emot den nya Slussen är artisten Benny Andersson. Jag gillar honom som musiker, ABBA har alltid tillhört mina favoriter, ända sedan jag var liten. Däremot tycker jag att han har en tråkig attityd, när han i DN i förrgår uttalar att han vill att hans bild på Arlanda tas ner, bara för att han inte gillar beslutet som togs i kommunfullmäktige.

Arlanda varken ägs eller styrs av Stockholms stad. Flygplatsledningen har dock meddelat att de är vänliga nog att göra honom till viljes.

Andersson menar, precis som många andra motståndare till nya Slussen, att planen innehåller en motorväg. Jag har förklarat tidigare, på denna blogg och i kommunfullmäktiges talarstol, att planen inte innehåller någon motorväg.

En väg är inte motorväg bara för att den har många körfält. En väg är motorväg för att den följer definitionerna för motorväg: endast planskilda korsningar, inga fotgängare, inga cyklister, inga traktorer samt ett generellt stannandeförbud.

Vägen som skall gå över Slussen får färre körfält än nuvarande trafiklösning och kommer inte att uppfylla de nyss uppräknade kriterierna för motorvägar.

Vägen över Slussen kommer att bli en stadsgata. Flera av körfälten är svängfiler. Det blir inte den enda breda gatan i Stockholms innerstad.

Äganderätt och allemansrätt

måndag, december 12th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 12 december 2011

Debatten om allemansrättens gränser upphör aldrig. Idag har miljöjuristen Gunilla Sellberg skrivit ett debattinlägg i ATL, som jag sakligt rekommenderar. Det kan krävas tydligare regler om gränsdragningen mellan allemansrätt och markägarens rättigheter och rådighet över sin mark. För skogsbrukare är det en viktig fråga.

Slussens plan antagen

måndag, december 12th, 2011

HÄSSELBY måndagen den 12 december 2011

I dag tog kommunfullmäktige i Stockholm äntligen beslut om en plan för Slussen och det närmaste området däromkring. Det har varit en lång process med många turer fram och tillbaka. Många delar av förslaget har slopats eller gjorts om till följd av goda synpunkter från experter och vanliga medborgare.

Det är synd att vi inte lyckades samla en bredare majoritet i fullmäktige bakom förslaget. Nu stöddes det bara av oss moderater, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

För inte så länge sedan, ca ett och ett halvt år sedan, föreföll det som om socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle kunna vara med på en överenskommelse. Nu hade de backat. De har lyssnat på en högljudd opinion som till stor del har yttrat sig först under slutet av detta år, trots att frågan har varit föremål för samråd och debatter i åratal. Beträffande Miljöpartiet förstod jag det också som att de egentligen inte var helt eniga internt, men återremitteringslinjen hade vunnit på deras medlemsmöte om saken.

Det är märkligt vilka idéer och föreställningar som har dryftats i debatten. Vissa argument är nästan absurda.

Till och med i fullmäktige var det många som ”tyckte” att den nya bron var en motorväg, tydligen bara för att den var bred. Jag gick upp ett par gånger i talarstolen och påpekade att begreppet motorväg faktiskt finns definierat i lag, och det som finns i planen är ingen motorväg. Efter sammanträdet var det några socialdemokrater som frågade mig hur motorväg definieras. Vet inte vuxna människor det? Det får man ju lära sig när man tar körkort.

En motorväg har planskilda korsningar, får inte trafikeras av fotgängare, cyklar och traktorer och har generellt stannandeförbud. Så kommer det inte att vara vid Slussen.

Det är inte säkert att bygget av den nya Slussen kan påbörjas redan nästa år. Med tanke på hur kontroversiellt det har visat sig vara, kommer planen förmodligen att överklagas.

Läs också blogginlägg om saken från Sten Nordin (m), Regina Kevius (m), Birgitta Holm (m) och Mark Klamberg (fp).

Imorgon beslutar vi om Slussen

söndag, december 11th, 2011

HÄSSELBY söndagen den 11 december 2011

För precis två veckor sedan idag skrev jag ett inlägg med samma rubrik som ovan. Den gången blev ärendet bordlagt. I morgon är det dags igen. Förhoppningsvis kan vi ta beslutet om planen då.

Det finns mycket sagt och skrivet om Slussen. Stadens sida om projektet finns på http://www.stockholm.se/slussen. För att läsa mer, rekommenderar jag också http://stockholm201.blogspot.com/. Fler åsikter av olika slag finns bland annat på http://slussen.nu/ (med många länkar till aktuella debattinlägg) och Slussen på Facebook (för en varsam restaurering av nuvarande trafikplats).

Det kan vara värt att tänka på, att en beslutad plan inte nödvändigtvis visar hur kommande bebyggelse kommer att se ut. En plan ger ramar och maxgränser. Det vore till exempel inte planstridigt, att bygga en smalare bro än den som planen medger. Däremot vore det onödigt, eftersom det alltid är bättre med en bredare bro där man kan stänga av körfält som eventuellt inte behövs, än en smalare bro som visar sig vara för trång.

Den nya planen ger möjlighet till en trafiklösning både till lands och på vattnet som är anpassad till nuvarande och prognostiserade behov snarare än vad som gällde under 1900-talets mitt. Tillgängligheten kan tillgodoses för alla. Att det blir många trappor är förvisso naturligt, med tanke på Söders höjder.